H.E.A.T. For Fit - Praha 5

Program H.E.A.T. je ideálním způsobem, kterým můžeme dosáhnout dokonalé postavy a ideální fyzické kondice a to pouze tím, že budeme chodit. Chůze je totiž naším zcela přirozením pohybem. Chcete být v dokonalé kondici? Zkuste program H.E.A.T.

 

Logo

 

Jednoduchou pravdou je, že zdravý člověk dosáhne téměř všeho, co si usmyslí. Proto by pro nás mělo být naše zdraví tím, co chceme nejvíce. A k tomu, abychom byli zdraví a především v co nejlepší kondici, nám pomůže především zdravý pohyb.

H.E.A.T. For Fit - Praha 5

O H.E.A.T. For Fit Programu mnoho z nás neví, a proto je v případě, že s ním chcete začít, důležité oslovit odborníky, kteří nám celou filozofii tohoto programu přiblíží a objasní.

Co zkratka H.E.A.T. znamená?

Neustále mluvíme o H.E.A.T. Programu, ale co tento název vůbec znamená? V podstatě se jedná o aerobní cvičení s vysokým energetickým výdejem. Tento program představuje zcela nový systém cvičení aerobiku, který však má na naše tělo daleko výraznější efekt, než je tomu u běžného aerobiku.H.E.A.T. Program je tedy zcela nový fitness program, k jehož realizaci je zapotřebí pouze běžný lidský pohyb, kterým je chůze. K provádění H.E.A.T. Programu se používá speciální běžící pás Maxxerrunner, který byl vynalezen přímo pro tento druh cvičení.

Přístroj MAXXERRUNNER

Přístroj MAXXERRUNNER, který byl již zmiňován výše je doslova revolučním strojem mezi běžícími pásy. Tento běžící pás Vám pomůže využít pouze svalovou energii, čím docílíte stejné zátěže, kterou byste měli v terénu. A to Vám žádný jiný běžící pás, které jsou všude jinde, nedokáže nabídnout. Je to dáno tím, že přístroj MAXXERRUNNER není pohánět svalovou energií, ale motorem.

Tento přístroj je ideální k tréninku tzv. outdoorových sportů a tím dokáže dokonale nahradit trénink, který by jinak probíhal venku a to za mnohdy nepříznivého počasí, které by mohlo mít neblahý účinek na naše zdraví. Přístroj MAXXERRUNNER je navržen přesně tak, aby jej bylo možno složit, ale aby byl zároveň velmi stabilní, což ho staví na první místa, mezi ostatní posilovací a tréninkové stroje. Stabilita je u toho typu stroje tím nejdůležitějším, na čem záleží.

Jak program H.E.A.T. vznikl?

Počátek H.E.A.T. Programu sahá do Itálie, kde byl poprvé představen v roce 2004 na zdejším fitness festivalu.  Jeho podstatou byl z počátku běh do prudkého kopce, přičemž sklon pásu byl na 40°, neboť měl napodobit běh ve vysokohorském terénu. Tento způsob byl však velmi namáhavý a nepřirozený. Průběžně se vše zdokonalilo a průběh cvičení je dokonale efektivní. Dnes je H.E.A.T. Program již ve čtyřech zemích světa a to v Itálii, USA, Bulharsku a u nás.

Filozofie programu H.E.A.T.

Každé cvičení má svou filozofii a u H.E.A.T. Program tomu není jinak.H.E.A.T. Program má jedinou filozofii a tou je, určit si vlastní cíl a poté ho dosáhnout. Každý, kdo s H.E.A.T. Programem začne, dosáhne svého cíle, neboť se jedná o naprosto bezpečné aerobní cvičení. Toto aerobní cvičení je určeno pro všechny věkové kategorie, a tím se mnoho cvičebních programů chlubit nemůže. Aby se Vám cvičilo dobře, je celé cvičení doprovázeno hudbou.

S čím Vám H.E.A.T. Program pomůže?

Tento důmyslně propracovaný program Vám pomůže dosáhnout všeho, co si jen přejete. Je vhodný pro redukci hmotnosti, zlepšení tělesné kondice a také jej můžete použít jako vytrvalostní trénink či přípravu k profesionálnímu sportu. H.E.A.T. Program je vytvořen tak, aby byl dokonalým pro každého z nás a my tak mohli spálit v průměru 500 až 800 kilokalorií za každou lekci.H.E.A.T. Program je proto dokonalým druhem tréninku, který by měl vyzkoušet každý člověk, bez ohledu na věk.

Jak často lze H.E.A.T. Program aplikovat?

H.E.A.T. Program lze provádět téměř neomezeně. To je dáno především tím, že si tréninkovou zátěž určujeme sami, dle svých skutečných možností a schopností. Není totiž vůbec na škodu, když se na trénink chodí každý den, avšak toto je možné pouze v případě, že není daná zátěž příliš vysoká, ale je adekvátní k našim možnostem. U žádného cvičení není dobré, když se přepínáme a stejně tak, jak je potřeba odpočívat kupříkladu po celodenním výšlapu, je dobré odpočívat dle svých potřeba také po H.E.A.T. Programu.

Chcete-li tedy jít do H.E.A.T. Programu naplno, je vhodné začínat s menší zátěží a poté tuto zátěž postupně zvyšovat, přičemž je vhodné po vyšší zátěži také odpočívat. Pokud si však nejsme jisti, jaká tréninková zátěž je pro nás vhodná, měli bychom oslovit právě instruktora H.E.A.T. Programu, který je schopen nám s tímto problémem dokonale pomoci. A je to také právě instruktor H.E.A.T. Programu, který je zde pro všechny z nás, kteří tento program cvičit chtějí, ale nemají ještě intenzitu tréninku stanovenu. Instruktor H.E.A.T. Programu nám pomůže dojít bezpečně k našemu vysněnému cíli.

Stále jste se nerozhodli, zda program zkusit?

Jestliže jste si zjistili, co všechno tento výjimečný program umí, tak již není potřeba dále váhat. Lomu by nebylo příjemné dosáhnout dokonalé postavy a skvělé kondice v příjemném prostředí a mezi profesionálními instruktory? Jsou to právě profesionální instruktoři, kteří Vám pomohou dojít až k cíli, který jste si sami stanovili.

Mnohá fitness studia Vám garantují dokonalou postavu, aniž by bylo předem jisté, zda budete daná cvičení provádět pravidelně. A právě v tomto je H.E.A.T. Program doslova průlomový, neboť dokáže to, co je jinde pouhým snem. Pouze prostřednictvím tohoto programu můžete spálit spoustu kilokalorií a to již během jednoho jediného cvičení, nebo chcete-li chůze.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9168 (krasny-zivot.cz#22951)


Přidat komentář