Prodej golfových potřeb na internetu

Propadli jste golfu? Máme pro vás tip, kde si můžete pořídit veškeré potřebné golfové vybavení, aby vám to na greenu šlo hladce. A ti, kteří ještě nevědí, co je na golfu tak báječného, se mohou o tomto sportu v následujícím článku dozvědět více.

Jak to bylo s golfem na začátku

Historie tohoto sportu údajně sahá až do patnáctého století do Skotska, kdy původním záměrem bylo krácením si dlouhé chvíle při hlídání zvířat na pastvě trefováním oblázků dřevěnou holí do králičí nory. Hra získala na oblibě dokonce u samotného královského dvora a královská družina prý kvůli posedlosti hrou zanedbávala své povinnosti. První organizovaná pravidla této hry se však objevila o několik staletí později.

Představení golfu pro začátečníky

Smyslem hry je pomocí úderů holí dostat míček z odpaliště do jamky. Hráč, který dosáhne tohoto cíle s nejmenším počtem úderů, je vítězem hry. Pravidla golfu jsou stejná po celém světě. Častějším typem hry je hra na jamky. Potom ještě existuje hra na rány. Jamka je skutečná díra v zemi, do které je třeba dostat míček, nebo je to také část golfového hřiště, v úseku od odpaliště až k jemu příslušnému** greenu**, ve kterém je vyvrtaná jamka. Jamek bývá na hřišti devět nebo osmnáct. Na hřišti kolem jamek bývají umístěny nejrůznější překážky, třeba písečná překážka, rybník či potok. Každá jamka má svůj par, který je dán obtížností dané dráhy. Par udává počet ran, na který by měl zkušený hráč dostat míč do jamky.

Pro úplnost dodáme, že se hrají i in-door varianty golfu, které se hrají v hale. Trénink je zcela odlišný, neboť podmínky při této hře jsou naprosto odlišné od golfu hraného venku. Samozřejmě zde není tráva a nepůsobí povětrnostní podmínky.

 

Golfový bag

 

Co si obléci na golf?

Zajímavé na golfu je, že udané oblečení pro hru se poměrně striktně dodržuje. Muži nosí povinně tričko s rukávy, nejoblíbenější volbou jsou polokošile. Dámy mohou hrát i v tričkách bez rukávů, ovšem kalhoty jsou nutné v každém případě. Speciální golfová obuv pro hráče má přizpůsobenou podrážku pro hru v terénu a charakteristické designové provedení. Veškeré oblečení vhodné pro tuto hru dostanete ve specializované prodejně golfových potřeb.

Golfové hole

Bez sady golfových holí se žádný hráč neobejde. Plné** golfové vybavení** čítá čtrnáct holí. Každá golfová hůl se skládá z hlavy, krčku, shaftu a gripu. Hlava hole mívá jednu stranu, která slouží k úderům do míčku. Některé golfové hole mívají symetrickou – oboustrannou hlavu. Hlavu s golfovou násadou spojuje krček. Shaft je železná nebo grafitová násada (tyč), která je lehčí a více pružná, proto je oblíbená zejména u žen, dětí a seniorů. Hůl se drží v místě gripu. Proto je povrch gripu upraven tak, aby neklouzal v dlaních, obvykle je pogumován.

Jednotlivé golfové hole bývají označeny čísly, které udávají délku shaftu a výši loftu. Součástí golfového setu jsou kromě holí drivery, fairwayová dřeva, sada želez v rozmezí 3-9, pitching wedge a puttery. Informujte se u vyškoleného odborníka ve specializované prodejně, vysvětlí vám funkce a požadavky jednotlivých součástí golfové sady.

 

Golf

 

Pravidla pro chování na golfovém hřišti

Spousta sportů má vlastní etiketu, která udává, jak se chovat na hřišti i vůči spoluhráčům resp. soupeřům. Zkušení golfoví hráči vědí, jak se na golfovém hřišti chovat, pro začátečníky mohou být následující rady přínosné. Ohleduplnost vůči ostatním spoluhráčům na hřišti platí v golfu stejně jako v ostatních sportech. Měli byste se ujistit, že ve vašem těsném okolí nikdo nestojí, když se chystáte na odpal či cvičný švih, abyste nikoho neohrozili. A naopak, dbejte na to, abyste vy sami nestáli v blízkosti ostatních hráčů, kteří se chystají na hru. Nestůjte za zády hráče, ale vždy tak, aby na vás viděl.

Za druhé – míček neodpalujte dříve, než přijdete na řadu. Platí zde zásada, že hráč, který měl nižší výsledek na předchozí jamce, má právo odpalovat jako první. Můžete se však zúčastnit hry, kdy se hraje tzv. „ready golf“ a první odpaluje ten, kdo je zkrátka nejrychleji připraven k odpalu. Smyslem tohoto způsobu je urychlit hru. Také se ujistěte, že nevrháte stín svým tělem do dráhy jiného hráče, proto si své postavení pořád kontrolujte.

Také není slušné chovat se hlučně a mluvit na hráče, kteří se připravují k odpalu. Také je vhodné ztlumit si mobilní telefon, aby nevyrušil vás nebo spoluhráče v tu nejméně příhodnou chvíli. Dokud nejsou vaši spoluhráči před vámi v bezpečné vzdálenosti z vašeho dosahu, nedávejte ránu. Přesto se může stát, že svoji sílu dostatečně neodhadnete a zdá se, že míček letí směrem, kde by mohl někoho zasáhnout. Zde je na místě zakřičet varování: „fore!“. Při hře byste neměli zdržovat, takže až na vás přijde řada, buďte připraveni.

Když jedete se spoluhráčem golfovým vozíkem, vysaďte jej u jeho míčku a pak jeďte k tomu svému. Někdy se vozíky mohou pohybovat jenom po vyznačených cestičkách. V tom případě si s sebou vezměte k míčku tři hole. Hůl, o které si myslíte, že ji s nejvyšší pravděpodobností k odpalu použijete a k ní dvě hole – kratší a delší. Pokud při své hře brzdíte rychlejší skupinku nebo v situaci, kdy hledáte zatoulaný míček, je slušností nabídnout rychlejším hráčům pustit je před sebe. Abyste se co nejvíce vyhnuli časovým prodlevám, parkujte golfový vozík blízko greenu – vedle něj nebo za něj, aby váš přesun k dalšímu odpališti byl co nejrychlejší. Při odkládání svého bagu dbejte na totéž.

Okamžitě po odpalu opusťte green a také opravte stopu po dopadu svého míčku, případně další stopy, které neupravili hráči před vámi. Vyseknutý trs trávy zapravte na původní místo. Díru lze též zasypat pískovou směsí, kterou najdete ve svém golfovém vozíku. Zejména po odpalech z písku je nutné upravit stopy hráběmi. No a na závěr – praporek do jamky zasazujte zpět opatrně, abyste okraje jamky neponičili.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9153 (krasny-zivot.cz#22949)


Přidat komentář