Přirozený porod – postup a návod

Jste těhotná a přemýšlíte nad tím, jaký budete mít porod, zda poznáte, že porod začíná, jak bude probíhat a zda zvládnete porodní bolesti? Hodně záleží na Vás samotné, jaký porod budete mít. Udělejte si ho co nejpříjemnější. Jde o jedinečnou událost.

** Přirozený porod** je chápán jako běžná součást života ženy. Dříve ženy rodily doma za pomoci porodní báby, dnes se převážně rodí v porodnicích pod odborným dohledem. Přirozený porod vychází z předpokladu, že každá žena je schopna porodit své dítě. Právě žena nosící pod srdcem své miminko nejlépe ví, ve které poloze je pro ni nejpříjemnější rodit, koho chce mít v tuto nejdůležitější životní dobu u sebe, a tak podobně. Ona by si měla kontrolovat postup porodu. Přirozený porod by se měl rozbíhat i následně postupovat samovolně, bez jakýchkoliv vnějších zásahů. Porod je vyvrcholením těhotenství, jde o akt, na který pomýšlí žena od samotného začátku těhotenství. Porod by měl probíhat bez rušení vnějších vlivů tak, aby se žena cítila dobře, klidně a i dítě nezažilo po příchodu na svět větší šok, než je nutné.

Přirozený porod

Také patříte k těm ženám, které co nevidět na svět přivedou svého potomka? Potom byste se měla na porod řádně připravit. Především psychicky. Porod není nutné vnímat pouze jako** hrozného a bolestivého strašáka,** který byste raději přeskočila a už měla v náručí své vytoužené miminko. Porod může být i krásný, pokud k němu budete pozitivně přistupovat.

Postup přirozeného porodu

Při přirozeném porodu je umožněn rodičce volný pohyb a to v celé první i druhé době porodní. Žena by si měla sama určit polohu ve vypuzovací fázi. Pokud tomu tak není a je nucena do polohy, která jí není příjemná a při které má bolesti větší, má právo se ohradit a sama zaujmout pozici pro ni přijatelnější. Při přirozeném porodu může ženě aktivně pomáhat její partner nebo doprovod, na který má u porodu samozřejmě nárok. Vždy je lepší, pokud má žena u porodu někoho, na koho se může spolehnout. Porodní bolesti nejsou nic příjemného a někdy rodička potřebuje oporu někoho známého, kdo sdělí doktorovi nebo porodní asistence to, na co už třeba sama rodička nemá síly. Při přirozeném porodu se** nástřih hráze,** neboli epiziotomie, nedělá rutinně. Vše záleží na mnoha faktorech, jako je velikost plodu, jeho poloha, postup porodu, šířka pánve, atd. Při přirozeném porodu by se neměly používat prostředky na urychlení porodu. K tišení porodních bolestí je jistě lepší používat přírodní metody. A co je velmi důležité, ihned po porodu by měl být zabezpečen kontakt dítěte s matkou, tzv. bonding. Právě při tomto prvním kontaktu se vytváří mezi matkou a dítětem silné pouto, které už těm dvěma nikdo nevezme.

Porodní bolesti

Porodní bolesti jsou různé intenzity. Některé rodičky porodní bolesti ani nezaznamenaly, těch je ovšem méně ve srovnání s těmi ostatními, které měly porodní bolesti od slabších až po ty silné, které činí porod pro mnohé tolik bolestivou záležitostí. Porodní bolesti jsou jedinou bolestí, která nevzniká z důvodu nemoci či úrazu, ale jde o součást naprosto normálního tělesného procesu. Rodička se na porodní bolesti může připravit již dopředu, než začnou, v průběhu těhotenství. Ideální jsou těhotenské a porodní kurzy, kde se budoucí rodičky dozví, jak porodní bolesti ovládat, jak je zmírňovat, co dělat pro to, aby byly bolesti snesitelné, a aby si ženy nakonec porod užily. Porodní bolesti končí narozením miminka, poté již ženu nic nebolí a novopečená maminka se může naplno těšit ze svého narozeného miminka.

Jak jsou porodní bolesti silné?

Každá žena to má jinak. Některá pociťuje porodní bolesti stejné intenzity, jako při menstruaci, některá má hodně velké bolesti, na které nebyla připravena. Obecně však platí, že žena při porodu toleruje podstatně větší bolesti, než by byla schopná tolerovat za normálních okolností. Tento fakt je způsoben zvýšenou hladinou endorfinů. Je také prokázáno, že jestliže žena se na miminko moc těší a toužebně očekává jeho narození, během těhotenství s ním komunikuje, myslí na něj, tak má podstatně lehčí porod a i menší porodní bolesti než ženy, které k těhotenství i k samotnému porodu přistupují chladně, jakoby bez zájmu. Žena by měla porodní bolest vnímat jako nával nové energie, která jí neustále posouvá blíže k miminku. Míru porodních bolestí do velké míry ovlivňuje také poloha plodu v děloze a od ní odvislá** rotace hlavičky** v porodních cestách, stejně jako výběr rodící polohy rodičky. Na porodní bolest rychle zapomenete. Při porodu se v těle ženy uvolňují endorfiny, což jsou hormony štěstí. Ženě tak pomáhají zapomenout na bolest v okamžiku, kdy dostane děťátko do náruče. Při vyvolávaném porodu pociťuje žena porodní bolesti o hodně větší než při spontánním porodu.

Příznaky začínajícího porodu

Jak poznat, že začíná porod? Tuto otázku si klade každá prvorodička. Budoucí matky mají obecně strach, že nepoznají, zda už se jedná o porodní bolesti, aby náhodou nepřijely pozdě do porodnice. Nebojte se. Začínající porod jistě poznáte. Jedním z příznaků začínajícího porodu je odchod hlenové zátky. Jde o hlen, růžově či krvavě zabarvený, který často zůstává na toaletním papíře po vykonání malé potřeby. Dalším příznakem je odtok plodové vody, porodní bolesti, kontrakce, nebo i krvácení. Při jakémkoliv příznaku je dobré poradit se se svým ošetřujícím lékařem, zda je již pravá doba na to vyrazit do porodnice.

Průběh přirozeného porodu

Přirozený porod se skládá ze tří porodních dob.

První doba porodní je označována jako doba otevírací. Tato je charakterizována zkracováním děložního čípku a trvá od začátku pravidelných porodních kontrakcí až po úplné zkrácení děložního čípku. První doba porodní je nejdelší dobou, která může u prvorodičky trvat i 10 hodin, nebo i déle. V otevírací době se může rodička volně pohybovat, může používat gymnastický míč pro zmírnění bolestí, nebo teplou sprchu.

Druhá doba porodní, neboli doba vypuzovací trvá u každé rodičky jinak. U prvorodičky může trvat asi 50 minut, u vícerodiček klidně i 10 minut. Při porodní době jsou porodní cesty otevřeny na 10 cm tak, aby jimi dítě mohlo projít. Tlak na rektum u budoucí matky způsobuje nutkání tlačit při kontrakci. Zde je vyžadován velmi aktivní spolupráce rodičky, která musí správně tlačit, dýchat a zaujmout** vhodnou porodní polohu**. Při kontrakci by měla žena vydechnout, nebo na zhruba 5 vteřin zadržet dech. V rámci porodní doby může dojít k nástřihu hráze. Tato doba končí okamžikem narození miminka.

Třetí porodní doba je označována jako doba placentární. Tato doba zahrnuje porod placenty a plodových obalů a trvá asi 5 minut, maximálně však jednu hodinu. Při vypuzování placenty může rodička pocítit mírnou bolest. Aby se děloha správně stáhla do původní velikosti, podává se novopečené matce oxytocin. K zavinutí dělohy pomáhá také kojení miminka.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9158 (krasny-zivot.cz#23058)


Přidat komentář