Onemocnění ledvin, příznaky a léčba

Onemocnění ledvin v sobě zahrnuje mnoho možností nemocí, které můžou ledviny postihnout. Jednotlivá onemocnění se projevují různě. Může se jednat o sníženou funkci ledvin, o přítomnost krve v moči, o záněty ledvin a další příznaky, které značí problém.

Ledviny a jejich funkce

Ledviny jsou odpovědné za vylučování odpadních látek a metabolických zplodin. Děje se tak pomocí moči. Ledviny však plní mnohem více funkci, pro které stojí za to si je hýčkat a předcházet jejich onemocnění. Onemocnění ledvin je závažným problémem, proto dělejte vše proto, aby se Vás netýkal. Ledviny řídí objem a složení tělesných tekutin. Dále jsou odpovědné za udržení rovnováhy mezi příjmem a výdejem veškeré vody. Důležitou funkcí ledvin je filtrace krevní plazmy, čímž tělu vrací důležité látky zpět do krve. Navíc zároveň s tímto procesem propouští látky do moči, kterých se chce tělo zbavit. Ledviny se mimo jiné podílí na regulaci tlaku, na vytváření hormonů nebo na udržování acidobazické rovnováhy. Z toho plyne, jak moc jsou ledviny důležité. Pokud dojde k jejich onemocnění, pak se jen těžko jejich stav navrací do původní funkce. Zvláště tehdy, není-li na projevované příznaky brán zřetel a nemocný se nezačne ihned léčit. V takových případech může celá situace dopadnou špatně. Naopak pokud člověk situaci nepodcení a při prvních varovných signálech navštíví lékaře a zahájí léčbu, může vést plnohodnotný život bez omezení.

Onemocnění ledvin

Onemocnění ledvin je možné rozdělit podle několika různých kritérií. Nemoci ledvin se dají dělit na vrozené, dědičné a získané. Faktorů, které mají vliv na funkčnost ledvin, je mnoho. Některé působí primárně na ledviny samotné, jiné faktory působí na orgány jiné a teprve jejich špatná funkce se odráží i na funkci ledvin.

Druhy onemocnění ledvin

Ledviny jsou velmi důležitý orgán, který plní celou řadu funkcí. Pokud dojde k jejich onemocnění, může se to projevit mnoha různými způsoby. Jednou z nemocí ledvin je** selhávání ledvin.** Mezi další nemoci patří akutní ledvinové selhání, chronické renální selhání, pak jsou to nemoci, které postihují přímo ledviny, glomeruloskleróza, bakteriální záněty, tumory ledvin, polycystická ledvina, Alportův syndrom a systémová onemocnění, která postihují ledviny. Samozřejmě onemocnění ledvin je mnohem více, ale tyto patří mezi ty častější.

Jaké jsou příznaky onemocnění ledvin

Vzhledem k tomu, že ledviny můžou být napadeny mnoha různými onemocněními, které si jsou často podobné, je dosti složité definovat příznaky konkrétní nemoci ledvin. U některých onemocnění ledvin se ani žádné příznaky neobjevují. Vzhledem k tomu, že ledviny jsou orgánem, který zastává v těle funkci vylučování, lze předpokládat, že příznakem bude změna právě ve vylučovací funkci. Rozlišují se dva způsoby, kterými se onemocnění ledvin projevují. Jeden je nefrotický syndrom a druhý je nefritický syndrom. Netrofický syndrom znamená, že se objevují bílkoviny v moči a to v hodnotách nad 3,5 g za 24 hodin, dále edémy, hyperlipidemie, lipidurie, a hypoalbuminemie. K nefritickému syndromu dochází v případě, že se poškodí kapilární kličky ledvinných tělísek. Na základě toho klesá čisticí funkce ledvin a do moči putuje krev, která tam nemá co dělat. Pro nefrotický syndrom je typické snížené množství odcházející moči, krev v moči a také jiné zbarvení moči. Tím, že moč z těla neodchází v množství, v jakém je potřeba, dochází v těle k hromadění odpadních látek. Vzhledem k tomu, že tyto příznaky nemusí nijak bolet, pacient tak nemusí zaznamenat žádné obtíže. Mnohdy si povšimne pouze únavy a slabosti, nebo nechutenství, které však může přisuzovat přepracovanému stavu, a dalším běžným záležitostem. Až nakonec dochází k selhání ledvin, které je doprovázeno zvracení, průjmy, zrychleným dýcháním, svěděním kůže, šedou barvou kůže a poruchami srdečního rytmu. Již při těchto potížích by měla být zahájena léčba.

Chronické onemocnění ledvin

K chronickému onemocnění ledvin dochází v případě, kdy ledviny postupně ztrácí svou funkci při systémovém onemocnění organismu. K poškozování ledvin dochází často, navíc dlouhodobě, opakovaně bez nějakých zjevných příznaků. Chronické poškození se léčí dle stupně závažnosti. Někdy postačí vhodná dieta včetně režimových opatření, jindy se musí přejít až k dialýze nebo transplantaci. Onemocnění ledvin a jejich špatná funkce i po jejím naprostém obnovení častokrát provází člověka po celý zbytek života. Pacient se tak již musí celý život léčit, protože stav ledvin má nutkání se neustále zhoršovat. Jak rychle se budou ledviny zhoršovat, bude záviset na účinnosti léčebných opatření, na povaze vyvolávající nemoci, i na tom, jak bude pacient k léčbě přistupovat.

Jak poznat selhání ledvin?

Mezi úplně první příznaky nemocnosti ledvin patří bolesti hlavy, slabost, nechutenství, rychlý nástup únavy, častější močení, bledá kůže, opakované zvracení, u dětí se objevuje porucha růstu. Při selhání ledvin již můžeme pozorovat apatii, slabost, bolesti hlavy, průjmy, zvracení, bolesti na hrudi, bledost a svědění kůže. Pokud stav ledvin dospěje do této fáze, tedy do jejich selhání, je potřeba neprodleně zahájit dialýzu.

Léčba chronického onemocní ledvin

Jak vypadá taková léčba? Rozhodně se neobejde bez dietního opatření, které spočívá v omezeném množství bílkovin a soli, v užívání léků na snížení hladiny fosforu v krvi, léky na snížení krevního tlaku, nemocný člověk musí dostávat náhradu za** vitamin D,** železo a pak musí pacient mimo tato léčebná opatření podstoupit samotnou léčbu základního omezení. Pokud se s léčbou chronického onemocnění ledvin začne včas a bude se v ní dlouhodobě pokračovat, pak člověk zvládne žít bez větších omezení.

Dají se ledviny nahradit?

Existují tři možnosti, jak nefunkční ledvinu nahradit. Jednou  z nich je** transplantace ledviny**, která se provádí tak, že se zdravá ledvina operuje do spodní části břicha. Další možností je břišní dialýza. Při té dochází k čištění krve tak, že zplodiny látkové přeměny přechází do roztoku v podbřišnicové dutině. Poslední možností je krevní dialýza, při které dochází k očišťování krve ve speciálním přístroji, v jakési umělé ledvině. U nemocného pacienta dříve, než dojde k úplnému selhání ledviny, by měla být důkladně zvážena možnost transplantace ledviny od dárce, nejlépe od živého dárce. Jde totiž o naprosto přirozenou náhradu funkce ledvin. Je ale problém sehnat dárce, který by byl vhodný pro darování ledviny nemocnému. Nebo můžou stát v cestě za transplantací ledviny jiné problémy, které ji znemožňují, jako např. onemocnění srdce a cév nemocného, nádorové nebo infekční onemocnění.

K čemu slouží dialýza a může nahradit funkci ledvin?

Dialýza docela dobře zvládá očistit tělo od odpadních látek. Nejde ale o dokonalou léčbu, protože není schopna** nahradit funkci ledvin**. Rozhodně nezvládá řídit krevní tlak, tvořit vitamin D nebo vytvářet erytropoetin. Z toho důvodu musí být dialýza doplněna ještě o užívání léků a diety.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9160 (krasny-zivot.cz#23060)


Přidat komentář