Liposukce zmrazením - Praha 5

Problematické partie nejsou jen problémem celkově obézních lidí. Tyto partie mívají velice často i lidé štíhlí. Pomocí poměrně nové neinvazivní metody zvané Kryolipolýza se jich však můžeme nadobro zbavit!

Doporučujeme:

 

Přestože tomu lidé, kteří dlouhodobě nebo často bojují s nadváhou těžko uvěří, i ty z nás, které jsme celkově štíhlé a s většinou svých tělesných partií spokojené, můžeme pociťovat problém, kdy na vybraných částech těla prostě nemůžeme zhubnout. Pečlivě uložený podkožní tuk to prostě nedovolí. A tak naši na první pohled téměř dokonalou postavu mohou „kazit“ například tukové polštářky na zádech, které nám nepěkně vykukují z bokových kalhot nebo nás prostě jen třeba rozčiluje bříško, které se po těhotenství vypadá, že již nikdy nebude ploché tak, jak tomu bylo dříve.

Existuje nějaké řešení?

V minulosti to bylo poměrně jednoduché, protože existovalo vlastně jen jediné řešení, a to klasická liposukce. Ta však byla jednak finančně náročná, ale i poměrně nepohodlná a bolestivá, navíc s dlouhou dobou rekonvalescence a nejistými výsledky. Postupně se začaly v oblasti plastické a estetické medicíny objevovat stále nové, více či méně účinné metody boje s problematickými partiemi. Tento typ zákroků podstupují většinou ženy, které si tak mohly vyzkoušet například narušování tukových buněk nebo lymfodrenáže.

Novinkou na poli neinvazivních metod je tzv. liposukce zmrazením neboli kryolipolýza. Jejím principem je zmrazení tukových buněk. Protože jsou tukové buňky poškoditelné snáz než buňky kožní, teplota používaná na liposukci zmrazením cíleně působí pouze na tukové buňky. Proces kryolipolýzy je jednoduchý, funguje podobným principem jako postřik na trávu, kdy nízká teplota zničí tukové buňky ale nepoškodí nic jiného.

Odborné výzkumy ukázaly, že u těch pacientů, kteří po celou dobu dodržovali striktní diety a předepsanou pohybovou aktivitu, docházelo do dvou měsíců k 20% a po šesti měsících k 25% redukci tukových buněk v místě liposukce zmrazením. Je nutno podotknout, že tato změna je trvalá, tzn. že zničené tukové buňky se už nikdy neobjeví.

Hlavní výhody kryolipolýzy

Hlavní výhody této metody jsou:

  • Liposukce zmražením je bezbolestná
  • Kryolipolýza nemá negativní účinky
  • Liposukci zmražením může podstoupit každý
  • Při hubnutí s pomocí liposukce zmražením jsou výsledky trvalé
  • Liposukce zmražením je dostupná všem, bez omezení
  • Při provádění liposukce zmražením nedochází k narušení organismu pacienta

Kdo je vhodným adeptem na kryolipolýzu?

Ideální kandidát má lokalizovaný tuk v tukových polštářcích. Nejedná se tedy obecně o obézního jedince. Obvykle se za hranici výhodnosti metody bere nadváha do 10kg. Formování za pomoci krystalizace zchlazením vede k předvídatelným výsledkům** zmenšení síly tukové tkáně** a tudíž i jejího objemu. Vzhledem k tomu, že tukové buňky jsou působením této technologie z těla odstraněny, je efekt redukce tukové vrstvy trvalý. Klient si pouze musí uchovávat stabilní váhu.

Následkem velkého záběru** tukové tkáně** při jediné aplikaci dochází k úbytku mezi 25 až 30% tukových buněk a to u každého jedince. Výsledek je přitom jednoznačně a prokazatelně viditelný již po jednom až dvou měsících, a hlavně je trvalý!

Kde kryolipolýza vznikla?

Unikátní přístroj používaný pro tuto metodu byl vyvinut v USA, a to na základě dlouhodobých výzkumů a klinických studií Harvardské univerzity a specializovaného týmu lékařů. Výzkum prokázal, že tukové buňky jsou mnohem více citlivé na chlad než pokožka, nervy a svaly. Funkčnost unikátního přístroje je postavena na základě spuštění procesu přirozeného odumírání tukových buněk působením vysoce precizní zmrazovací technologie, při které se cíleně zmrazí tukové buňky skrz povrch pokožky, aniž by se poškodila okolní tkáň. Proces ochlazení vede ke krystalizaci lipidů v tukových buňkách, která spustí jejich odumírání. Odumřelé buňky jsou pak následně odstraněny z těla pomocí bílých krvinek. Tento zákrok je bezbolestný a nedochází k narušení či zásahu do organismu pacienta.

Jak kryolipolýza probíhá?

Před samotným zákrokem je na kůži aplikován speciální gel, tzv. kryoprotektant, který chrání kůži před poškozením a optimalizuje hloubkový profil chlazení podkožního tuku. Aplikační koncovka využívá principu sání k vtažení kůže do své komory, která má tvar písmene U, kde je následně tlakem z obou stran kůže přitisknuta na studené destičky tzv. Peltierových kryo článků. Protože tuk mrzne při nižších teplotách než kůže, dojde k jeho krystalizaci, zatímco kůže zůstane působením přístroje pouze chladná.

První fáze

V** první fázi zákroku** je tuková tkáň díky speciálně konstruovanému aplikátoru nasáta efektivně tak, aby bylo ochlazeno co nejvíce tukové tkáně. Tím je docíleno redukce maximálního množství tuku dané ošetřované oblasti a zároveň jsou díky speciálnímu těsnění chráněny okolní tkáně a pokožka před podchlazením. Ochlazení a krystalizace tukových buněk v této oblasti spouští tzv. apoptózu, která je řízenou** destrukcí buňky**. Zjednodušeně řečeno to znamená, že tukové buňky dostanou signál, který spouští jejich postupné odumření.

Druhá fáze

Makrofágy, což jsou buňky přirozené imunity, pak tyto odumřelé tukové buňky odstraní jako každé jiné cizí těleso a nečistotu ven z organismu. Ta tkáň, která obklopuje tukové buňky je přirozeně před tímto procesem  chráněna, neboť na ochlazení fyziologicky neodpovídá. Proces apoptózy, je pozvolný a proto také maximálně bezpečný. Hladiny cholesterolu či triglyceridů v krvi zůstávají díky tomu nezměněny.

Třetí fáze

V momentě, kdy jsou odumřelé tukové buňky odstraněny, se tuková vrstva přirozeně remodeluje a zmenšuje. To je způsobeno tím, že zbylé tukové buňky mají přirozenou tendenci se shlukovat zpět tak, aby byly v těsné blízkosti a vytlačují tak prázdná místa po chybějících odstraněných buňkách. Tuková vrstva se tak zmenšuje a tudíž ošetřená partie výrazně hubne. Tento proces má u všech pacientů konzistentní výsledek, tedy po jediné aplikaci dochází k úbytku minimálně 20-30% tukových buněk.

Výhody oproti jiným praktikám

Tato bezbolestná liposukce zmražením tukových buněk je naprosto převratná, protože její účinky a výsledky jsou na rozdíl od jiných neinvazivních metod hubnutí srovnatelné s běžnou, klasickou liposukcí. A i pesto, že je liposukce zmražením tukových buněk tak účinná, ponechává si své nesporné výhody oproti klasickým chirurgickým liposukcím. Liposukce zmražením tukových buněk, neboli kryolipolýza je nechirurgická, bezbolestná a neporušuje celistvost pokožky. To znamená, že nezanechává žádné modřiny, otoky nebo nerovnosti kůže.

Další velkou výhodou liposukce zmrazením tukových buněk je nulová doba rekonvalescence. Pacient se okamžitě po proceduře může vrátit ke svému běžnému profesnímu a společenskému životu. Zákrok samotný je snadno snesitelný a pohodlný. Trvá přibližně jednu hodinu, během které si pacient může číst, telefonovat, odpočívat nebo pracovat s notebookem, prostě dělat co je mu příjemné.

Velkou výhodou pro ty z nás, kteří máme slabší vůli je fakt, že po zákroku není potřeba držet žádnou speciální dietu, pitný režim ani pohybovou aktivitu. Navíc nemá tato metoda ani téměř žádná omezení zdravotní a zároveň je i maximálně bezpečná, neboť nezvyšuje hladiny cholesterolu či triglyceridů, což potvrzují všechny klinické studie. Na základě těchto studií bezpečnosti a účinnosti liposukce zmrazením tukových buněk získala jako jediná certifikaci od nejpřísnějšího kontrolního úřadu - americké vládní organizace FDA.

Doporučujeme:

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9147 (krasny-zivot.cz#22878)


Přidat komentář