Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP – Mošnov, Příbor, Kopřivnice

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou důležité oblasti, které jsou však často opomíjeny. Naštěstí novelizace zákona zpřísnila požadavky, co se školeních týče, takže zaměstnavetelé jsou nuceni věnovat oboru více pozornosti.

On-line školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Mnozí zaměstnavatelé stále opomíjí dost změn a skutečností, které s sebou novelizace zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nesou. Je to zejména proto, že se domnívají nucení při každé nově podepsané pracovní smlouvě pozvat školitele, aby tak individuální a drahé školení provedl. Jenže dnes je tomu jinak a naštěstí existuje možnost on-line školení, které je možné vykonat kdykoli, kdy zaměstnavatel požaduje. Po přihlášení do systému následuje program, který provede účastníka zajímavým školením o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, který bude zakončen testem. Pro mnoho zaměstnanců je takové on-line školení mnohem zajímavější a přínosnější.«« BOZP není jen školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9161 (krasny-zivot.cz#23069)