Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP – Mošnov, Příbor, Kopřivnice

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou důležité oblasti, které jsou však často opomíjeny. Naštěstí novelizace zákona zpřísnila požadavky, co se školeních týče, takže zaměstnavetelé jsou nuceni věnovat oboru více pozornosti.

Jak se praktikovalo BOZP v minulosti

Bývalo celkem běžné, pokud někdo nastoupil do nové firmy, namísto důkladného vstupního školení, pojednávající o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, byl nepřímo nucen podepsat prohlášení, že podpisem stvrzuje absolvování povinného školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Ve zmíněném dokumentu bylo vše potřebné uvedené a zaměstnanec měl možnost se případně zeptat na cokoli, čemu nerozuměl.«« Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP – Mošnov, Příbor, Kopřivnice BOZP dnes »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9161 (krasny-zivot.cz#23069)