Bezpečnost práce Brno

Bezpečnosti není nikdy dost, obzvlášť, pokud jde o práci s nebezpečnou technikou. Takoví zaměstnanci musí pravidelně procházet povinné školení, které se ale ne všude dodržuje. Bohužel na něj doplácí mnohdy i zcela nevinné osoby.

Bezpečnost při práci není radno podceňovat. Stačí chvilka nepozornosti, nepatrná chybička a už je na světě obrovské neštěstí, kde nejen že jsou vysoká čísla, co se škod na majetku týče, ale především na lidských životech. Nikdo nechodí do práce s tím, že se mu něco stane. Jenže člověk je tvor mnohdy nepoučitelný a často i neopatrný. Při nedůsledném připomenutí, co všechno se může nepozorností stát, je mnohdy velice příznivým vlivem, který odradí od případného neštěstí. Dodržovat bezpečnost práce se vyplatí vždy a za všech podmínek.

Co je nutné dle zákona dodržovat

Protože novelizace zákona přinesla další a nové skutečnosti, co se týče bezpečnosti práce, má zaměstnavatel povinnost si všechna důležitá fakta shromažďovat a v pravidelných intervalech školit příslušné zaměstnance z bezpečnosti práce. Školení samozřejmě nemusí striktně provádět on, naopak je velkou výhodou najmout si na tuto činnost externistu, který je mnohem méně nákladný, než řadový zaměstnanec a ve spolupráci pravidelně poskytuje vždy a včas potřebná data.

Nepodceňovat rizika bezpečnosti práce

Bezpečnost práce není radno podceňovat, a to z několika hledisek. To první je určitě zajímavé hlavně pro zaměstnavatele, protože byl mnohonásobně zvýšen počet kontrol, zaměřených především právě na bezpečnosti při práci a tak může firma dostat dost tučnou pokutu, pokud se její, byť jen jediný zaměstnanec proviní nedodržením nařízených postupů, které ze školení bezpečnosti musí jasně ovládat.

Trestání samotného zaměstnance

Tou další je důležitost pro samotné zaměstnance, protože proviněním za nedodržení postupů bude sice od státu trestán majitel firmy, ten však jistě velice kárným způsobem potrestá svého zaměstnance. Nejen, že jej stihne vysoká pokuta, ale také může přijít o zaměstnání.

Hazard s životem vlastních, ale i jiných

No a do třetice tím posledním hlavním a také nejdůležitějším prvkem je pak samotná ochrana zdraví. Nedodržením bezpečnosti práce totiž dochází k časným nehodám, které nejenže postihují peněženky majitelů firem a areálů, ale především si berou tu nejvyšší daň v podobě zničeného zdraví, ne-li celý lidský život. To jsou pak smutné konce, kde bylo hlavním selháním lidský faktor a nedodržení předepsaných norem bezpečnosti práce.

Pravidelná školení jako základ

Až fatální následky může mít nedodržení bezpečnosti práce, na což se nejlépe upozorní pravidelným školením, sestaveným znalců v oboru. Pro firmy je vhodné najmout si dnes externistu, který za ně vše potřebné vyřídí a je v oboru kovaný, tudíž i zná praxi, ví, na co upozornit, co je pro dané povolání důležité a na co je nutné obzvlášť dát pozor. Školení jsou buď možná jako klasická – hromadně, anebo pak formou online, kdy se každý zaměstnanec přihlásí a sám si všechna upozornění spolu s testem projde. Možností je více, důležité je skutečně rizika nepodceňovat.Diskuze, zkušenosti a recenze »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9143 (krasny-zivot.cz#23064)