Zajímavosti o rybářství

Zajímáte se o rybářství nebo rybolov? A věděli jste, odkud pochází nejznámější česká ryba – kapr, který rybník v České republice je největší a kde je u nás rybářská škola?

rybářství a rybaření patří znalosti, které by měl mít každý správný rybář či rybníkář. Tak třeba, víte, odkud pochází naše nejznámější ryba?

Odkud pochází kapr?

Asi nikdy nebudeme mít stoprocentní jistotu, odkud kapr pochází, avšak dříve se tradičně udávalo, že se do Evropy dostal až z daleké Číny. V polovině šedesátých let dvacátého století vznikla v tehdejším Československu jiná hypotéza, dnes již světově známého ichtyologa Dr. E. Balona, podle nějž je dnešní český kapr domestikovanou formou divoké dunajské ryby. Doktor Balon zjistil, že vojáci římských legií, kteří při svých taženích střední Evropu tábořili podél Dunaje, lovili a vysoce si cenili jednoho druhu divoké ryby, kterou považovali za pochoutku. Z těchto důvodů si tuto rybu živou přepravovali do umělých nádrží v římské říši. V dobách, kdy vliv římské říše slábl, se pak pomocí obchodníků předchůdce dnešního kapra z římských sádek šířil do střední Evropy, kde byl po celá staletí šlechtěn a domestikován až do podoby kapra, jak jej známe dnes. Hypotéza Dr. Balona byla vědeckým světem přijata díky odkazům na dávnou literaturu a nálezům kostí předchůdců kapra na březích Dunaje. A pokud byste chtěli vědět, jak vypadal kapr před svou domestikací, vydejte se rybařit k bohatým dunajským ramenům, kde předek kapra dodnes žije ve své původní formě se štíhlým válcovitým tělem.

Který rybník v Česku je největší?

Největším rybníkem České republiky je známý rybník Rožmberk nacházející se v Jižních Čechách poblíž Třeboně. Rybník Rožmberk má rozlohu vodní plochy 647 hektarů, v základech má jeho hráz šířku až 51 metrů a v koruně hráze okolo 13 metrů, přičemž hráz je dlouhá téměř 2,5 kilometru. Rožmberk byl vybudován mezi léty 1584 až 1590 a jeho  zakladatelem je Jakub Krčín, známý rybníkář a ekonom rožmberského panství. Představa velkého rybníku vznikla v důsledku opakujících se záplav, které ohrožovaly jak obydlené oblasti, tak již existující menší rybníky. Proto byla snaha vybudovat vodní dílo, které by zachytilo rozvodněné toky a přítoky říčky Lužnice. Zároveň s tím byla prokopána umělá spojnice mezi řekami Lužnicí a Nežárkou. Tento umělý 14 kilometrů dlouhý vodní kanál, který je dodnes znám pod názvem Nová řeka, měl za úkol regulovat průtok Lužnice a nadbytečnou vodu, kterou již Rožmberk nemohl pojmout, odvádět do Nežárky.

Nejstarší rybářská škola u nás

Nejstarší škola rybářství u nás je neodmyslitelně spjata z jihočeským městem, které nese příhodný název Vodňany. Myšlenka rybářské školy vznikla již ke konci 19. století, avšak své realizace se dočkala teprve za první republiky v roce 1920, kdy byla ve Vodňanech zřízena dvouletá rybářská škola. O pár let později bylo na okolních pozemcích založeno také rozlehlé školní pokusnictví a rybí líheň. Věhlas školy pronikl do celé Evropy, a tak již krátce po založení navštěvovala školu řada studujících z celé Evropy, především z Bulharska, Polska, Rumunska, tehdejšího Sovětského svazu nebo Jugoslávie.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9138 (krasny-zivot.cz#23050)


Přidat komentář