Tantra masáže Ostrava

TANTRA je způsob přístupu k životu. Jde také o masáže, u kterých není radno spěchat. Tyto masáže se musí dokonale prožít a čas zde nesmí hrát roli. Tantra přináší uvolnění, dobrou náladu i pozitivní přístup k životu.

Co znamená Tantra?

Pokoru k životu jako takovému, úctu k lidským bytostem, umění žít, tvořit, milovat. Když prožijete i jen malinkatou událost s otevřeným srdcem a úctou, stává se posvátnou. Toto všechno můžeme zažívat skrze zdravě proudící sexuální energii, ale pokud je někde pokřivená, neproudící, zamrzlá, ovlivněná různými dogmaty, nebo naopak uvolněná nezodpovědně, vznikají škody na různých úrovních našeho systému. Tantra pomáhá tyto škody identifikovat a také léčit.

Tantra masáže Ostrava

Tantrou se zabývá lektorka. Tantra se stala způsobem jejího života. Aby dospěla až k tomuto bodu, studovala Tantru.

Lektorka vás ráda osobně přivítá. Na kurzy tantry, stejně jako na tantrické masáže se můžete objednat . Otevírací doba se přizpůsobuje objednávkám.

Tantrické masáže

Seznamte se s tradicí, na kterou tantrické masáže navazují a v níž mají hluboké kořeny. Tantrická masáž je umění staré tisíce let, vyučovala se a předávala dávno před příchodem křesťanství v posvátných chrámech bohyně lásky a plodnosti. Tantrické masáže oslavovaly život, plodnost, úctu k přírodě i stvoření. V dobách matriarchátu byly tantrické masáže běžnou praktikou kněžek, žen, které zasvětily svůj osud službě Bohyni. Tyto ženy uměly s energií tantry pracovat a pomocí ní léčit. Energetické tělo muže se zásluhou tantrické masáže naplnilo životadárnou a léčivou energií natolik, že nemoci, strachy, bolesti a negativní vzpomínky jednoduše zmizely a byly nahrazeny pocity naplnění, lásky a slasti. Kněžky věděly, že sexuální energie je tvůrčí silou a hnacím motorem a že prožitek darované rozkoše nejen inspiruje, ale i léčí a dává novou životní vitalitu.

Tantrická masáž pro muže

Způsob, kterým je tato tantrická masáž prováděna, otevírá mužovo srdce a dává mu schopnost více milovat a cítit se být milován. Uctění Boha v muži oživí mužské energie tvořivosti. Něžné doteky rozproudí energii v těle a skrze sexuální vzrušení a rozkoš nasytí buňky těla. Skrze tuto zkušenost se můžete naučit prožívat orgasmus bez ejakulace, který je prožíván v celém těle jako nepopsatelný stav extáze a lásky a může trvat celé hodiny. Odevzdáváte se tak do proudu života a jste ve spojení s univerzem. Neměli byste však očekávat, že prožijete tento druh hlubokého orgasmu celého těla, dokud nebudou rozpuštěny vaše sexuální bloky, napětí či zábrany. Toto se obvykle děje postupně, podle pokročilosti, a je potřeba více masážních sezení. A poněvadž zejména u tantrických masáží vše probíhá postupně, je dobré vyhradit si na masáž dostatek času.

Ideální délka masáže je 3 hodiny. Cena 1hodiny je 1000 korun.

Tantrická masáž pro ženy

To je oslava, úcta, láskyplný dotek a vědomá pozornost určená ženskému tělu. Jejím účelem je probuzení, prohloubení a vědomé prožívání blaženosti a potěšení. Tantrická masáž vede energii vzrušení ke každé buňce těla ženy. Odemyká, oživuje zamrzlá místa, která nedovolovala hluboký prožitek při milování. Přináší propojení mysli, těla i duše. Obruče, které bránily tomuto propojení, se rozpouštějí. Tantrická masáž přináší pocit hlubokého ukotvení v těle, zklidnění, větší pozornosti, vědomé přítomnosti a pocitu sjednocení s existencí v každodenním životě. Po masáži je tělo ženy jemně smyslné, vnímavější, citlivější, vzrušivější, připravené prožívat více radosti, rozkoše a štěstí v milostném životě. I u žen většinou nejde navodit optimální stav, tedy plné prožívání, ihned. Často k rozpuštění a vyléčení zamrzlých míst a bloků je zapotřebí více masážních sezení. A ani u žen není dobré při tantra masáži spěchat. K dosažení nejlepšího výsledku je ideální masáž v délce tří hodin. I zde je cena 1hodiny 1000 korun.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9133 (krasny-zivot.cz#23035)


Přidat komentář