Bezpečnostní výrobky pro auta

Podle vyhlášky č. 283/2009 musí mít vozidla kategorií M2, M3, N3, O, OT, S bezpečnostní označení. Seznámíme Vás s jednotlivými značkami, bezpečnostním označením ADR a v neposlední řadě kategorií vozidel.

Doporučujeme:

 • Odtahová a vyprošťovací služba ,okr.Klatovy a okolí - Odtahová , vyprošťovací a asistenční služba osobních i nákladních automobilů po celé ČR a Evropě - NONSTOP!Asistenční služba všech pojišťoven a pro jejich klienty naše služby zdarma nebo s min. spoluúčastí.** Kompletní likvidace dopravních nehod.Provádí **jeřábnické práce , zapůjčení náhradního vozu , opravy automobilů , ekologické likvidace autovraků.Dále provozujeme autobazar , autodopravu a autopůjčovnu.

** **** **

##

 

Bezpečnostní označení vozidel

Reflexní tabulka – písmeno A

Jedná se o reflexní značení nákladních vozidel, které převážejí odpad. Cedulí musí být označeno každé auto převážející odpad, a to podle vyhlášky 374/2008 Sb. §2. Můžete volit mezi reflexní fólií a pozinkovaným plechem o rozměrech 400 mm x 300 mm.

Retroreflexní bezpečnostní značky rychlosti

Jedná se o retroreflexní samolepky o průměru 200 mm, pro vozidla kategorií M2, M3, N2, N3, O, OT, S s výjimkou čelně nesených strojů kategorie SN a jednonápravové traktory s přívěsy a speciální nosiče pracovních adaptérů, musí mít na zádi karoserie. Značky rychlosti retroreflexní, a to 20 km/h; 30 km/h; 40 km/h; 50 km/h; 55 km/h; 60 km/h; 65 km/h; 70 km/h; 75 km/h; 80 km/h; 85 km/h; 90 km/h; 95 km/h; 100 km/h; 110 km/h; 120 km/h.

Výstražné tabule pro přívěsy

Jedná se o reflexní hliníkové tabule, které slouží k označení nadměrných vozidel. Rozměr 565 mm x 196 mm.

Výstražné tabule pro tahače

Jedná se o reflexní hliníkové tabule pro označení nadměrných vozidel. Rozměr 565 mm x 132 mm.

Bezpečnostní značení ADR

 • Výbušné látky a předmět č.1

Označení pro výbušné látky a předměty, z plastu o velikosti 200 x 200 mm, nebo fólie o velikosti 100 x 100 mm.

 • Výbušné látky a předměty č. 1.4
 • Výbušné látky a předměty č. 1.5
 • Výbušné látky a předměty č. 1.6
 • Nebezpečí požáru, hořlavé plyny č.2 A
 • Nebezpečí požáru, hořlavé plyny č.2 B
 • Nebezpečí požáru, hořlavé kapaliny č.3 A
 • Nebezpečí požáru, hořlavé kapaliny č.3 B
 • Nebezpečí vyvíjení hořlavého plynut při styku s vodou 4.3 A
 • Nebezpečí vyvíjení hořlavého plynu při styku s vodou 4.3 B
 • Nebezpečí požáru, hořlavé tuhé látky č.4.1
 • Organické peroxidy č.5.2
 • Samozápalné látky č.4.2
 • Fissile – štěpné látky 7E
 • Nehořlavý nejedovatý plyn č.2.2 A
 • Nehořlavý nejedovatý plyn č.2.2 B
 • Jiné nebezpečné látky a předměty
 • Látky podporující hoření č.5.1
 • Žíravá látka č.8
 • Infekční látka, biologické riziko č.6.2A
 • Látky ohrožující životní prostředí
 • Jedovaté plyny č.2.3
 • Radioaktivní látky č.7D
 • Radioaktivní látka v kusech kat. II.č.7B
 • Radioaktivní látka v kusech kat. III.7C
 • Radioaktivní látky kat. I.č.7A
 • Značení nebezpečných látek, z materiálu plat 0,5 mm, pro exteriér i interiér. Samolepící fólie PVC 0,1 m do 100°C.

Zajištění nákladu ADR

 • Upínací pás s ráčnou 0,2 t, délka 10 m
 • Upínací pás s ráčnou 0,2 t, délka 5 m
 • Upínací pás pro upínání lehkého zboží 0,7 t
 • Upínací pás pro lehké náklady 1 t
 • Upínací pás pro přepravu těžkých a nadrozměrných nákladů 5 t
 • Upínací pás pro přepravu strojů a zařízení 10 t
 • Vaky pro zajištění nákladu 60 x 110 cm
 • Vaky pro zajištění nákladu 85 x 185 cm
 • Vaky pro zajištění nákladu 100 x 150 cm
 • Vaky pro zajištění nákladu 100 x 220 cm

Výbava vozidel ADR

 • Nouzová úniková maska
 • Ochranné brýle těsnící
 • Svítilna bezpečnostní
 • Ruční lampa do výbušného prostředí
 • Ruční svítilna do výbušného prostředí
 • Hasící přístroj práškový
 • Kanalizační ucpávka jednorázová
 • Lopata plastová, skládací
 • Reflexní vesta s výstražnými pruhy
 • Výstražný trojúhelník
 • Výstražný reflexní kužel
 • Plastový skládací kbelík
 • Chemicky odolné rukavice
 • Zakládací klín

Bezpečnostní označení vozidel

 • Označení vozidla přepravujícího osobu postiženou a nebo osobu těžce pohyblivě postiženou
 • Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou
 • Označení vozidla řízeného řidičem začátečníkem
 • Označení autobusu přepravujícího děti

Doplňky výbavy zvyšující bezpečnost pro automobily

 • Brašna do kufru
 • Auto šampon
 • Montážní lampa
 • Odstraňovač hmyzu z automobilů
 • Reflexní červeno-bílá samolepící folie
 • Ubrousky na palubní desku automobilů

Rozdělení vozidel dle kategorií

 • L - motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly.
 • LA - moped (dvoukolové) - zdvihový objem válců do 50 cm3 (při pohonu spalovacím motorem) a maximální konstrukční rychlost do 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu.
 • LB - moped (tříkolka) - zdvihový objem válců do 50 cm3 (při pohonu spalovacím motorem) a maximální konstrukční rychlost do 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu; s jakýmkoli uspořádáním kol a moped (lehká čtyřkolka) - hmotnost v nenaloženém stavu je menší než 350 kg, do čehož se nezapočítává hmotnost baterií v případě el. vozidel, dále, maximální konstrukční rychlost je nižší než 45 km/h a zdvihový objem válců je menší než 50 cm3 u zážehových motorů nebo pro jiné druhy motorů maximální čistý výkon nepřesahuje 4 kW.
 • LC - motocykl (dvoukolové) - zdvihový objem válců nad 50 cm3 (při pohonu spalovacím motorem) nebo maximální konstrukční rychlost nad 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu.
 • LD- motocykl s postraním vozíkem (se třemi koly) - zdvihový objem válců nad 50 cm3 (při pohonu spalovacím motorem) nebo maximální konstrukční rychlostí nad 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu; se třemi koly uspořádanými nesouměrně vzhledem ke střední podélné rovině.
 • LE - tříkolka - zdvihový objem válců nad 50 cm3 (při pohonu spalovacím motorem) nebo maximální konstrukční rychlostí nad 45 km/h při jakémkoli druhu pohonu; se třemi koly uspořádanými souměrně vzhledem ke střední podélné rovině čtyřkolka - jiné než lehké tříkolky, jejichž hmotnost v nenaloženém stavu nepřesahuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě nákladů, do čehož se nezapočítává hmotnost baterií v případě el. vozidel a dále, u nichž maximální čistý výkon motoru nepřesahuje 15 kW.
 • M - motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob.
 • M1 - vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla.
 • M2 - vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg.
 • M3 - vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5 000 kg.
 • N - motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů.
 • N1 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg.
 • N2 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak nepřevyšuje 12 000 kg.
 • N3 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg.
 • O - přípojná vozidla.
 • O1 - přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.
 • O2 - přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 750 kg, nepřevyšuje 3 500 kg.
 • O3 - přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, nepřevyšuje 10 000 kg.
 • O4 - přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 10 000 kg.
 • T - traktory zemědělské nebo lesnické.
 • S - pracovní stroje.
 • R - ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií.

Doporučujeme:

 • Odtahová a vyprošťovací služba ,okr.Klatovy a okolí - Odtahová , vyprošťovací a asistenční služba osobních i nákladních automobilů po celé ČR a Evropě - NONSTOP!Asistenční služba všech pojišťoven a pro jejich klienty naše služby zdarma nebo s min. spoluúčastí.** Kompletní likvidace dopravních nehod.Provádí **jeřábnické práce , zapůjčení náhradního vozu , opravy automobilů , ekologické likvidace autovraků.Dále provozujeme autobazar , autodopravu a autopůjčovnu.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9101 (krasny-zivot.cz#21550)


Přidat komentář