Autobaterie - výběr

Žádný produkt nemá neomezenou životnost. To platí i pro autobaterie, u kterých dochází při dlouhodobém používání k postupnému opotřebení. Stojíte před rozhodnutím, jakou autobaterii do Vašeho vozu pořídit?

Doporučujeme:

 • Odtahová služba ve Srubci u Českých Budějovic: Asistenční odtahová služba, vyproštění havarovaných vozidel, repatriace včetně posádky vozidla, otevírání zabouchnutých vozidel, opravy, příprava a zajištění STK. Partner asistenčních služeb pojišťoven.

 

 • Odtahová služba Praha: Provoz odtahové služby pro osobní a užitkové automobily do 3,5 tuny po celé ČR a Evropě. Dovoz vozů ze zahraničí, možnost přepravy stavebních strojů. Kontakt: Petr Oktábec, mobil: 604 830 128, e-mail: okty1@seznam.cz

 

 • Odtahová služba Petřvald u Karviné: Zajištění odtahové služby, možnost parkování havarovaných vozidel, vyřízení pojistných událostí a zapůjčení náhradního vozidla. Kontakt: Petr Mrůzek, mobil: 602 727 152, e-mail: kubapetr@seznam.cz

 

 • Odtahová služba Brno a okolí: Zabezpečuje i ekologickou likvidaci autovraků. Kontakt: Pavel Zapletal, mobil: 724 171 316, e-mail: pavelzapletal@seznam.cz

 

 • Odtahová a vyprošťovací služba ,okr.Klatovy a okolí - Odtahová , vyprošťovací a asistenční služba osobních i nákladních automobilů po celé ČR a Evropě - NONSTOP!Asistenční služba všech pojišťoven a pro jejich klienty naše služby zdarma nebo s min. spoluúčastí.** Kompletní likvidace dopravních nehod.Provádí **jeřábnické práce , zapůjčení náhradního vozu , opravy automobilů , ekologické likvidace autovraků.Dále provozujeme autobazar , autodopravu a autopůjčovnu.

 

Co je akumulátor

Akumulátor neboli autobaterie je v podstatě elektrochemický zdroj proudu.

Vlastnosti akumulátoru

Základní schopností akumulátoru je kumulace elektrické energie.

Co je elektrolyt

Jedná se o jednoduchou chemickou sloučeninu, roztok kyseliny sírové a vody. Hladina elektrolytu se kontroluje v autobaterii. V případě, že dojde k poklesu hladiny elektrolytu, a to pod dolní rysku, je důležité dolít autobaterii destilovanou vodou, a to do výše horní rysky. Dolévání destilovanou vodou však neprovádějte při vybíjení nebo naopak nabíjení autobaterie.

 • Faktory, které mají vliv na životnost autobaterie

 • Správné seřízení regulátoru napětí v autě

 • Materiál desek autobaterie

Parametry, podle kterých vybírat autobaterii

 • Rozměry autobaterie
 • Startovací proud autobaterie
 • Kapacita autobaterie
 • Napětí autobaterie
 • Polarita autobaterie
 • Materiál desek autobaterie
 • Typ autobaterie
 • Značka autobaterie

Rozměry autobaterie

Především musíte vědět přesné rozměry, které se do auta vejdou. Budete potřebovat údaje od výrobce, případně se můžete inspirovat rozměry, které jsou na dosavadní autobaterie, kterou máte v autě. Jedná se o tři rozměry: výška, šířka, hloubka.

Startovací proud autobaterie

Dalším údajem, který je rozhodující pro výběr té správné autobaterie, je startovací produkt, který je udáván v ampérech.

 • Méně než 510 A
 • Od 510 A do 670 A
 • Od 680 A do 750 A
 • Od 760 A do 920 A
 • Od 920 A

Kapacita autobaterie

Kapacita autobaterie se udává v ampérhodinách (Ah). Značí, po jak dlouhou dobu bude příslušná baterie schopna dodávat proud za jednotku času. Pro Vaši představu: pro většinu benzínových motorů si vystačíte s kapacitou okolo cca 63 Ah, disponuje-li Vaše auto dieselovým motorem, volte kapacitu od 70 Ah výše. Důležité je, abyste nešli pod hodnotu, kterou udává výrobce. Pamatujte i na to, že autobaterie především v mraze ztrácí část své kapacity. V případě, že byste tedy zvolili autobaterii o malé kapacitě, v létě byste problém nepocítili, ovšem v zimě by mohl nastat malér.

 • Méně než 60 Ah
 • Od 60 Ah do 69 Ah
 • Od 70 Ah do 88 Ah
 • Od 89 Ah do 135 Ah
 • Od 140 Ah
 • Benzínový motor - neboli zážehový motor, je spalovacím motorem, u kterého je směs paliva a vzduchu ve válci zapálena, tzv. zažehnuta elektrickou jiskrou, kterou obvykle vytvoří zapalovací svíčka. Tímto se liší od vznětového motoru, kde dochází k samovznícení vstříknutého paliva, a to díky teplotě stlačeného vzduchu.
 • Dieselový motor - patří mezi nejvýznamnější dnes používané druhy spalovacího motoru. Jedná se o motor, kde se chemická energie vázaná v palivu mění na mechanickou energii ve formě otáčivého pohybu hnacího hřídele stroje. Palivo je do spalovacího prostoru motoru dopravováno speciálním vysokotlakým čerpadlem a současně vysokotlakým potrubím. Na rozdíl od zážehových motorů je do něj palivo dopravováno odděleně od vzduchu. Vznětový motor pracuje obvykle jako čtyřdobý spalovací motor nebo jako dvoudobý spalovací motor.

Napětí autobaterie

Současný trh nabízí tři možnosti napětí. Je možné se setkat s 6 V, ovšem je lepší volit baterie již s napětím 21 V.

 • 6 V
 • 12 V
 • 15 V

Polarita autobaterie

Dávejte pozor, na jaké straně má stávající autobaterie umístěn plusový, tj. kladný pól. Vzhledem k délce přívodních kabelů není možné baterie navzájem zaměňovat.

 • Polarita 0 - pravá - Plus na pravé straně při pohledu na autobaterii.
 • Polarita 1 - levá - Plus na levé straně při pohledu na autobaterii.

Materiál desek autobaterie

Jak již bylo výše napsáno, tak materiál desek je jedním z faktorů, které mají vliv na životnost autobaterie. Je dobré volit baterie s deskami tzv. hybridní konstrukce.

Typ autobaterie

 • Údržbová - u tohoto typu baterie je potřeba, abyste pravidelně kontrolovali hladinu elektrolytu, a to v jednotlivých článcích.
 • Bezúdržbová - jak již název napovídá, u této autobaterie se nemusíte prakticky o nic starat, tj. kontrolovat hladinu elektrolytu.

Značka autobaterie

Vybírejte takovou značku, která disponuje moderní technologií výroby; máte s ní pozitivní zkušenosti Vy, nebo Vaši blízcí, kamarádi apod. Vyberte takovou značku, s níž budete mít zaručenou jistotu kvality.

Péče o autobaterie

Autobaterii udržujte suchou a čistou. K očištění používejte výhradně antistatické utěrky, jinak by mohlo dojít k případné explozi.

V případě, že je autobaterie bez zátek, neotvírejte ji.

U autobaterie pravidelně kontrolujte hladinu elektrolytu a v případě potřeby doplňujte destilovanou vodu, toto platí u autobaterií, které mají zátky.

Uložení autobaterie

V případě, že nebudete delší dobu s autem jezdit, například přes zimu, vyjměte autobaterii, dobijte ji a poté uskladněte na suchém a chladném místě. Autobaterii také můžete ponechat v autě, v tom případě odpojte minusový pól.

Nabíjení autobaterie

 • Autobaterii dobíjejte v případě, že nemůžete auto nastartovat, a to například po delším odstavení, například po zimě.
 • Vyjměte baterii z auta, nebo odpojte kabely baterie, nejdříve minusový pól, poté plusový.
 • Dobíjení autobaterie provádějte výhradně na dobře větraném místě, ne například v uzavřené komoře.
 • Používejte pouze příslušné stejnosměrné dobíječe.
 • Spojte plusový pól autobaterie s plusovým vývodem auto nabíječky. Poté spojte minusový pól autobaterie s minusovým vývodem auto nabíječky.
 • Nezapínejte auto nabíječku, dokud nepřipojíte autobaterii. Po dobití naopak nejprve vypněte auto nabíječku, a až poté od ní odpojte autobaterii.
 • V případě, že teplota elektrolytu dosáhne 45°C, přerušte proces dobíjení.
 • Jakmile bude autobaterie dobitá, poznáte tak, že specifická hustota elektrolytu a nabíjecí napětí nebude nadále vzrůstat během dvou hodin.
 • U autobaterií, kde jsou zátky, zkontrolujte hladinu elektrolytu, popřípadě dolijte destilovanou vodu. Nikdy však nedoplňujte elektrolyt nebo kyselinu sírovou.

Výměna autobaterie

Dokud nevyměníte autobaterii a nenainstalujete ji do auta, neodstraňujte ochranný kryt z plusového pólu.

Jednotlivé póly baterie očistěte spolu se spojovacími kabely a současně je potřete trochou vazelíny. Následně připojte nejprve plusový pól a překontrolujte, zda je spojení utažené. Poté odstraňte pomocné prvky, jako jsou například odplynovače, svorky, pólové krytky. Ponechte otevřený aspoň jeden odplyňovací otvor na straně baterie.

Jak naložit s původní autobaterií

Autobaterie, ať už je nová, nebo použitá, se řadí mezi nebezpečný odpad, a to z důvodu, že obsahuje chemické látky jako olovo, rtuť, kadmium a další. Použitou autobaterii můžete odevzdat v místě, kde si pořídíte novou. Rozhodně autobaterie nepatří mezi komunální odpad.

První použití nové autobaterie

Baterie se dodávají již připravené k Vašemu použití, jsou naplněné elektrolytem, a to o hustotě 1,28g/ml. V případě, že při nastartování dojde k problému, baterii dobijte.

Doporučujeme:

 • Odtahová služba ve Srubci u Českých Budějovic: Asistenční odtahová služba, vyproštění havarovaných vozidel, repatriace včetně posádky vozidla, otevírání zabouchnutých vozidel, opravy, příprava a zajištění STK. Partner asistenčních služeb pojišťoven.

 

 • Odtahová služba Praha: Provoz odtahové služby pro osobní a užitkové automobily do 3,5 tuny po celé ČR a Evropě. Dovoz vozů ze zahraničí, možnost přepravy stavebních strojů. Kontakt: Petr Oktábec, mobil: 604 830 128, e-mail: okty1@seznam.cz

 

 • Odtahová služba Petřvald u Karviné: Zajištění odtahové služby, možnost parkování havarovaných vozidel, vyřízení pojistných událostí a zapůjčení náhradního vozidla. Kontakt: Petr Mrůzek, mobil: 602 727 152, e-mail: kubapetr@seznam.cz

 

 • Odtahová služba Brno a okolí: Zabezpečuje i ekologickou likvidaci autovraků. Kontakt: Pavel Zapletal, mobil: 724 171 316, e-mail: pavelzapletal@seznam.cz

 

 • Odtahová a vyprošťovací služba ,okr.Klatovy a okolí - Odtahová , vyprošťovací a asistenční služba osobních i nákladních automobilů po celé ČR a Evropě - NONSTOP!Asistenční služba všech pojišťoven a pro jejich klienty naše služby zdarma nebo s min. spoluúčastí.** Kompletní likvidace dopravních nehod.Provádí **jeřábnické práce , zapůjčení náhradního vozu , opravy automobilů , ekologické likvidace autovraků.Dále provozujeme autobazar , autodopravu a autopůjčovnu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9100 (krasny-zivot.cz#21488)


Přidat komentář