Psychoterapie a psychoterapeut

V dnešní době, kdy žijeme v neustálém shonu a napětí, se mohou tyto vlivy neblaze odrazit na naší psychice. Ta má za důsledek nejen nevyrovnaný duševní stav, ale může ovlivnit i fyzické obtíže. Proto řešte své problémy včas a navštivte psychoterapeuta.

Doporučujeme:

  • PSYCHOTERAPIE ČESKÉ BUDĚJOVICE A OKOLÍ** - Mgr. Zbyněk Bohdal** v rámci psychologického poradenství pomáhá při řešení náročných situací, dále nabízí možnost individuální, rodinné i skupinové psychoterapie a hypnoterapie zaměřenou na konkrétní psychické či psychosomatické problémy.

  • PSYCHOTERAPIE PRAHA -Mgr. Michaela Lipková Vám v Praze nabízí psychoterapie individuální, skupinová v modulu gestalt terapie. Poradenství. Terapie nadváhy a obezity. Objednat se na konzultaci s paní Lipkovou můžete na tel.: +420 608 327 677 nebo e-mailem : michaela.lipkova@seznam.cz

Trpíte po psychické stránce?

Ve Spojených státech je běžné, že většina lidí** má svého psychoterapeuta.** Možná, že si říkáte, že je to zase nějaký rozmar této velmoci, ale je to jen důsledek uspěchané doby. A ten se odehrává i u nás, proto, pokud máte pocit úzkostí, nevíte si rady s některými problémy nebo si jen potřebujete tzv. vyčistit hlavu, využijte služeb odborníka. Problém spousty lidí je, že se stydí obrátit na odbornou pomoc. Není ale důvod, protože i ve škole jsou přítomni psychologové nebo ve firmách jsou rovněž k dispozici. Dnes se již počítá s tím, že lidé mají stresy, což se neblaze odráží na jejich výkonu pracovním, ale i v osobním životě. Proto očista duše je na stejné, ne-li na důležitější, úrovni jako když potřebujete z těla fyzicky vyplavit odpadní látky. Kam se můžete obrátit a kde vám takto pomohou? Jste-li z Prahy a okolí, máme pro vás jeden tip.

Psychosomatika

Tato oblast se zaobírá jak duševními, tak tělesnými stavy. Spousta psychických stavů, které nějak prožíváme, mohou vést i ke vlivům na tělesnou schránku organismu. Bolí vás často hlava? Možná je to dané tím, že váš nevyvážený psychický stav způsobuje tento problém. Dbejte proto na svoji duševní čistotu, není výjimkou, že i rakovina může být psychosomatického původu.

PCA Psychoterapie

Neboli přesněji Person centered approach. Metoda se zabývá člověkem jako takovým, nikoli, že by na něj nahlížel terapeut skrze jeho problém. Při sezení má terapeut sice daný postup, jak by se asi mělo setkání ubírat, ale přitom nechává zcela volné pole působnosti klientovi. Ten si sám určuje, jak se daný problém bude řešit a terapeut jen poslouchá a vnímá. Tím se snaží pochopit problém klienta, dostane se do jeho problému a řeší ho s ním podle toho, jak se situace vyvíjí.

Rozhodně ale nenutí klienta do něčeho, co by nechtěl. Při tomto sezení je důležitá empatie terapeuta, který vnímá reakce, gesta, mimiku a samozřejmě i slova klienta. I mimoslovní sdělení je podstatné, protože mnohdy nejsme schopni říci, co nás trápí. Nejde to samo ven. Terapeut ale díky svým zkušenostem pozná, že ještě existuje něco, s čím jste se úplně nesvěřili, protože máte třeba problém se otevřít. Terapeut vás ale návodnými otázkami zcela v klidu a nenásilně dovede k tomu, abyste vyslovili problém, kvůli kterému jste přišli. Daná obtíž se pak následně řeší v souvislosti s charakterem a pozicí vaší osobnosti.

Biosyntéza

Terapie, která zkoumá souvislost mezi psychickými stavy a prouděním energie. Cílem této metody je propojení a obnovení proudění energie v organismu člověka. Tato terapie se zabývá tělem, pohybem, emocemi, myšlením a představami a i duchovním rozpoložením. Pracuje se s osobním růstem, přičemž klient má kontrolu nad průběhem terapie.

Ve kterých případech se obrátit na psychoterapeuta?

Samozřejmě, že pokud máte** problémy psychického rázu nebo jste onemocněli v důsledku špatného psychického stavu,** tak neexistuje všeobecný seznam, kdy máte navštívit psychoterapeuta a kdy už nikoli. Nebojte se kontaktovat odborníka, protože cítíte úzkost. Psychické procesy zná dokonale a poradí vám v každém případě. Zde je jen namátkou pár oblastí, které vás mohou trápit, a se kterými vám psychoterapeut pomůže.

Psychosomatické potíže

Už to bylo trochu naznačeno. Projevy fyzického rázu, které má za příčinu stav duševní. Bolesti různého typu jako je citlivost zad nebo hlavy, slabá imunita, únava, nespavost, potíže s trávením, alergie, astma, obtíže s dechem, srdeční onemocnění, neplodnost nebo sexuální dysfunkce mohou být zapříčiněny psychikou. Špatné duševní rozpoložení totiž snadno vybudí některé negativní fyzické projevy organismu, které mohou mít fatální důsledky. Není výjimkou, že u nemocí onkologického rázu má původ i špatná psychika. Proto nic nepodceňujte a řešte problémy včas. I když fyzicky nebolí, do budoucna by se mohly rozbujet v nepříjemnou zátěž.

Psychické obtíže

Zde se jedná o problémy, které se projevují už ryze po psychické stránce. Stavy úzkosti, depresivní období, nedostatečná schopnost uvolnit se, emoční výkyvy, ztráta energie a naopak jindy zase féze menické, problémy s nastalou životní situací (rozvod, úmrtí apod.) nebo třeba sebepoškozování. O těchto problémech je třeba mluvit a nalézt cestu, jak se z nich dostat. Psychické nemoci mají v důsledku bolestivější průběh. Jak kdysi řekl herec Miloš Kopecký, který trpěl bipolární poruchou (maniodepresivní psychóza), když se mu navíc připletly do cesty i nádorová onemocnění nebo jiné fyzicky velmi bolestné potíže, že proti depresi to nic není. Neutápějte se proto v zármutku nebo v depresi. Úleva zde bývá ještě více osvěžující než u fyzické choroby.

Ženství a mateřství

Ženy, které se cítí být pod tlakem svého okolí (např. že musí obstarat nejen práci, ale i péči o rodinu), často někde v koutku, aby je nikdo neviděl, propadají stavům úzkosti a vypěti. Problémy jako je nerovnováha mezi mužskou a ženskou složkou osobnosti či obtíže s přijetím role ženy často vede ženu v bludném kruhu. Stejně tak je to i s náročností na estetiku, kterou nese dnešní doba. Vztah k vlastnímu tělu se tak deformuje a tím jsou provázené i potíže se sexualitou, kdy se žena nedokáže uvolnit a má pocit, že nemůže říci, co se jí líbí. Rovněž, pokud je žena těhotná nebo prožívá čerstvé mateřství, tak se leckdy dostává do zvláštního rozpoložení, které je lepší korigovat. A je tu i problematika z opačné strany. Když se nedaří otěhotnět, tak ženu přepadá nervozita a stres ze vzniklé situace, což v důsledku negativně ovlivňuje i pokusy o početí.

Ve všech oblastech se musíte dostat do rovnováhy, abyste uměly přijímat samy sebe a být se sebou spokojené.

Partnerství a rodinné vztahy

Problémy v partnerství, nemoc partnera, ztráta někoho z rodiny nebo potíže při seznamování. Všechny tyto problémy jsou běžné a psychoterapie je vhodným prostředkem jak je řešit, protože o nich mluvíte.

Pomoc s osobnostním rozvojem

Jestlipak se dobře znáte? Někdy mají lidé problémy se sebepřijetím a to se negativně odráží i na jejich životních úspěších. Malé sebevědomí, nejistota, neschopnost prezentovat se na veřejnosti, neschopnost někoho odmítnout nebo obava pouštět se do nových věcí. To všechno vás může brzdit na cestě k úspěchu. Najděte proto, jak se k vašim cílům dostat. Nalezněte své klady a ty využijte ke kýženému úspěchu.

Mnozí z vás se asi našli. Nijak se za to ale nestyďte. Stejně, jako když se nejde k lékaři s bulkou, která může rozbujet v rakovinu, tak je to i s psychikou. Stavy úzkosti mohou přejít v deprese, které vás v rozvinuté fázi mohou zcela vyřadit ze života. Jděte proto k psychoterapeutovi včas a nestyďte se mluvit o svých problémech. Má je každý a každý se narodil s jinou mírou citlivosti. Psychoterapeut je tu od toho, aby vám pomohl.

Doporučujeme:

  • ** ** PSYCHOTERAPIE ČESKÉ BUDĚJOVICE A OKOLÍ** - Mgr. Zbyněk Bohdal** v rámci psychologického poradenství pomáhá při řešení náročných situací, dále nabízí možnost individuální, rodinné i skupinové psychoterapie a hypnoterapie zaměřenou na konkrétní psychické či psychosomatické problémy.

  • PSYCHOTERAPIE PRAHA-Mgr. Michaela Lipková Vám v Praze nabízí psychoterapie individuální, skupinová v modulu gestalt terapie. Poradenství. Terapie nadváhy a obezity. Objednat se na konzultaci s paní Lipkovou můžete na tel.: +420 608 327 677 nebo e-mailem : michaela.lipkova@seznam.cz

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9079 (krasny-zivot.cz#22599)


Přidat komentář