Autoškola - výběr autoškoly

Mít řidičský průkaz je v dnešní době téměř nutnost. V některých firmách se bez něj neobejdete. V soukromém životě vám řidičák zajistí nezávislost. Vybrat správnou autoškolu ovšem není jednoduché.

Doporučujeme:

  • AUTOCENTRUM PIMES ,okr.Praha a okolí - Nabízímeautoškolu , školící středisko , autobusová doprava , autokemp branov. Sleva pro studenty od 1.5.2011 nabízíme slevu na výcvik v řízení na osobní automobil pro studenty ve výši 1000,- Kč,-. Sleva na STK. Nabízíme našim úspěšným absolventům 10% slevu na technickou kontrolu svého motorového vozidla na STK BOHDALEC v Praze 10, Nad Vršovskou horou 88.Platba výcviku i školení poukázkami. Ve spolupráci s firmou Sodexo Pass ČR a.s. nabízíme naším žákům možnost úhrady části, nebo celé ceny za výcvik i školení** poukázkami SmartPASS, FlexiPASS nebo Dárkovým šekem.Více informací zde.**

  • AUTOŠKOLA Martin Jindřišek , Jilemnice - Krédo jejich autoškoly bylo vždy poskytnout jejich zákazníkům maximální** komfort při výcviku** a podat vždy správné a potřebné informace při výuce. Dále klidný, trpělivý a individuální přístup ke každému žákovi.Autoškolu naleznete v okr.Semily -** Jilemnice a Semilech** a okr.Trutnov - Vrchlabí a Hostinném.

  • ELKO AUTOŠKOLA spol. s. r. o. , okr.Blansko a okolí - Poskytují** všechny druhy výcviku v řízení motorových vozidel.Učebny jsou určeny pro 30 žáků,autoškola vlastní také **trenažery.Jsou oprávněni provádět školení a přezkušování profesionálních řidičů-i ve Vašich prostorách,také řidičů referentských vozidel i autobusovou přepravu.Všechny služby poskytují** dle přání zákazníka.Provozovny jsou v **Blansku a v Boskovicích.

Kdo smí provozovat autoškolu?

Provozováním autoškoly se rozumí poskytování výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění. Provozovat autoškolu může právnická nebo fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění vydaného podle zvláštního zákona a registrace k provozování autoškoly. Registraci k provozování autoškoly vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Příslušný je obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa provozovny žadatele.

Provoz autoškol se řídí zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Jak vybrat dobrou autoškolu ?

Zeptejte se kamarádů nebo známých na jejich zkušenosti. Nejlepší přehled o kvalitách autoškoly získáte právě od lidí, kteří do autoškoly chodili. Porovnejte nabídku služeb jednotlivých autoškol. Autoškolu nevybírejte jen podle ceny. Do autoškoly se jděte podívat. Prohlédněte si, jak je autoškola vybavená.

Dobrá autoškola by měla mít k dispozici vlastní prostory. Zejména výukovou místnost, kde probíhá teoretická část výcviku. Kvalitní autoškola by měla disponovat vlastní audiovizuální technikou, výpočetní technikou a učebními pomůckami. K dispozici by vám měly být knihy, soubory testů, eventuelně CD.

Výcviková vozidla musí svou konstrukcí a technickým stavem odpovídat zákonným požadavkům. Auta pro výcvik musí být řádně označena a musí projít pravidelnou roční prohlídkou. V** dobré autoškole** vám bude k dispozici aktuální ceník, ze kterého bude jasně patrné, kolik vás bude stát kurz, zkoušky, jízdy nad rámec zákona nebo opravná zkouška. Zajímejte se také o financování kurzu. Dobré autoškoly dnes zpravidla nabízejí možnost uhradit kurz na splátky.

Zjistěte si informace o termínu zahájení výuky, pravděpodobném termínu ukončení. Ptejte se na podrobnosti o tom, jak bude výcvik probíhat. Kdy a jak často budete do autoškoly docházet, kdo s vámi bude jezdit. Učitel v autoškole musí mít odpovídající vlastnosti, kvalifikaci a bohatou praxi.

Skupiny řidičského oprávnění

Skupina AM – motocykl o maximální rychlosti do 45 km v hodině.  O řidičské oprávnění AM lze žádat v 15 letech.

A1 – v 16 letech věku lze získat řidičské oprávnění pro motocykl do 125 cm3.

A omezená – zahrnuje motocykly o objemu nad 125 cm3 a do 25 kW.  Minimální věková hranice je 18 let.

A neomezená – motocykl nad 25 kW bez omezení výkonu.  Nutný věk je 21 let.

B – osobní automobil a motorová vozidla do 3 500 kg. Podmínkou pro získání je dovršení 18 let.

T – traktor s přívěsem a pojízdné pracovní stroje.

C – motorová vozidla s hmotností nad 7 500 kg.

D – autobus pro minimálně 8 osob.

Jak vypadá výuka v autoškole?

Kurz v autoškole se skládá ze dvou částí – teoretické výuky a praktického výcviku. Teoretická výuka probíhá formou kurzu s pravidelnou docházkou do autoškoly. Některé autoškoly nabízí individuální studium. To znamená, že se učíte sami a do školy chodíte na konzultace.

V rámci teoretické části by s vámi v autoškole měli probrat předpisy o provozu vozidel, ovládání a údržbu vozidel, teorii jízdy a zásady bezpečné jízdy. Také musíte získat zdravotní průpravu. Kurz by měl trvat zhruba 2-3 měsíce. Pokud autoškolu studujete individuálně, zpravidla místo 4 hodin výuky absolvujete 1 hodinu konzultací.

Praktický výcvik se skládá z jízd a praktické údržby. Rozsah praktické části výuky je pevně stanoven v příloze zákona č. 247/2000 Sb. Jízdy jsou rozděleny do třech etap.

Nejprve vás čeká jízda na trenažéru nebo na auto cvičišti. Zde se hlavně naučíte rozjezdy, zastavení, couvat a řadit. Potom, co zvládnete základy řízení, se s vámi instruktor vydá do mírného silničního provozu. Až získáte za volantem jistotu, vyjedete do běžného silničního provozu. A ve třetí etapě byste měli zvládat jízdu v hustém provozu a za ztížených podmínek.

Během praktického výcviku musíte absolvovat minimálně 28 vyučovacích jízd. Jedna lekce trvá 45 minut a denně byste dle zákona neměli jezdit více než hodinu a půl.  Pokud si nebudete svou jízdou jisti, můžete si v autoškole domluvit jízdy navíc. Je pravděpodobné, že během jízd s vámi bude krom učitele také další žák. Dobře si hlídejte, jak dlouho se vám vyučující věnuje.

Nejste spokojeni s autoškolou?

I přes to, že si dáte na výběru autoškoly záležet, se může stát, že nebudete spokojeni. Nic není ztraceno ani v případě, kdy máte už část výcviku za sebou. Můžete přestoupit o jiné autoškoly. Nejprve se pokuste své problémy vyřešit s vedoucím autoškoly. Pokud nenajdete vhodné řešení, požádejte o přestup do jiné autoškoly. Autoškola vám ve vašem rozhodnutí nemůže bránit.

Vedení autoškoly požádejte o vydání vaší žádosti, potvrzení o dosavadním absolvovaném výcviku a finanční vyrovnání. O přestup můžete zažádat také po neúspěšném složení zkoušky. Pokud si s něčím nevíte rady, klidně se obraťte o pomoc na Asociaci autoškol.

Závěrečná zkouška v autoškole

závěrečné zkoušce vás přihlásí autoškola po té, co splníte všechny povinné části výuky. Přezkoušení spadá do kompetencí obecního úřadu s rozšířenou působností v místě sídla autoškoly. Zkoušet vás budou zaměstnanci obecního úřadu – zkušební komisaři. Zkouška zpravidla probíhá v sídle autoškoly a o termínu jejího konání vás vyrozumí obecní úřad prostřednictvím učitele autoškoly.

Zkouška se koná v jeden den a je složena ze tří částí. Nejprve vás čeká písemný test. Úkolem testu je prověřit vaše znalosti pravidel silničního provozu a první pomoci. Test je elektronický a píše se na počítači.

Po skončení je test systémem vyhodnocen a jeho výsledek ihned vidí žák i zkušební komisař. Test obsahuje 25 otázek. U každé otázky můžete vybírat ze tří odpovědí. Jen jedna je správná. K tomu, abyste testem prošli, je nutné získat minimálně 43 bodů. Maximální bodové ohodnocení je 50 bodů.  Ať už test zvládnete nebo ne, vykonáte další část zkoušky.

Po testu zpravidla následuje ústní zkouška, která je zaměřena na údržbu, techniku a ovládání vozidla. Komisař se vás může zeptat například na to, jak si vyměníte kolo u auta, jaký je rozdíl mezi zážehovým nebo vznětovým motorem. Zjistí, jestli byste dokázali vyměnit v motoru olej a podobně.

A na závěr vás čeká 30 minutová jízda v autě. Předtím, než vyjedete do ulic, komisař ověří, jak auto ovládáte. Nechá vás nastartovat, couvat, zaparkovat nebo projet slalom.  Potom, co tohle zvládnete, se vydáte do běžného silničního provozu. Zkušební komisař se zaměří na styl vaší jízdy, vjezdy do křižovatek, odbočování, přejíždění přes přechody pro chodce a podobně.

Cena zkoušek v autoškole

Za závěrečnou zkoušku v autoškole musíte zaplatit. Obecní úřad s rozšířenou působností si za vykonání zkoušky účtuje 700 korun. Pokud zkoušku nezvládnete na poprvé, budete si muset ještě připlatit. Oprava písemného testu vás přijde na 100 korun, 200 korun zaplatíte za novou zkoušku z údržby a jízdy stojí 400 korun.

Důležité termíny v autoškole

K závěrečné zkoušce se musíte přihlásit do 18 měsíců od začátku výcviku. Pokud u zkoušek neuspějete na poprvé, musíte zvládnout opravu v následujících 6 měsících. V případě, že jeden z těchto termínu prošvihnete, musíte absolvovat celý výcvik v autoškole znova.

Když některou část zkoušky nezvládnete, budete znova opakovat pouze tuto část. Opravu můžete dělat nejdříve za 5 pracovních dní.

Doporučujeme:

  • AUTOCENTRUM PIMES ,okr.Praha a okolí - Nabízímeautoškolu , školící středisko , autobusová doprava , autokemp branov. Sleva pro studenty od 1.5.2011 nabízíme slevu na výcvik v řízení na osobní automobil pro studenty ve výši 1000,- Kč,-. Sleva na STK. Nabízíme našim úspěšným absolventům 10% slevu na technickou kontrolu svého motorového vozidla na STK BOHDALEC v Praze 10, Nad Vršovskou horou 88.Platba výcviku i školení poukázkami. Ve spolupráci s firmou Sodexo Pass ČR a.s. nabízíme naším žákům možnost úhrady části, nebo celé ceny za výcvik i školení** poukázkami SmartPASS, FlexiPASS nebo Dárkovým šekem.Více informací zde.**

  • AUTOŠKOLA Martin Jindřišek , Jilemnice - Krédo jejich autoškoly bylo vždy poskytnout jejich zákazníkům maximální** komfort při výcviku** a podat vždy správné a potřebné informace při výuce. Dále klidný, trpělivý a individuální přístup ke každému žákovi.Autoškolu naleznete v okr.Semily -** Jilemnice a Semilech** a okr.Trutnov - Vrchlabí a Hostinném.

  • ELKO AUTOŠKOLA spol. s. r. o. , okr.Blansko a okolí - Poskytují** všechny druhy výcviku v řízení motorových vozidel.Učebny jsou určeny pro 30 žáků,autoškola vlastní také **trenažery.Jsou oprávněni provádět školení a přezkušování profesionálních řidičů-i ve Vašich prostorách,také řidičů referentských vozidel i autobusovou přepravu.Všechny služby poskytují** dle přání zákazníka.Provozovny jsou v **Blansku a v Boskovicích.

*** ** ***

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9077 (krasny-zivot.cz#22394)


Přidat komentář