Autoškola

Možná jste si jako novoroční předsevzetí dali, že si letos konečně uděláte řidičák. A teď už jen čekáte, až se počasí umoudří a přihlásíte se do autoškoly. Proč se nepřihlásit rovnou? Alespoň získáte zkušenosti a příští zima vás nepřekvapí.

Doporučujeme:

  • AUTOCENTRUM PIMES ,okr.Praha a okolí - Nabízímeautoškolu , školící středisko , autobusová doprava , autokemp branov. Sleva pro studenty od 1.5.2011 nabízíme slevu na výcvik v řízení na osobní automobil pro studenty ve výši 1000,- Kč,-. Sleva na STK. Nabízíme našim úspěšným absolventům 10% slevu na technickou kontrolu svého motorového vozidla na STK BOHDALEC v Praze 10, Nad Vršovskou horou 88.Platba výcviku i školení poukázkami. Ve spolupráci s firmou Sodexo Pass ČR a.s. nabízíme naším žákům možnost úhrady části, nebo celé ceny za výcvik i školení** poukázkami SmartPASS, FlexiPASS nebo Dárkovým šekem.Více informací zde.**
  • AUTOŠKOLA Martin Jindřišek , Jilemnice - Krédo jejich autoškoly bylo vždy poskytnout jejich zákazníkům maximální** komfort při výcviku** a podat vždy správné a potřebné informace při výuce. Dále klidný, trpělivý a individuální přístup ke každému žákovi.Autoškolu naleznete v okr.Semily -** Jilemnice a Semilech** a okr.Trutnov - Vrchlabí a Hostinném.
  • ELKO AUTOŠKOLA spol. s. r. o. , okr.Blansko a okolí - Poskytují** všechny druhy výcviku v řízení motorových vozidel.Učebny jsou určeny pro 30 žáků,autoškola vlastní také **trenažery.Jsou oprávněni provádět školení a přezkušování profesionálních řidičů-i ve Vašich prostorách,také řidičů referentských vozidel i autobusovou přepravu.Všechny služby poskytují** dle přání zákazníka.Provozovny jsou v **Blansku a v Boskovicích.

Provoz autoškol se řídí zákonem 1. 1. 2007 zákon 247/2000 Sb., který stanovuje podmínky pro provádění jednotlivých druhů výuky a výcviku. Tento zákon je závazný pro všechny autoškoly, které mají povinnost se jím řídit.

Skupiny řidičského oprávnění jsou:

AM – mopedy a malé motocykly s maximální rychlostí 45 km/ h. Minimální věk pro získání řidičského oprávnění skupiny AM je 15 let.

A1 – lehké motocykly o objemu válců do 125cm3 a o výkonu maximálně 11kW. Věkový limit je stanoven na 16 let.

A18 - motocykly do 25kW nebo do 0,16kW/kg.

Skupina B – pro motorová vozidla s maximální hmotností do 3,5 tuny a maximálně 9 míst k sezení včetně místa řidiče. K automobilu smí být připojeno přídavné vozidlo o hmotnosti do 750 kg.

Zahájení kurzu autoškoly ve Středočeském kraji

Před zahájením výuky je potřeba vyplnit žádost o řidičské oprávnění. Tuto žádost je nutné donést do autoškoly společně s posudkem o zdravotní způsobilosti. Tento posudek vám potvrdí za úhradu váš praktický lékař. Po doručení žádosti se v autoškole domluvíte na termínu zahájení výuky.

Výcvik v autoškole se skládá ze dvou částí. Z teoretické výuky a praktického výcviku. Teoretická část probíhá v rámci tzv. individuálního plánu. Zpravidla se skládá z devíti konzultací. Během těchto konzultací se mimo jiné studenti seznámí s elektronickou podobou zkušebních testů. Konzultace probíhají na působišti v Nymburku.** **

Praktický výcvik v autoškole

Rozsah praktického výcviku v autoškole je stanoven v příloze č.3 zákona č.247/2000 Sb. Dle tohoto zákona je žák povinen během autoškoly odjezdit minimálně 28 vyučovacích hodin jízdy. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. V jeden den žák autoškoly nesmí absolvovat více než dvě vyučovací hodiny. Po absolvování stanoveného počtu hodin a splnění teoretické části můžete být přihlášen ke zkoušce.

Jednotlivé jízdy, jak automobilem, tak na motorce probíhají po dohodě v místech, které vyhovují oběma stranám. V praxi to znamená, že vás lektor vyzvedne buď poblíž školy, nebo bydliště. Stejně tak jízda končí na domluveném místě.

Závěrečná zkouška v autoškole

Jakmile ukončíte výuku, může vás lektor přihlásit** k závěrečné zkoušce.** Zkoušku zajistí příslušný obecní úřad s rozšířenou působností, pod který autoškola spadá. Prostřednictvím autoškoly vám bude sděleno místo a datum konání zkoušky. Závěrečné přezkoušení provádějí zkušební komisaři, kteří jsou zaměstnanci obecního úřadu. Zkouška je jednodenní a skládá se ze tří částí: písemného testu, ústní zkoušky a praktické jízdy.

Písemný test obsahuje otázky týkající se předpisů o silničním provozu a zdravotnické přípravy. Test obsahuje 25 otázek, na které je třeba odpovědět v časovém limitu 30 minut. Test obsahuje tři odpovědi, jen jedna je správná. Za každou správně zodpovězenou otázku získáte určitý počet bodů. Maximální počet bodů je 50. K úspěšnému složení písemného testu vám bude stačit 43 správných odpovědí. Testy se dělají na počítači. Po skončení je test automaticky vyhodnocen a kromě žáka se jeho výsledek zobrazí také zkušebnímu komisaři. Bez ohledu na jeho výsledek absolvujete další části zkoušky.

Cílem** ústní zkoušky** je prověřit vaše znalosti z údržby, techniky a ovládání vozidla.

Poslední částí závěrečné zkoušky je praktická jízda v délce 30 minut. Praktická jízda je složena ze dvou částí. Nejprve zkušební komisař zhodnotí, jestli například zvládáte přípravu před jízdou, rozjezdy, parkování, couvání. Teprve potom se vydáte do silničního provozu. Kromě žáka a zkušebního komisaře je u závěrečné zkoušky přítomen také učitel z autoškoly.

Ceny závěrečné zkoušky v autoškole

Závěrečná zkouška v autoškole vás bude stát 700 korun. Tuto částku si neúčtuje autoškola, ale obecní úřad s rozšířenou působností. Za opakování zkoušky budete muset znova zaplatit.

Ceník autoškoly se dozvíte přímo na daných webových stránek autoškoly.

Pokud budete v některé z částí závěrečné zkoušky neúspěšní, opakujete pouze tuto jednu část zkoušky. Zkoušku smíte znova vykonat nejdříve za 5 pracovních dní a nejdéle do 6 měsíců od prvního termínu zkoušky. Lektor vás musí přihlásit k opakované zkoušce do 15 dnů od vaší žádosti. A do dalších 15 dnů vás musí zkušební komisař vyzkoušet.

V případě, že se vám nepodaří závěrečnou zkoušku složit do 6 měsíců od prvního termínu, musíte znovu absolvovat celý výcvik v autoškole. Autoškolu budete muset také opakovat, pokud nestihnete závěrečné zkoušky v termínu do 18 měsíců od zahájení výuky.

Doporučujeme:

  • AUTOCENTRUM PIMES ,okr.Praha a okolí - Nabízímeautoškolu , školící středisko , autobusová doprava , autokemp branov. Sleva pro studenty od 1.5.2011 nabízíme slevu na výcvik v řízení na osobní automobil pro studenty ve výši 1000,- Kč,-. Sleva na STK. Nabízíme našim úspěšným absolventům 10% slevu na technickou kontrolu svého motorového vozidla na STK BOHDALEC v Praze 10, Nad Vršovskou horou 88.Platba výcviku i školení poukázkami. Ve spolupráci s firmou Sodexo Pass ČR a.s. nabízíme naším žákům možnost úhrady části, nebo celé ceny za výcvik i školení** poukázkami SmartPASS, FlexiPASS nebo Dárkovým šekem.Více informací zde.**
  • AUTOŠKOLA Martin Jindřišek , Jilemnice - Krédo jejich autoškoly bylo vždy poskytnout jejich zákazníkům maximální** komfort při výcviku** a podat vždy správné a potřebné informace při výuce. Dále klidný, trpělivý a individuální přístup ke každému žákovi.Autoškolu naleznete v okr.Semily -** Jilemnice a Semilech** a okr.Trutnov - Vrchlabí a Hostinném.

  • ELKO AUTOŠKOLA spol. s. r. o. , okr.Blansko a okolí - Poskytují** všechny druhy výcviku v řízení motorových vozidel.Učebny jsou určeny pro 30 žáků,autoškola vlastní také **trenažery.Jsou oprávněni provádět školení a přezkušování profesionálních řidičů-i ve Vašich prostorách,také řidičů referentských vozidel i autobusovou přepravu.Všechny služby poskytují** dle přání zákazníka.Provozovny jsou v **Blansku a v Boskovicích.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9076 (krasny-zivot.cz#22382)


Přidat komentář