Škola a kurzy potápění

Líbí se Vám potápění a bydlíte v Hradci Králové i jeho blízkém okolí? Nevíte kam se obrátit, aby Vás zasvětili do tohoto nádherného sportu? Potom Vám nabízíme jedinečnou možnost školy nebo kurzu potápění. Máme pro Vás tip, kam se přihlásit.

Druhy kurzů potápění

Široká nabídka kurzů potápění také naznačuje kvalitu školy potápění. Kurzů, ze kterých si můžete vybírat, je v každé škole opravdu velké množství.

Kurz potápění Discover Scuba Diving (DSD)

Tento kurz je určený pro ty jednotlivce, kteří jsou příznivci potápění, ovšem nejsou stále rozhodnuti, pro celkový vstupní kurz. Jedná se o potápění se stlačeným vzduchem. Díky tomuto kurzu, můžete poznat krásy pod hladinou a na základě toho se rozhodnout pro další kurzy. Samotný kurz je dokonalou inspirací, zdali zůstanete i nadále příznivcem potápění. Vždy jste stále pod dozorem profesionálního instruktora. V tomto kurzu se nesmíte potápět bez dozoru instruktora. 

Kurz potápění pro děti

Kurz je určen pro děti od 8 let, kde se děti dokonale seznámí se základními pravidly přístrojového potápění. Na základě toho se děti dokonale seznámí i s podvodním světem, což je pro ně nezapomenutelný zážitek. Za pomoci her si děti průběžně zvykají na toto prostředí, což je základem potápění.

Tento kurz dokáže dokonale okouzlit každého malého příznivce a rodiče tak mají jedinečnou šanci při rozhodování. Zda pokračovat v tomto kurzu či nikoliv. Celý kurz je pod řádným dohledem profesionálního instruktora. U tohoto kurzu nemá dítě možnost samostatného potápění. Pokud Vaše dítko bude chtít tento kurz podstupovat, je velmi nutný písemný souhlas obou rodičů. 

Kurz potápění Open Water Diver (OWD)

U tohoto kurzu máte příležitost získat certifikát OWD, který Vás bude opravňovat k hloubkovým ponorům do 18 metrů. Ale také získáte základy i dovednosti, které Vám umožní potápět se bez dozoru. Je to kurz, u kterého můžete bdržet potápěčskou výzbroj i výstroj, bude Vám naplněna láhev a možnost ponoru z lodi nebo břehu do minimálního ponoru 18 metrů. 

Komplexní kurz potápění Junior Open Water Diver

Dalším typem kurzu je Junior Open Water Diver. Tento komplexní kurz je pro děti od 10 let. Potápění je pouze pod dohledem dospělého potápěče. Po absolvování tohoto kurzu mají děti ve věku 10 až 12 let možnost potápět se s rodiči, nebo PADI profesionálním instruktorem, do maximální hloubky ponoru 12 metrů. Děti od 12 do 14 let se mohou potápět s jakýmkoliv dospělým kvalifikovaným potápěčem, do maximální hloubky ponoru 21 metrů. Na základě získání certifikátu OWD mají děti skvělou možnost získat potápěčskou výzbroj i výstroj, naplnění lahve a zajištění ponoru z lodi nebo břehu, který je určen podle maximálního ponoru. Velikou výhodou je, že tato Junior OWD certifikace, je možná vyměnit za doživotní certifikaci OWD po dosažení 15 let.

Kurz potápění Advanced Open Water Diver (AOWD)

Je určený pro rozšiřování znalostí a dovedností z kurzu OWD a Adventure Diver programu. Je nutné splnit pět Adventure ponorů v tomto kurzu. Po absolvování tohoto kurzu máte oprávnění na ponory 30 metrů, nezávisle plánovat, provádět i zapisovat tyto ponory. Při tomto kurzu je nutný velmi dobrý zdravotní stav, věk od 12 let a předchozí certifikát OWD. Ponory jsou možné provádět v České republice, v Sasku, Egyptě, Elbě nebo Chorvatsku. Díky tomuto kurzu máte jedinečnou možnost podívat se na dno nádherných mořských hlubin. Což je nezapomenutelný zážitek. 

Kurz záchranářských technik Rescue

Pokud se chcete naučit záchranářským technikám, potom je tento kurz zcela ideální. Pomocí tohoto kurzu se naučíte předcházet efektivnímu řešení nouzové situace, záchranářským technikám a možným rizikům, které se naučíte vnímat a tak jim dokonale předcházet. Je určen pouze pro profesionální potápěče, kteří se chtějí zdokonalovat v potápění a naučit se řešit nečekané situace. Dále ho mohou podstoupit pouze potápěči s minimálně 20 ponory anebo s certifikátem od PADI. 

Seal Team

Kurz pro děti od 8 let, které se učí potápět se stlačeným vzduchem. Naučí se tak základním pravidlům přístrojového potápění i výstroji. Za pomoci her se učí děti potápět a tak mají šanci vidět nádherný svět pod hladinou. Tento kurz je vždy pod dozorem profesionálního instruktora. 

Divemaster

Je určený pro všechny, kteří se chtějí potápění věnovat profesionálně, při čemž si dokonale rozšíří teoretické znalosti ve všech oborech potápění, naučí se jak vést lidi zajímající se o potápění, doprovázet je a mnoho dalších velmi potřebných dovedností s profesionalitou spojené. Tento kurz je ideálním řešením. Pro absolvování tohoto kurzu jsou nutné certifikáty: AOWD, PADI nebo absolvovat minimálně 20 ponorů. Další nutností je certifikát o absolvování kurzu první pomoci, který nesmí být starší 1 rok. Je to kurz, pomocí kterého se 100% zdokonalujete na post profesionálního potápěče.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9061 (krasny-zivot.cz#22664)


Přidat komentář