Výstavba rodinných domů

Rozhodli jste se postavit si rodinný dům a nevíte, co všechno je potřeba před samotnou stavbou zařídit? Nebo je Vaším přáním postavit rodinný dům ve svahu? Zde Vám nabízíme pár informací, které Vám můžou přijít vhod.

Doporučujeme:

  • Milan Vladík dřevostavby-zemní práce ,okr.Blansko - Firma se zabývá kompletní výstavbou rodinných domů dřevostaveb.Dělají** rodinné domy na klíč** a to včetně vyřízení stavebního povolení projektu na dřevostavby. Provádí domy s OSB desek , roubené stavby , srubové stavby a naší novinkou jsou domy ze systému novatop z kterého děláme vzorový dům.Firma má** smluvní partnery** , kteří poskytují nadstandardní záruky.** Nabízejí záruku 10 let na domy.Dále máme **stroje na zemní práce a nákladní auta. Dokážeme nabídnout veškeré terénní úpravy a zemní práce včetně přípojek domů.

 

Co je nutné zařídit před stavbou rodinného domu

Pokud jste se již rozhodli pro stavbu rodinného domu a máte již jasnou představu o tom, jak by Váš dům měl vypadat, je nutné provést několik potřebných administrativních úkonů, které jsou jakýmsi základem pro nové bydlení. Jak jistě víte, rodinný dům vždy stojí na nějakém pozemku. Ke stavebnímu řízení však není přípustné použít ten  pozemek, který není ve Vašem vlastnictví nebo nemáte právo na jeho zastavení, což je nutné dokázat dokladem, který takové právo prokazuje. Zastavět není možné ani takový pozemek, který není v územní plánovací dokumentaci veden jako stavební. Další nutností k výstavbě rodinného mu je zpracovaná dokumentace stavby od autorizovaného architekta nebo projektanta. Projekt se vždy musí vypracovat v několika fázích a to projekt nutný k ohlášení stavby, pokud jsou splněny podmínky pro ohlášení, jinak je nutný projekt pro územní řízení a stavební povolení. Následuje prováděcí dokumentace, podle které je následně stavbu možné provést za pomocí kvalifikované firmy nebo svépomocí a dále jsou potřeba stanoviska od různých organizací, které mají do provádění stavby právo zasahovat, kam patří mimo jiné požárníci, památková péče, napojení na kanalizace, vodovod a ostatní inženýrské sítě.

Výstavba rodinného domu ve svahu

Pokud jste se rozhodli postavit si Váš vysnění dům ve svahu, což bývá zpravidla moderní po stránce architektonické, musíte počítat s tím, že taková stavba Vás přijde o něco dráž nebo stavba na rovině, neboť na stavbu domu ve svažitém terénu zpravidla nelze použít obyčejný projekt domu, který je určený na rovinatý terén. V žádném případě by nemělo dojít k narušení přirozeného skonu terénu, na němž musí být projekt vypracován přesně na míru. K tomu, aby vše bylo v souladu s normami, je potřeba provést hydrogeologický průzkum podloží, izolaci proti vodě, zajistit bezproblémový odvod vody, zpevnit svah a nechat staticky vypočítat stěny, které musí odolávat zemním tlakům. Při návrhu rodinného domu je potřeba zohlednit i technické problémy, které jsou s touto specifickou výstavbou spojeny. Velmi podstatnou skutečností je napojení pozemku na veřejnou komunikaci, což může proběhnout dvěma způsoby a to napojením nad pozemkem nebo pod pozemkem.  Výstavba rodinného domu pod veřejnou komunikací je mnohonásobně dražší, než když se rozhodneme postavit si dům pod komunikací. V takovém případě se při stavbě přípojek inženýrských sítí nevyhnete speciálním zařízením, jakož jsou např. u kanalizací přečerpávací stanice, které prodražují nejen stavbu, ale i užívání domu.

Kolika podlažní dům si přejete?

Za rodinný dům se považují pouze takové stavby, které mají nanejvýš jedno podzemní podlaží a nanejvýš 2 nadzemní podlaží + podkroví. Dodržení takových hodnot je podstatné, neboť na takovýto dům se poté stahují normy pro rodinné domy. Pokud byste přesáhli aspoň jednu hodnotu, začínají pro Vás v takovém případě platit normy pro bytové domy. A jaký je mezi nimi rozdíl? Lišící hodnoty se týkají rozměrů schodišť, světlých výšek, atd. Pokud si nevíte rady, jestli zvolit dům jednopodlažní nebo dvoupodlažní či dokonce vícepodlažní, musíte si pořádně promyslet, kolik osob bude Váš dům obývat, jak bude dům celkově využíván a hlavně myslete do budoucna – na děti, které třeba do rodiny přibudou, na odchod starých členů rodiny, atd.

Mějte však na paměti, že všechny Vaše dotazy ohledně výstavby rodinného domu Vám zcela jistě zodpoví firma nebo odborníci, kteří Vám se se stavbou rodinného domu budou pomáhat a tito na základě svých dlouholetých zkušeností přesně ví, jak při stavbě domu postupovat.

Doporučujeme:

  • Milan Vladík dřevostavby-zemní práce ,okr.Blansko - Firma se zabývá kompletní výstavbou rodinných domů dřevostaveb.Dělají** rodinné domy na klíč** a to včetně vyřízení stavebního povolení projektu na dřevostavby. Provádí domy s OSB desek , roubené stavby , srubové stavby a naší novinkou jsou domy ze systému novatop z kterého děláme vzorový dům.Firma má** smluvní partnery** , kteří poskytují nadstandardní záruky.** Nabízejí záruku 10 let na domy.Dále máme **stroje na zemní práce a nákladní auta. Dokážeme nabídnout veškeré terénní úpravy a zemní práce včetně přípojek domů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9039 (krasny-zivot.cz#22897)


Přidat komentář