Výroba a montáž krovů

Plánujete stavbu rodinného domu, s čímž souvisí samozřejmě i střešní krovy? Nevíte, jaký typ krovové konstrukce zvolit? Zde Vám nabízíme pár rad a tipů, které Vám můžou při rozhodování pomoci.

Doporučujeme:

 

  • Tesařství K.B.L ,okr.České Budějovice- Provádí individuální zakázky. Zakázky dodávají i na klíč včetně ostatních řemesel. Zákazník k nim může přijít s hotovým projektem nebo pouze s vlastním nápadem, v takovém případě projektovou dokumentaci zajistí. Nabízí: krovy, dřevostavby, roubené stavby, drobné stavby, přístřešky  a vestavby aj....

 

 

  • Střechy Kellner , okr.Liberec a okolí - Firma se zabývá profesionálním zhotovením nových šikmých a plochých střech, klempířských tesařských, pokrývačských, izolatérských a hromosvodářských prací. Mají dlouholetou zkušenost s realizací střech, krovů, pergol a všech výše zmíněných prací.Firma, která se vždy bude snažit vyhovět Vašim požadavkům a odvede levně práci na profesionální úrovni

 

 

Co se týká výroby krovů, existuje jich několik typů. Vedle vazníkových konstrukcí se vyrábí klasické, tesařsky vázané krovy a konstrukce. Přestože je možné vazníkovou technologií zastřešit skoro všechny objekty, klasické krovy mají stále své místo a využití. A to především u objektů, kde se využívá půdní a podkrovní prostor. Na základě projektové dokumentace a statického výpočtu odborník vyrobí a smontuje jakoukoliv tesařsky vázanou konstrukci.

Počítačové zpracování krovu a následně jeho průmyslová výroba přináší řadu výhod oproti klasické „ruční“ přípravě a vyřezání na stavbě. Pokud byste chtěli obě technologie porovnat cenově, často Vám vyjde podobná cenová relace, v mnoha případech dokonce vychází strojová výroba krovu levnější.

Výhody počítačového návrhu krovu a průmyslové výroby

Mezi hlavní výhody počítačového návrhu krovu patří přesnost a rychlost návrhu krovové konstrukce. Eliminují se nedostatky projektové dokumentace. Díky prostorovému 3D zobrazení dochází k maximální přesnosti návrhu, čímž se minimalizují možné problémy na stavbě. Další výhodou je přesnost a rychlost výroby, kvalita opracování a stejně tak přesnost a rychlost montáže.

Výroba a montáž krovů

Než se řemeslníci pustí do vlastní výroby krovů, je nutné provést zaměření stavby a zpracovat výkresovou dokumentaci pro jejich výrobu a následnou montáž. Výkresy se zhotovují jako prostorové a simulují konstrukci krovů včetně nejmenších detailů spojení jako např. osedlání krokví, začepování sloupku do vaznice, předvrtání otvorů pro svorníky, rybiny, apod. K vzájemnému spojení prvků se používají tradiční klasické tesařské spoje. Samozřejmě je možno navrhnout spoj podle přání majitele domu. Stejně tak to platí i u ozdobných prvků jako jsou zakončení, která je možné navrhnout v mnoha různých variantách.

Výroba krovů

Nejprve se data 3D modelu přenesou do CNC obráběcího centra, kde se provádí vlastní opracování a označení polohy prvků. Díky počítačovému zpracování modelu a CNC opracování není problém provedení úžlabních a nárožních krokví s přesným osedláním a příčným profilováním. Námětkové krokve pak díky tomu tvoří s úžlabními a nárožními krokvemi jednu rovinu. Potom už je zaklopení palubkovým v problematických místech snadné. Otvory pro spojovací prvky jako jsou vruty, hřeby a svorníky jsou v krokvích již předvrtány z výroby. Obráběcí centrum navíc umožňuje vyrobit i tesařské spoje, které se dnes již z důvodů náročnosti běžně neprovádí. Těmito spoji se rozumí čepy, dlaby, kampy a rybiny. Bezkonkurenční přesnost opracování a použití těchto spojů umožňuje vytvořit pevnou prostorově svázanou konstrukci krovu. Pro viditelné krovy se prvky čtyřstranně hoblují a sráží se hrany.

Montáž krovů

Každý, kdo si nechá od odborníků vyrobit krovy, tak k takto dodané stavebnici z krovů by měl obdržet montážní výkresy, kde je vyznačena poloha očíslovaných prvků. Na podélných prvcích, jako jsou pozednice a vaznice, je označena poloha krokví, tudíž by pak ten, kdo bude krovy montovat, neměl mít s prací žádný problém.

Výhody krovů

Hlavní výhodou krovových konstrukcí je jejich variabilita. Dřevěné příhradové konstrukce nabízejí vysokou variabilitu a jsou vhodné, dá se říct, pro všechny typy střech. Pomocí technologie lisovaných styčníkových desek je možné vyrobit prakticky libovolný typ krovu od příhradových vazníků, hambálkové krovů až po obloukové krovy. Další výhodou je jejich cenová výhodnost. Příhradová konstrukce krovu umožňuje používat menší průřezy stejně jako u klasických krovů, čímž dochází ke značné úspoře dřeva a také celkové ceny konstrukce střechy. Montáž hotových krovů je jednoduchá. Nevyžaduje nároky na složité technologické zařízení a má taky minimální nároky na kvalifikovanou pracovní sílu. Při montáži prakticky nedochází k tvorbě stavebního odpadu. Montáží prefabrikovaných dílů dochází ke značné časové úspoře.

Doporučujeme:

 

  • Tesařství K.B.L ,okr.České Budějovice- Provádí individuální zakázky. Zakázky dodávají i na klíč včetně ostatních řemesel. Zákazník k nim může přijít s hotovým projektem nebo pouze s vlastním nápadem, v takovém případě projektovou dokumentaci zajistí. Nabízí: krovy, dřevostavby, roubené stavby, drobné stavby, přístřešky  a vestavby aj....

 

 

  • Střechy Kellner , okr.Liberec a okolí - Firma se zabývá profesionálním zhotovením nových šikmých a plochých střech, klempířských tesařských, pokrývačských, izolatérských a hromosvodářských prací. Mají dlouholetou zkušenost s realizací střech, krovů, pergol a všech výše zmíněných prací.Firma, která se vždy bude snažit vyhovět Vašim požadavkům a odvede levně práci na profesionální úrovni.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9029 (krasny-zivot.cz#22887)


Přidat komentář