Rekonstrukce elektrických rozvodů - Kolín

Ať již bydlíte v novém bytě nebo máte byt starší, vždy potřebujete kvalitní a dobře fungující elektroinstalaci. Ta vám velmi usnadní život a to po všech stránkách. Naopak instalace, která je nedostatečná, vám připraví mnohdy horké chvilky.

Elektrické instalace v našem životě

Bez elektřiny si život již nikdo z nás neumí představit. Až na pár výjimek potřebuje elektřinu k životu každý z nás a to opravdu každý den. Na svícení, pro spotřebiče, pro zábavu, pro práci, ale i v nemocnicích a dalších důležitých zařízeních. Prostě bez elektřiny nic nefunguje. Nejdou ani počítače, které nyní takzvaně hýbou světem. Již to je důvod, proč bychom měli dbát o to, aby veškeré elektroinstalace v domácnosti i na pracovišti byly bezpečné. Úrazy elektrickým proudem mohou být smrtelné. Způsobit je může zastaralá elektroinstalace, stejně jako neodborný zásah. Právě proto, by elektroinstalace měl vždy kontrolovat i opravovat odborník, který má k tomu oprávnění. Měl by to být odborník s elektrotechnickou kvalifikací a platným ověřením odborné způsobilosti podle vyhlášky číslo 50/1978 Sb.

Zastarávání elektrických rozvodů

Pokud máte doma starší elektrické rozvody, měli byste začít přemýšlet o jejich výměně nebo rekonstrukci. I když si myslíte, že to je zbytečné nebo prozatím nedůležité, nenechte se mýlit zdánlivě bezporuchovým provozem. Bohužel u starších rozvodů nemusí být porucha vždy vidět na první pohled. Tento stav nastává u rozvodů, které jsou provedeny z hliníkových drátů a zejména těch, které mají doposud textilní izolaci. Textilní izolace se časem rozpadá, hliníkový drát křehne, láme se a začne se přehřívat. To může způsobit požár a vyhoření celého domu. Stejný problém může způsobit i novější elektrický rozvod, který je však nedostatečný. Jde o rozvody, které mají podle dřívější doby standardně rozmístěné zásuvky a spínače. Dnes je toto rozmístění naprosto nedostatečné a tak je nastavováno a rozšiřováno prodlužovacími šňůrami, rozdvojkami, roztrojkami nebo i podomácku vyrobenými zásuvkovými panely. To způsobuje celou řadu problémů. Tím prvním je neustálé klopýtání a při úklidu překážení všudy přítomných prodlužovacích šňůr. Dalším problémem je přetížení jednotlivých elektrických obvodů a vypínání jističů. Co se týká vypínání jističů, tak zde může docházet i k problémům, které způsobí přetížení jedné zásuvky. Každý spotřebič má vidlici, která se zasunuje do zásuvky o určitých ampérech. Pokud má zásuvka ampérů méně, začne se přehřívat, umělá hmota se rozpouští, a pokud včas nevypne jistič, může začít hořet. K dalším nedostatkům starých rozvodů je jejich jištění. Kromě jističů, někdy dokonce ještě klasických pojistek není elektrický obvod ničím jiným jištěn.

Nové elektroinstalace

V zásadě se dnes elektroinstalace dělí na klasické a inteligentní. Obě podléhají novým předpisům i jištěním. Rozdíl mezi nimi je v instalaci a v komfortu ovládání. Zanedbatelná také není úspora elektrické energie.

Rozvod elektroinstalací pro silové a sdělovací rozvody

Rozvod kabelů po bytě nebo domě určuje ČSN. Kabely mohou vést buď pouze pod omítkou ve vysekaných drážkách, nebo jsou vedeny v plastových ohebných trubkách skrytě ve zdicích materiálech, anebo mohou být vedeny v lištách na omítce. Celý rozvod má být navržen tak, aby i s rezervou mohl pojmout předpokládaný počet vodičů a kabelů o potřebných průřezech. To je dobré pro případné dodatečné instalace nebo opravy bez větších zásahů do stavby. Co se týká silových rozvodů tak ty je nezbytné navrhnout tak, aby na stejných trasách nevedlo příliš velké množství kabelů. Pokud je kabelů opravdu více, je vhodnější montáž více rozvaděčů. Pro klasickou elektroinstalaci se připraví rozvod pomocí silových a sdělovacích kabelů. Pro inteligentní elektroinstalaci je třeba připravit takzvané sběrnicové systémy, kde z velké části nahradí silové vedení pouze jeden sběrnicový kabel.

Co je klasická elektroinstalace?

Jde o elektroinstalaci, jak ji známe. Skládá většinou z klasických spínačů, zásuvek a dalších prvků, které spolu však nespolupracují. Zajišťují základní, bezpečné a bezporuchové fungování domu. Přestože můžete tuto elektroinstalaci doplnit o úsporné žárovky a zářivky, různé stmívače, a hlásiče pohybu, spínače elektřiny a úsporné spotřebiče, nikdy nedosáhnete takových úspor ročních nákladů jako u inteligentní elektroinstalace.

Co je inteligentní elektroinstalace?

Jde o elektroinstalaci, která je řízena řídící jednotkou, kde lze naprogramovat potřebné ovládání různých částí domu. Inteligentní elektroinstalace tak dokáže řídit osvětlení, ovládat rolety i žaluzie, regulovat vytápění a klimatizaci a dálkově ovládat připojené spotřebiče i v okamžiku, kdy nejste doma. Vy sami můžete tuto elektroinstalaci ovládat také dálkově, počítačem nebo i pomocí telefonu. Vše záleží na programu a realizaci celé inteligentní elektroinstalace. U této elektroinstalace většinou nenajdete klasické spínače, ale hlavně snímače. Je to z důvodu, že elektroinstalace ovládá vše pomocí různých senzorů. Dokáže tak zavřít okna, když začne pršet, vypnout topení, když se větrá a zase ho zapnout, když se okna zavřou. V nastavenou hodinu zapne topení, ohřeje vodu nebo zatáhne venkovní rolety. Zásluhou programování je u této elektroinstalace velká úspora ročních nákladů.

Ochrana elektroinstalací

Obě elektroinstalace mají jedno společné. A to je ochrana před zkraty, nečekanými událostmi, před úrazy elektrickým proudem nebo třeba bleskem.

Nadproudová ochrana

Tak to je základní ochrana, kterou má každá i starší elektroinstalace. Jde o speciální skříň, které se dříve říkalo pojistková, ve které jsou všechny jističe. Tyto jističe chrání proti zkratům a přetížení. Jsou dimenzovány podle výpočtu celkového odběru objektu připojeného na přípojku. Mohou zde být jističe pouze pro jednofázové instalace, tedy většinou 6-25 A, 250 V, nebo i pro třífázovou instalaci, 25 A, 400 V, která je zapotřebí pro připojení větších spotřebičů.

Proudová ochrana

Jde o proudové chrániče, které u starších elektroinstalací nenajdete. Nové elektroinstalace je mají vždy. Tyto chrániče dokáží ochránit před úrazem elektrickým proudem tím, že pokud dojde k úniku elektřiny mimo obvod, tak v řádu milisekund proudový chránič obvod vypne. Podle nových norem jsou tímto chráničem opatřeny všechny zásuvkové okruhy. Do starších elektrických instalací lze tyto proudové chrániče instalovat dodatečně pomocí speciálních zásuvkových modulů, které jsou chráničem opatřeny.

Revize

Pro bezpečnost elektroinstalací je třeba pamatovat i na revizní kontroly. Ty provádí odborník, který má k tomu oprávnění. Pokud by ho neměl, je kontrola neplatná. Při revizní kontrole se odzkouší nejen obvody, ale i elektrická zařízení. Veškeré problémy se uvedou v revizní zprávě i s doporučením jak problém odstranit. Často však revizní technik zajistí, pokud si to přejete, odstranění závady na místě. Pak vám předá revizní zprávu, která podrobně informuje o stavu vaší elektroinstalace.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9046 (krasny-zivot.cz#22923)


Přidat komentář