Realizace nových střech

V současnosti má výstavba rodinných domů zelenou! Mezi hlavní požadavky bezproblémového bydlení se řadí střechy s vysokou životností. Střechy mají vydržet mnoho let, záleží tedy především na kvalitě materiálu a výborně odvedené práci.

Doporučujeme:

 

 

  • Střechy Kellner , okr.Liberec a okolí - Firma se zabývá profesionálním zhotovením nových šikmých a plochých střech, klempířských tesařských, pokrývačských, izolatérských a hromosvodářských prací. Mají dlouholetou zkušenost s realizací střech, krovů, pergol a všech výše zmíněných prací.Firma, která se vždy bude snažit vyhovět Vašim požadavkům a odvede levně práci na profesionální úrovni.

 

  • Jiří Filinský střechy ,okr.Česká lípa a okolí- Firma provádí zednické a klempířské práce. Pokrývačské práce včetně krovů. Také montáž sádrokartonů.Kontakt: 776 753 400 , filiny@seznam.cz

 

Realizace nových střech

Jakou střechu na Váš dům zvolíte, záleží zejména na prostředí, kde stavíte**. Poloha místa**, kde zrovna stavíte, může být v památkové zóně, která určuje přesný typ ukončení stavby, stejně tak typ krytiny a její barvu. Výběr střechy může být taky určen nadmořskou výškou. Tak například plochá střecha se v horských oblastech neprovádí z důvodu velkého zatížení střešní konstrukce v zimním období od sněhu.

Šikmé střechy

Pokud jste zvolili pro Váš dům šikmou střechu, měli byste vědět, že její sklon je 5-45 stupňů. Střešní konstrukce se provádí buď s jedním sklonem, což je pultová konstrukce, nebo s více sklony, zde hovoříme o sedlové nebo mansardové konstrukci. Celá soustava střechy je tvořena z krovu a krytiny. Krytinu můžete volit mezi pálenou, betonovou a plechovou, a právě krytina se největší měrou podílí na odolnosti vůči povětrnostním vlivům. Šikmé střechy mají své nevýhody. Hlavními nevýhodami je vyšší cena realizace z důvodu drahé krytiny a minimální požární odolnost. Další nevýhodou je i provádění, při kterém je nutné dbát na pečlivé vyplnění mezer tepelnou izolací mezi krokvemi a provedení kvalitní parozábrany, neboť špatné provedení může vést k usazení plísní a dřevokazných hub. Snad největší výhodou, která z výstavby šikmé střechy plyne, je možnost vytvoření podkrovního prostoru, který se v nynější době používá k obývání. Dalším plusem je i skvělá odolnost proti povětrnostním vlivům. Déšť ze šikmé střechy snadno odtéká, sníh se taky neudrží a spadne, apod. Sklon střechy nevyžaduje nároky na propustnost krytiny, která ovlivňuje potřebu minimální údržby a delší životnost než u plochých střech.

Ploché střechy

Plochými střechami se rozumí střešní konstrukce, které jsou postaveny bez krovu a mají sklon 0-5 stupňů. Jako nosné prvky se používají buď dřevěné, ocelové nebo betonové příhradoviny nebo taky speciální skládané systémy. Výhodou výstavby plochých střech je jejich lepší požární odolnost než u střech šikmých a to díky použití nehořlavých materiálů a taky rychlá montáž konstrukce, která není moc fyzicky náročná. Při vhodné skladbě se používají ploché střechy jako „zelené střechy“. Při navrhování ploché střechy bývají odborníci omezování výběrem vhodné krytiny. Je totiž nutné vybrat takový materiál, který bude odolávat velkým teplotním rozdílům, neboť v létě se teplota ve dne pohybuje až kolem 100°C a v zimě kolem –30°C. K realizaci nové střechy vždy využijte služeb profesionálních firem, protože i sebemenší chyby zapříčiněné špatným provedením můžou mít za následky velké škody, jako např. zatékání do interiérů, jejichž oprava si vyžaduje rekonstrukce. Vlastník nesmí plochou střechu zanedbávat, protože taková střecha rychleji stárne a neplní svůj hlaví účel.

Nosná konstrukce střechy

K výstavbě nosných částí střech ** a to jak plochých střech, tak i šikmých střech, se používají stejné materiály. Vždy se jedná o takové vlastnosti materiálu, které mohou ovlivnit i tvar střechy. Ocelové konstrukce se využívají zpravidla pro subtilnější konstrukce.**

Ocelové konstrukce

Ocelové konstrukce střech ** se při stavbě rodinného domu používají opravdu jen zřídka** a výjimečně. Když už se po ocelové konstrukci sáhne, jde především o záměr architekta nebo ji to má jiný estetický důvod. Celá ocelová konstrukce bývá smontována v továrně ** a na stavbu dovezena, kde se uloží na obvodové konstrukce a patřičně se zajistí přivařením a zavětrováním ocelovými prvky.** Nevýhodou je použití požárních a antikorozních nátěrů, které je zapotřebí pravidelně obměňovat, a další nevýhodou je její vysoká pořizovací cena, do které se zahrnuje i doprava konstrukce.

Betonové konstrukce

Stejně jako ocelová konstrukce, je i betonová konstrukce méně využívaným způsobem řešení nosné konstrukce střechy u rodinných domů. Podobně jako u ocelových střech se jednotlivé prvky zhotovují v továrně a následně se na stavbu dovážejí a ukládají se na železobetonové věnce. Tvar konstrukce se řeší jako příhradový, což znemožňuje využití půdního prostoru jako podkroví. Největší výhodou betonové konstrukce je její schopnost odolávat požáru a taky vysoká životnost, zapříčiněná objemovou stálostí a pevností. Nevýhodou je cena za pořízení a likvidace prostoru podkroví.

Dřevěné konstrukce

Nejběžněji a nejčastěji se při výstavbě rodinného domu používají tradiční dřevěné soustavy buď ze smrkového nebo borového dřeva. Jejich velkou výhodou je vytváření jednotlivých prvků na stavbě a montáž. Je ovšem možné tyto prvky vytvořit stejně jako u předešlých konstrukcí ve fabrice a na stavbu je dovést jako hotové. Na stavbu krovů se používá co nejvíce vysušené dřevo (max. vlhkost může být 18%), které je zbavené veškeré kůry a organických zbytků. Než se dřevo na střechu použije, je potřeba jej opatřit ochranným nátěrem nebo tlakovou impregnací, čímž je následně chráněno před napadením plísněmi, dřevokaznými houbami, vlhkostí, požárem a jinými vlivy, které by ovlivnily únosnost krovu. Nejvíce používaným typem střešní soustavy je hambálkový krov, který umožňuje otevření půdního prostoru. Základním nosným prvkem jsou dvě šikmé krokve, které jsou v minimální výšce 2,6 m nad podlahou spojeny vodorovným hambálkem ve vzdálenosti od sebe 1 – 1,2 metru. Celou konstrukci střechy je nutné zavětrovat příčnými latěmi, které se kladou šikmo přes čtyři pole. Jestliže se rozhodnete do budoucna podkrovní prostory nevyužívat, je tím nejvhodnějším způsobem vyrobení střechy z dřevěné příhradoviny. Dřevěnou příhradovinu tvoří soustava trámů a sloupků, které jsou spojeny ve svých stycích ocelovými spojkami. Prvky se vyrábí v továrně, popř. na stavbě, a vzhledem ke své štíhlosti jsou stejně únosné jako klasická vaznicová soustava.

Zateplení střechy

Zateplení střechy má svůj neopomenutelný význam a nikdy se tato činnost nesmí nikterak zanedbat. Zanedbání zateplení střešních konstrukcí totiž přináší velké škody. Nutnost zateplení vyplývá i z fyzikálního faktu, že teplo vždy stoupá vzhůru. Proto jsou požadavky na zateplení střechy přísné. Díky zateplení střešní konstrukce dochází i k prodloužení životnosti nosných částí. Tepelná izolace vytváří prostředí bez výkyvů teplot. Mimo jiné nám také zvyšuje povrchovou teplotu stropu a eliminuje kondenzaci vodní páry.  Ploché střechy se dají rozlišovat podle jejich konstrukce a to na jednoplášťové, dvouplášťové nebo inverzní. Tepelný izolant je velmi důležitým prvkem jejich skladby. Způsob zateplení u šikmých střech záleží na Vašich požadavcích, jestli chcete půdní prostor Vašeho domu využívat či nikoliv. V případě, že se rozhodnete podkroví nevyužívat, se zateplení zhotovuje přímo na vrchním líci nejvyššího stropu v budově. K zateplení se používá minerální vata, která se ukládá na povrch stropu. Z vrchní strany se nechává odkryta kvůli kondenzaci vody. Jestliže se však rozhodnete pro obývání podkrovní části Vašeho domu, je potřeba provést zaizolování v oblasti krovu a to buď vyskládáním minerální vaty mezi krokve nebo položením izolantu nad či pod krokve.

Doporučujeme:

 

  • Střechy Kellner , okr.Liberec a okolí - Firma se zabývá profesionálním zhotovením nových šikmých a plochých střech, klempířských tesařských, pokrývačských, izolatérských a hromosvodářských prací. Mají dlouholetou zkušenost s realizací střech, krovů, pergol a všech výše zmíněných prací.Firma, která se vždy bude snažit vyhovět Vašim požadavkům a odvede levně práci na profesionální úrovni.

 

  • Jiří Filinský střechy ,okr.Česká lípa a okolí- Firma provádí zednické a klempířské práce. Pokrývačské práce včetně krovů. Také montáž sádrokartonů.Kontakt: 776 753 400 , filiny@seznam.cz

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9031 (krasny-zivot.cz#22889)


Přidat komentář