Profesionální kominictví

Na přísloví, které nám říká, že když vidíme kominíka, budeme mít štěstí, je kus pravdy. Vždyť všichni majitelé komínů pro svůj klidný spánek vyhledávají kominíka pro revizi komínů. Mnoho budov vyhořelo právě od usazeného, špatně vyčištěného komínu.

Doporučujeme: ** **** ** ** ** ** **

 

Dnešní kominické firmy nabízejí širokou škálu prací spojených s kontrolou kouřových cest. Navrhnou stavbu komínu dle nejmodernějších technologií, pomůžou s vybudováním nového komínu, provádí rekonstrukci stávajících komínů, provádí revize všech typů komínových těles. I když použijeme na stavbu komínu nejkvalitnější materiály, vždy je potřeba provádět pravidelné čištění komínu. Také pojišťovny, pří případném požáru vyžadují zprávu o pravidelné revizi kouřových cest.

Čištění komínů a kouřovodů

Čištění komínů a kouřovodů se řídí dle vyhlášky č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Každý majitel kotle na plynová paliva s výkonem do 50 kW je povinen provést revizi komínu 2x ročně, plynový kotel s výkonem nad 50 kW je nutno kontrolovat 4x ročně. Kotle na kapalná a tuhá paliva s výkonem do 50 kW je nutno kontrolovat 6x ročně a u kotlů nad 50 kW musíme nechat provést revizi 4x ročně. Průměrná cena revizí komínů se pohybuje od 150 Kč za kontrolu jednoho komínu bez dopravného, které je závislé na vzdálenosti sídla firmy od Vašeho kontrolovaného komína. Obraťte se na kominíka, o kterém máte jen kladné reference.

Revize kouřových cest

Kominické firmy provádí revizi všech kouřových cest v nových stavbách, ale také revize ve starších budovách. Při zavedení nových kotlů do spalinových cest zrealizují kominíci řádné zapojení nových kotlů do provozu. Poskytují pravidelné revize dle zákonných norem. Některé kominické firmy poskytují možnost dlouhodobých smluv, kde za Vás pohlídají termíny revizí, tak jak to ukládá zákon. Sami se Vám v požadovaném termínu ozvou, a provedou potřebnou periodickou revizi. Zároveň Vás upozorní na nedostatky a závady a navrhnou řešení pro lepší hospodárnost provozu spotřebičů. Cena revizní zprávy se pohybuje od 800Kč do 1500 Kč.

Vložkování komínů

Dle novely normy ČSN 734201 již není možno používat k vložkování komínů hliníkové vložky. Dnes se používají k vložkování komínů vložky plastové, keramické či nerezové. Odborný kominík Vám rád poradí, jaký materiál je pro Vás nejlepším řešením. Možné je také nechat si vyvložkovat starší stávající komín. U nově stavěných komínů je to dnes již samozřejmostí.

Frézování komínů

Moderní technologie využívají v případě zjištěných nedostatků v kouřovodu možnost provést frézování komínu. Frézování komínového průduchu nám uchrání bourání starého komínu a stavbě nového komínu. Jde o rychlou a také levnou variantu opravy stávajícího komínu. Kominík Vám poskytne záruku stejnou jako byste postavili komín nový. Frézování komínu je provedeno během jedno dne, tím nám téměř nezastaví provoz komínu. Cena frézování komínu se pohybuje v řádu 25-40% z ceny, kterou bychom museli investovat při bourání a stavbě nového komínu. Odpadá také složité vyřizování stavebního povolení ke stavbě nového komínu.

Frézování komínů využíváme tehdy, když potřebujeme zvětšit průměr stávajícího komínu, např. jestliže připojujeme nový spotřebič – kotel s větším výkonem nebo nový krb. Jestliže kominík zjistí, že komín již řádně netěsní, je potřeba komín nově vyvložkovat.

Doporučujeme: ** **** ** ** ** ** **

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9007 (krasny-zivot.cz#22855)


Přidat komentář