Oprava a rekonstrukce staré střechy

Rozhodnutí se pro rekonstrukci střechy může mít mnoho důvodů. Rekonstrukce střechy pomůže vylepšit např. špatné hydroizolační vlastnosti nebo tepelně izolační vlastností střechy. Kvalitní střecha je zásadním předpokladem pro spokojené bydlení.

Doporučujeme:

  • Opravy a rekonstrukce střech Zlínský kraj-** Ivan Skřivánek**, tesař s dlouholetou zkušeností nabízí svým zákazníkům veškeré tesařské a pokrývačské práce. V oboru podniká již více jak 19 let a spolupracuje se spoustou prověřených stavebních firem a dodavatelů stavebního materiálu. Tesařství Skřivánek působící převážně ve Zlínském kraji dodává montáž krovů, dřevostavby, rekonstrukce, stavbu dřevěných přístřešků, zahraních altánků, pergol, chemickou ochranu krovů atd. Ivan Skřivánek také nabízí kompletní střešní konstrukce na klíč včetně pokrývačských a klempířských prací. Nově také provádí krytiny dřevěným a plastovým šindelem. Více informací naleznete na www.tesarstvi-skrivanek.cz

 

  • Střechy Kellner , okr.Liberec a okolí - Firma se zabývá profesionálním zhotovením nových šikmých a plochých střech, klempířských tesařských, pokrývačských, izolatérských a hromosvodářských prací. Mají dlouholetou zkušenost s realizací střech, krovů, pergol a všech výše zmíněných prací.Firma, která se vždy bude snažit vyhovět Vašim požadavkům a odvede levně práci na profesionální úrovni.

 

  • Opravy a rekonstrukce střech okr. Břeclav - Hlavním předmětem činnosti firmy Tesařství Bezděk jestavba nových a rekonstrukce starých krovů, palubkové a dřevěné obklady, podlahy a stropy, sádrokartony, altánky, pergoly, ploty, zahradní domky a jiné atypické dřevěné konstrukce. Dále se** firma Bezděk** zabývá dodávkou a montáží střešních oken Velux. Dodávají také střešní krytina Tondach včetně montáže a záruky 33 roků. Více informací naleznete na** www.tesarstvibezdek.cz**

 

Oprava a rekonstrukce staré střechy

V současné moderní době se klade stále větší důraz na dostatečné zateplení střechy, na izolaci střechy proti vodě a dalším povětrnostním vlivům a stejně tak i větší nároky na samotnou střešní krytinu. Je to zapříčiněno především lepší dostupností a kvalitou materiálů, kterých se dá při opravách a rekonstrukcí střech použít. Častou viditelnou vadou je zatékání do střešní konstrukce. Toto zatékání může být způsobeno jednak narušením střešní krytiny, špatným oplechováním prostupů nebo nevhodnou či poškozenou hydroizolací. Jestliže navíc uvažujete o půdní vestavbě doposud neobydleného prostoru, je dobré si předem promyslet skladbu střešního pláště s vhodnou tloušťkou tepelné izolace a často opomíjenou parozábranou.

Při rekonstrukci střechy je potřeba se rozhodnout, zda střešní krytinu opravit nebo vyměnit za novou. S tím souvisí i kontrola nosné konstrukce krovu popřípadě jeho odborná sanace dle projektu. Pokud se rozhodnete pro výměnu střešní krytiny za jiný druh, je nutné toto ohlásit na stavebním úřadě, a pokud se s výměnou zasáhne zároveň do nosné konstrukce krovu, je potřeba stavebního povolení.

Jaké jsou nejdůležitější vrstvy střešního pláště?

Tak zcela jistě je nejdůležitější vrstvou střešního pláště střešní krytina. Dále sem patří hydroizolace, čímž se rozumí difuzní fólie, která je účinná proti vodě, nebo dešti, ale zároveň umožňuje i prostup vlhkosti, další důležitou vrstvou je tepelná izolace a v neposlední řadě parozábrana, která zamezuje prostup vodní páry do vrstvy tepelné izolace z interiéru.

Jaké můžou být příčiny poruch střešní krytiny?

Závažnou chybou bývá zpravidla špatné zvolení krytiny v projektové přípravě (v závislosti na sklonu střechy nebo skladby pláště). Taky opomenutí izolace proti vodě může způsobit problémy se zatékáním vody pod krytinu do tepelné izolace, čímž se sníží její požadované vlastnosti. U obytného podkroví se nevyplatí na hydroizolaci příliš šetřit, u neobytných půd se dá na požadavcích zase polevit. Přesto, že je projektová dokumentace v pořádku, problém může nastat samotnou realizací jednotlivých vrstev. Jakmile dojde k samotné pokládce krytiny, pokrývač se musí držet pravidel a všech doporučení, která udávají výrobci a pokrývačské firmy. Je velmi nutné dodržovat rozestupy latí pod krytinou, aby se prvky vhodně překrývaly a zamezily nevhodnému průniku vody. Pod laťováním je umístěna izolace proti vodě, která musí být dokonale vodotěsná a ukotvená do okapového plechu. Od tohoto plechu je potřeba začít s pokládkou krytiny zprava do leva, po první vrstvě se pokračuje až k hřebeni střechy. Nikdy nepodceňujte detaily, protože i ten nejmenší nevhodně realizovaný detail může způsobit poruchy pláště.

Parozábrana střechy

Poruchy vlhkosti v konstrukci bývají z velkého procenta zapříčiněné poruchou parozábrany. Na konstrukci střechy působí z vnější strany povětrnostní vlivy, ale i z vnitřní strany je samozřejmě konstrukce ohrožena vlhkostí vzduchu, která vzniká vařením, rostlinami, z koupelny, apod. V zimním období je teplota exteriéru mnohem menší, proto má vodní pára tendenci unikat skrz skladbu střešní krytiny ven.

Parozábrana zabraňuje průniku této vlhkosti do tepelné izolace. V této oblasti se nedoporučuje nijak šetřit a instalovat levné stavební fólie, které neplní takovou funkci, jakou by měly. Základem není pouze správná fólie, ale také odborná montáž. Při kladení je nutné přelepit přesahy, věnovat zvýšenou pozornost v oblasti střešních oken a prostupů a nezapomenout utěsnit fólii k podlaze i zdivu. Parozábrana a pojistná hydroizolace se za žádných okolností nesmějí dotýkat, protože tím dochází ke kondenzaci vodní páry. Vždycky a za každých okolností se doporučuje svěřit realizaci profesionální firmě.

Doporučujeme:

  • Opravy a rekonstrukce střech Zlínský kraj-** Ivan Skřivánek**, tesař s dlouholetou zkušeností nabízí svým zákazníkům veškeré tesařské a pokrývačské práce. V oboru podniká již více jak 19 let a spolupracuje se spoustou prověřených stavebních firem a dodavatelů stavebního materiálu. Tesařství Skřivánek působící převážně ve Zlínském kraji dodává montáž krovů, dřevostavby, rekonstrukce, stavbu dřevěných přístřešků, zahraních altánků, pergol, chemickou ochranu krovů atd. Ivan Skřivánek také nabízí kompletní střešní konstrukce na klíč včetně pokrývačských a klempířských prací. Nově také provádí krytiny dřevěným a plastovým šindelem. Více informací naleznete na www.tesarstvi-skrivanek.cz

 

  • Střechy Kellner , okr.Liberec a okolí - Firma se zabývá profesionálním zhotovením nových šikmých a plochých střech, klempířských tesařských, pokrývačských, izolatérských a hromosvodářských prací. Mají dlouholetou zkušenost s realizací střech, krovů, pergol a všech výše zmíněných prací.Firma, která se vždy bude snažit vyhovět Vašim požadavkům a odvede levně práci na profesionální úrovni.

  • Opravy a rekonstrukce střech okr. Břeclav - Hlavním předmětem činnosti firmy Tesařství Bezděk jestavba nových a rekonstrukce starých krovů, palubkové a dřevěné obklady, podlahy a stropy, sádrokartony, altánky, pergoly, ploty, zahradní domky a jiné atypické dřevěné konstrukce. Dále se** firma Bezděk** zabývá dodávkou a montáží střešních oken Velux. Dodávají také střešní krytina Tondach včetně montáže a záruky 33 roků. Více informací naleznete na** www.tesarstvibezdek.cz**

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9030 (krasny-zivot.cz#22888)


Přidat komentář