Ocelové konstrukce - výběr firmy

Ocelové konstrukce nacházejí uplatnění především ve stavebnictví, kde se jedná o moderní a rychlý způsob výstavby obchodních nebo průmyslových center či prosklených fasád. Uplatnění je ale mnohem širší, vždy záleží na firmě, na co se při výrobě zaměřuje.

Doporučujeme:

  • Ocelové konstrukce Hradec Králové - Firma pana Radka Harrmanna vám nabízí výrobu ocelových konstrukcí, vrat, zábradlí a schodů. Dále vám je schopna poskytnout práce s** polykarbonátem** a montáží. Více se dozvíte na  www.rh-kovovyroba.webnode.cz .

K čemu ocelové konstrukce slouží

Ocelové konstrukce se používají především ve stavebnictví a strojírenství. Ocelové konstrukce plní nosnou funkci budov a zařízení, to znamená, že zajišťují pevnost, tuhost, stabilitu a ochranu. Mohou také sloužit jako základ pro montáž dalších součástí a prvků podle účelu použití. Ve stavebnictví je používána tzv. skeletová konstrukce, která je zpravidla vyrobena ze železobetonu nebo oceli. U železobetonové konstrukce se hojně používají prefabrikované díly, především z důvodu jejich nízkých výrobních nákladů.  U složitých konstrukcí, např. mostu, hal, apod. se často z důvodu rozměrových odlišností jednotlivých projektů používá konstrukce z oceli.

Ocelové konstrukce

Samotná výroba a montáž ocelových konstrukcí probíhá velice složitým postupem, při kterém je třeba minimalizovat odchylky v dodacích termínech, které mohou být způsobeny ekonomickými a výrobními faktory. Při procesu výroby ocelových konstrukcí je velmi důležitý výběr vhodného materiálu, který je ovlivněn mnoha faktory, zejména jaký účel bude konstrukce plnit, jak bude namáhána, jakou intenzitou a také v jakém prostředí bude umístěna. Jiný materiál bude použitý u mostu nebo nosné konstrukce budovy a jiný např. u ocelové konstrukce vrat. Při stavbě ocelových konstrukcí je rozhodující strojírenskou technologií svařování, přičemž při výrobě dochází k ověření svárů, tzn., že se jedná o regulovanou oblast, při které musí být přísně dodrženy zásady a postup výroby s možností kontroly. K výrobě ocelových konstrukcí se používá zejména uhlíková konstrukční ocel, korozivzdorná ocel, případně technický hliník a jeho slitiny. Je možné rozdělit ocelové konstrukce na dva typy, jednak je to buď příhradová konstrukce, nebo svařovaná ocelová konstrukce. Příhradové konstrukce se nejčastěji používají pro vazníky střešních konstrukcí, stožáry vysokého napětí atd. Mnohem více tlaků se přenáší do základů, proto musí být základy větší. U druhého typu konstrukcí, u svařovaných, stavby nemají tak velké nároky na velikost základových patek, a proto je stavba i levnější. Svařovaná konstrukce klade vysoké nároky na správné provedení zámečnických prací, zejména pak svárů.

Výběr firmy

Jak bylo již výše uvedeno, svařovaná konstrukce klade vysoké nároky na správné provedení zámečnických prací a zejména svárů. Z tohoto důvodu musí firma, která se takovou výrobou zabývá, prokázat způsobilost k požadovaným pracím. Musí vlastnit potřebná osvědčení o zavedení svařovacích postupů pro profily dimenze s výsledkem vykonaných zkoušek. Pro každé konkrétní dílo je nutné, aby před provedením svařovacích prací technolog firmy či výrobní společnosti zpracoval výrobní a pracovní postupy. Bez těchto postupů mohou hrozit významná bezpečnostní rizika na provedeném díle. Vzhledem k tomu, že na trhu je nespočet firem, které se ocelovými konstrukcemi zabývají, je třeba celou věc neuspěchat a zvolit tu správnou. Je důležité, aby byla především odborně způsobilá s potřebnými zkušenostmi, vlastnila potřebná osvědčení a certifikáty. Je dobré si prohlédnout její reference, a určitě není špatné si zjistit, jestli náhodou není například dodavatelem ocelových konstrukcí pro nějakou významnější stavební společnost, apod. Samozřejmě také záleží na tom, co od požadované firmy chceme, zda je nám ochotna vyjít vstříc a v neposlední řadě i na ceně požadovaného produktu. Mezi hlavní činnosti firem, co se zabývají ocelovými konstrukcemi, patří většinou: výroba a montáž ocelových konstrukcí skeletů průmyslových budov, výroba a montáž ocelových hal, svářečské práce, výroba různých schodišť, balkónů, apod.

 

Doporučujeme:

  • Ocelové konstrukce Hradec Králové - Firma pana Radka Harrmanna vám nabízí výrobu ocelových konstrukcí, vrat, zábradlí a schodů. Dále vám je schopna poskytnout práce s** polykarbonátem** a montáží. Více se dozvíte na  www.rh-kovovyroba.webnode.cz .

**
**

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9034 (krasny-zivot.cz#22892)


Přidat komentář