Nové webové stránky Praha

V dnešní moderní době si už málokdo dovede představit život bez internetu. Tento celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí nabízí široké spektrum služeb. Jednou z nejznámějších jsou www stránky.

Internet

Internet je informačním a komunikačním kanálem, kde lidé nalézají požadované údaje z nejrůznějších oblastí. Představuje nepostradatelný informační zdroj, který poskytuje potřebná data, pokud možno co nejrychlejším a přitom nejpohodlnějším způsobem. Pokud zrovna nemáte potřebnou informaci, ať už z vlastních zdrojů či doporučení známého, je nejsnadnější zadat klíčové slovo do vyhledávače na** internetu** a rázem máte k dispozici nepřeberné množství odkazů. Dalo by se říci, že ten, kdo nabízí své produkty či služby (společnost, firma či živnostník) a určitým způsobem se neprezentuje na internetu, jakoby neexistoval.

Nové webové stránky Praha

Jednou z možností jak zviditelnit své produkty či služby na internetu je nechat si vyhotovit vlastní webové stránky. Pokud byste si rádi pořídili webové stránky, které nejen zaujmou svou originalitou, ale na kterých vaši potenciální i ti současní zákazníci přehledně naleznou potřebné informace, oslovte specialistku v oblasti webových stránek a grafických návrhů, kterou je Lucie Jelínková. Kromě tvorby webových stránek nabízí také vyhotovení reklamních materiálů, merkantilních tiskovin (vizitek, dárkových poukazů), sign designu (cedule, polepy výloh), polepy aut atd. Místem, kde Lucie Jelínková působí, je Praha a k jejímu oslovení máte k dispozici telefonní číslo: +420 732 553 261 a e-mail: luczidesigne@seznam.cz. Ukázky prací této talentované osoby včetně referencí a dalších informací naleznete na webových stránkách: www.luczidesigne.cz a nebo pokud máte rovnou zájem o** nové webové stránky v Praze klikněte přímo zde  www.luczidesigne.cz**

 

www.luczidesigne.cz.

sl.Lucie Jelínková

Proč si pořídit vlastní webové stránky?

Prostřednictvím webových stránek můžete prezentovat sebe jakožto obchodní subjekt, sdělit informaci o umístění, kontaktní údaje, historii, reference, aj. Taktéž zde můžete prezentovat jak pomocí textu, tak vizualizace své výrobky či služby. Webové stránky nabízejí využití originálního designu pro upoutání pozornosti, ale také zde můžete efektivně komunikovat se svými spotřebiteli a subjekty distribučních článků. Je zde prostor pro** informování** o novinkách nebo inovacích, prostor pro zodpovídání častých dotazů, čímž se předejde jejich opakování a vy tím ušetříte svou energii i čas. Dále je zde možno umístit nejrůznější reklamních bannerů, zvukových animací, hypertextové odkazy, díky kterým se spotřebitelé snadno dostanou k dalším navazujícím informacím např. k výrobcům či prodejcům komponentů či k pořadatelům s vaší činností souvisejících akcí. Webové stránky jsou tedy účinným prostředkem, jak napomoci ke zvýšení obratu plynoucího z vaší činnosti.

Co zohlednit před tvorbou webových stránek?

Před tvorbou webových stránek je zapotřebí ujasnit si následující kritéria:

Produkt či služba

Od charakteru nabízených produktů či poskytovaných služeb se bude odvíjet vzhled a náplň vašich webových stránek. Na daném záleží, zda zde bude zpřístupněný** e-shop** nebo jen prezentace, hypertextové odkazy, reklamní bannery, zvukové prvky aj.

Cílová skupina

Již před zahájením obchodní činnosti si musíte vymezit trh na němž budete působit a vaši cílovou skupinu, kterou zamýšlíte oslovit a nabídnout jí své produkty či služby. Je důležité si tento cílový segment definovat dle nejrůznějších kritérií a zjistit jeho potřeby a nákupní zvyklosti. Jedině pak lidem spadajícím do cílového segmentu můžete nabídnout přesně to, co potřebují a získat tak oproti ostatním subjektům na trhu konkurenční výhodu. Na základě poznání vaší cílové skupiny se bude odvíjet celková koncepce webových stránek. Jinak budou zpracovány stránky pro teenagery a jinak pro seniory, jinak pro motoristy a jinak pro rodiče na mateřské dovolené atd.

Na co klást důraz při tvorbě webových stránek?

Webové stránky by neměly být jen prostředkem pro zaplnění prostoru na internetu, ale opravdu účinným prvkem svého majitele, proto je zapotřebí při jejich tvorbě klást důraz na několik důležitostí:

Viditelnost

Aby byly webové stránky efektivním prostředkem pro podporu vašich obchodních činností je zapotřebí, aby byly na internetu lehce k nalezení, tudíž aby byly vidět. Proto je nutná registrace do katalogů a optimalizace webové stránky pro vyhledávače. U webových stránek je tedy žádoucí, aby je byl internetový vyhledávač schopen najít a hlavně umístit na přední místa ve vyselektovaných odkazech. Pro uživatele internetu jsou přijatelné odkazy na prvních třech stránkách, těm věnují největší pozornost. Proto je pořadí odkazu s vaší webovou stránkou velmi důležité.

Přístupnost

Stejně jako v běžném životě, tak i na internetu by se mělo pamatovat i na uživatele s nejrůznějším omezením neboli hendikepem. Ne jinak je tomu i u tvorby webových stránek. Pokud tyto uživatele opomenete, můžete se tak připravit až o třicet procent svého obratu. Pro barvoslepé či slabozraké uživatele jsou důležité kontrastní barvy pro písmo, oddělení textu od grafiky a také možnost zvětšení písma. Nevidomým uživatelům pak usnadňuje práci s webovými stránkami napsaný sémantický kód, díky kterému se pak nevidomý pomocí čtečky www stránek lépe orientuje. Přístupnost se netýká jen uživatelům s omezením, ale také jde o zpřístupnění webových stránek na všech zobrazovacích zařízeních.

Přehlednost

Jestliže se spotřebiteli otevře odkaz s příslušnými webovými stránkami, které jsou však pro něho nepřehledné, ve většině případů tyto stránky opouští. Nechce marnit svůj čas namáhavým pátráním po tížených informacích v nepřehledných stránkách a hledá je jinde. U webových stránek se tedy musí rychle načíst jejich obsah, který je na první pohled srozumitelný a vyznačuje se také přehledným orientačním systémem na celých stránkách.

Informační obsah

Textová náplň stránek by měla být věcná. Uživatel by se měl rychle nalézt údaje, které jsou pro něho podstatné. Dále by měl být text poutavý a dle charakteru prezentace také aktualizovaný. Informační obsah by nemělo být problematické oddělit od grafiky webu tak, aby si uživatel mohl text jednoduše vytisknout, případně s ním dále pracovat.

Grafika

Ke kvalitě webových stánek taktéž přispívá jejich grafické provedení. Vzhled webových stránek by měl být koncipován s ohledem na konečné uživatele, samozřejmě by se měl vyznačovat originálností, poutavostí a neměl by nijak narušovat celkovou koncepci stránek ba naopak, měl by ji přirozeným způsobem podporovat.

Jak probíhá tvorba webových stránek

Pokud jste si již ujasnili předcházející prvky důležité při** tvorbě webových stránek**, přistupuje se k samotné realizaci. Tvůrce webu vám předloží grafický návrh včetně rozmístění jednotlivých prvků na webu (tzv. layout). Ten společně prodiskutujete, případně opravíte či doplníte. Pak následuje nakódování stránek, to znamená, že se nastaví zdrojový kód tak, aby byl bezchybně zobrazován v jednotlivých prohlížečích. Poté se začnou stránky obohacovat o texty a fotografie či další obrázky. Následuje zaregistrování a optimalizování stránek tak, aby se stránky dostaly do předních míst ve vyhledávačích, a tím byly uživatelům více na očích. Velmi důležité je také volba správné domény (označení pro konkrétní počítač/server, kde jsou nabízeny vaše služby - adresa) a** webhostingu** (prostor pro vaše stránky).

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9047 (krasny-zivot.cz#22975)


Přidat komentář