Nízkoenergetické domy

Jak snížit účty za vytápění domů? Řešením je stavba nízkoenergetických domů, které nám šetří finance před stále rostoucími cenami energie. Architekti a stavební firmy se na stavbu úsporných domů dnes nadmíru zaměřují.

Doporučujeme:

  • Tesařství K.B.L ,okr.České Budějovice- Provádí dle přání zákazníka.Zakázky dodáváme i na klíč včetně ostatních řemesel.Zákazník k nám může přijít s hotovým projektem nebo pouze s vlastními nápady,v takovém případě projektovou dokumentaci zajistíme.Nabízíme:** krovy , dřevostavby , roubené stavby , drobné stavby , přístřešky a vestavby , výtvarné artefakty** aj.

 

Rozhodli jste si postavit vlastní dům? Z důvodu stále vyšších cen za energie, doporučujeme výstavbu nízkoenergetických domů. Stavba energeticky úsporných domů je dnes velmi využívaná pro mnoho výhod ve spojitosti s nízkou ekologickou náročností. Ale nejde jen o ekonomické hospodaření s energií, kladem je také šetření financí, a to díky obratu v myšlení v oboru staveb rodinných domů. Dnešní architekti se zaměřují na výstavbu úsporných domů, situují domy dle využití sluneční energie, využívají nové moderní technologie a stavební materiály, aby domy dosahovaly co nejnižších tepelných ztrát, a tím úsporu spotřeby energie.

Rozdělení staveb dle spotřeby energie

Dříve postavené domy či běžné rodinné domy mají roční spotřebu energie na vytápění 80-150kWh/m2. Nízkoenergetické domy, tedy velmi hospodárné domy, mají dle norem roční spotřebu mezi 15-50 kWh/m2. Existují ale ještě pasívní a aktivní domy, kde u pasívních je roční spotřeba pouze 5 – 15 kWh/m2 a domy aktivní vytvářejí více energie, než sami stačí spotřebovat.

Nízkoenergetické domy

Jde o dům, kde je roční spotřeba za vytápění od 15-50 kWh/m2 za rok, má kvalitní návrh a projekt domu, je postaven bez tepelných mostů a jeho izolační vlastnosti se řídí dle doporučených hodnot normy ČSN 73 0540 – tepelná ochrana budov. Důležitým kritériem při stavbě nízkoenergetických staveb je kvalitní těsnost celé konstrukce, využívá se instalování systému řízené výměny vzduchu - rekuperace. V takových místnostech, které se vytápějí řízenou výměnou vzduchu, což pro představu je přiváděni čerstvého vzduchu a ten je ohříván vzduchem odváděným, se nedoporučuje otevírat okna. Pouze v případě, že teplota venku a v interiéru je velmi obdobná. Výhodu využití řízené výměny vzduchu jistě ocení všichni alergici a astmatici.  Okna stavby jsou vyprojektovaná tak, aby dokonale izolovaly celý objekt. Nemělo by docházet k tepelné ztrátě. V letním období se na okna montují rolety, markýzy či žaluzie, to aby nedocházelo k přehřátí interiéru. Je také možné využít přístroje k ochlazování vzduchu, tedy klimatizace.

Návratnost investice stavby nízkoenergetického domu se odhaduje na 20 let. Vláda České republiky podporuje výstavbu takových domů a schválila program Zelená úsporám, díky kterému přispívá finančními prostředky na stavbu energeticky úsporných domů. Při využití této státní dotace se návratnost investice stavby vrátí rychleji.

Energetický štítek obálky budovy

Projektant domu dnes dodává jako součást projektu energetický štítek obálky budovy, což je dokument s informacemi o prostupu tepla. Jde o obdobu štítku elektrických spotřebičů, ale řídí se technickou normou ČSN 730540-2/2007. Z tohoto dokumentu vyčteme kvalitu stěn, podlahy, oken, střechy, tedy míst, kterými nejčastěji a nejvíce uniká teplo. Zjistíme tepelné chování budovy a jejich konstrukcí. Tento protokol je dnes nedílnou součástí projektové dokumentace, a v případě že chceme požádat o dotaci Zelená úsporám, je zároveň povinnou přílohou žádosti o dotaci.

Rekuperace tepla – zpětné získávání tepla

Výstavba nízkoenergetických domů využívá rekuperaci tepla. Jde o zpětné získávání tepla, tedy využití moderních vzduchotechnických systémů, které profitují teplo z odváděného vzduchu. Větrání místností v domě se řeší za pomocí vzduchotechnické jednotky se zpětným získáváním tepla, a tím dochází k výměně vzduchu bez energetických ztrát. Při běžném větrání domu okny, a to by mělo trvat alespoň hodinu denně, se ztratí 50-75% vnitřního tepla. Zatímco efektivita rekuperační zařízení je kolem 90% zpětného zisku tepla. V letních měsících je díky rekuperace možno ochladit přiváděný vzduch, a v zimním období  rekuperace zajistí proudění předehřátého vzduchu o minimální teplotě 18°C.

Doporučujeme:

  • Tesařství K.B.L ,okr.České Budějovice- Provádí dle přání zákazníka.Zakázky dodáváme i na klíč včetně ostatních řemesel.Zákazník k nám může přijít s hotovým projektem nebo pouze s vlastními nápady,v takovém případě projektovou dokumentaci zajistíme.Nabízíme:** krovy , dřevostavby , roubené stavby , drobné stavby , přístřešky a vestavby , výtvarné artefakty** aj.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9032 (krasny-zivot.cz#22890)


Přidat komentář