Klempířské práce

Klempířské práce jsou jedny z mnoha prací na objektu, někdy se jedná pouze o doplněk, ale jindy klempířské práce mohou chránit stavbu nejenom za podmínek povětrnostních a dešťových.

Doporučujeme :

  • František Trávník klempířství tesařství a pokrývačství ,okr.Sokolov a okolí - Nabízí veškeré tesařské, pokrývačské a klempířské práce. Výroba a montáž krovů a střech plochých i šikmých, pokládka všech střešních krytin. Dále nabízí montáž střešních oken, fasády, hydroizolace střech i zdí.Kontakt: 602496533 , f.travnik@volny.cz

 

  • [Michal Mikeš klempířské a pokrývačské práce,okr.České Budějovice](http:// www.klempirstvi-mikes.cz " www.klempirstvi-mikes.cz")- Provádí klempířské a pokrývačské práce , opravy i rekonstrukce starých střech včetně realizace nových střech.** **

 

Oplechováním neboli klempířskými pracemi rozumíme opatření většinou střešních konstrukcí plechy či ocelovými prvky, které těsní prostupy nebo ukončují roviny pro odtok vody. Jde tedy o oplechování prostupů střech, říms, atik, střešních rovin či zdí a lemování. Materiály používané k oplechování by se měly ochránit proti korozi a musejí být snášenlivé s nátěrem.

Materiály

Nejpoužívanější materiály na oplechování jsou: měď, titan, zinek, hliník, ocelový pozinkovaný plech, nerezavějící ocel a olověné plechy. Výrobci dodávají v těchto materiálech různé klempířské prvky s již povrchovými úpravami, které chrání proti korozi. Pokud bychom ovšem chtěly zkombinovat více materiálů, musíme dbát na snášenlivost jednotlivých prvků.

Střešní výrobky

Střešní klempířské výrobky: závětrná lišta, okap, okapní žlab, hřeben, úžlabí. Použití klempířských prvků na střechu má své opodstatnění a to v případě naprosté vodotěsnosti. Z tohoto důvodu se musí použít ještě dobré spojovací řešení.

Spojování klempířských prvků

Způsoby spojování jsou:

  • Pájení. Pokud pájíme „naměkko“, využíváme k tomu pájky a pájecí roztoky. Mezera nesmí být větší než 0,5 mm. Když bychom pájeli „natvrdo“, využili bychom pájecí roztoky či opět pájky, kde se ale slitiny kovů musejí slévat při teplotě vyšší jak 450°C.
  • Svařování. Se speciální svařovací pistolí se o určité teplotě svařují plechy k sobě, většinou se jedná o stejné druhy materiálů.
  • Nýtování. Pro spojování nýtováním se používají 2 druhy nýtů. Zaprvé nýty trhací, které jsou vyrobeny z mědi, nerezu, oceli či hliníku. Druhým řešením jsou plné nýty. Poměr a délku nýtu vybíráme s ohledem na tloušťku spojovaného materiálu. Nýty se po většině požívají s podložkou. Pokud by se na spojení použily šrouby, musí se zcela spojit se spojovaným prvkem, a to od jeho materiálu až po geometrii šroubu.
  • Drážkování. Drážkování se dělá jako jednoduché ležaté nebo stojaté drážkování, které je možné použít u hladkých krytin se sklonem větším než 25 stupňů. Spoj umožňuje dilataci materiálu. Dále se drážkování provádí dvojitá ležatá nebo stojatá drážka lze použít u hladkých krytin se sklonem větším jak 7 stupňů. Spoj neumožňuje dilataci materiálu. Dalšími variantami drážkového spojování jsou stojaté úhlové drážky jak jednoduché tak dvojité. Všechny prvky musí být chráněny proti korozi.

Okapy

Můžeme vybírat hned z několika materiálů. Okapové systémy můžeme koupit už jako celek, nebo jako jednotlivé prvky.

Pozinkované okapy

Tyto okapy se po osazení natřou barvou, která způsobí, že za rok okapy zoxidují a tím se prodlouží jejich životnost. Okap lze potáhnout plastem, což dále zvýší užitnou hodnotu.

Měděné okapy

Vyznačují se svou** životností**, vydrží skoro sto let a postupem času se z** měděné barvy stává zelená**. Velkou nevýhodou těchto okapů je vysoká cena.

Hliníkové okapy

Hliníkové okapy nabízejí širokou škálu barev a životnost až čtyřicet let. Pokud se okap ošetří práškovou vypalovací barvou, může se životnost zvýšit až na sedmdesát let.

Plastové okapy

Jedná se o nejjednodušší řešení. Mají velkou životnost, nízkou cenu a jsou nenáročné na údržbu. Podle přání zákazníka mohou být okapy matné, lesklé nebo pololesklé, v průběhu času neztratí svojí barvu.

Doporučujeme :

  • František Trávník klempířství tesařství a pokrývačství ,okr.Sokolov a okolí - Nabízí veškeré tesařské, pokrývačské a klempířské práce. Výroba a montáž krovů a střech plochých i šikmých, pokládka všech střešních krytin. Dále nabízí montáž střešních oken, fasády, hydroizolace střech i zdí.Kontakt: 602496533 , f.travnik@volny.cz

 

  • [Michal Mikeš klempířské a pokrývačské práce,okr.České Budějovice](http:// www.klempirstvi-mikes.cz " www.klempirstvi-mikes.cz")- Provádí klempířské a pokrývačské práce , opravy i rekonstrukce starých střech včetně realizace nových střech.** **

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9004 (krasny-zivot.cz#22850)


Přidat komentář