Instalatérské práce Plzeň a okolí

Každý z nás občas ve svém bytě či domku potřebuje služby instalatéra nebo topenáře. Plánujete-li i Vy rekonstrukci rozvodů vody, kanalizace, plynu nebo topení, potom oslovte kvalifikovanou firmu, která je na tyto práce zaměřena.

Zeptáte-li se někoho na otázku, co tvoří pevný základ domu, pak Vám jistojistě odpoví, že jsou to opěrné zdi, bytelné stropy a podlahy. A měl by samozřejmě pravdu. Jenomže to není to jediné, co nám zaručí absolutní komfort. Jsou to** vodovodní potrubí, topenářské rozvody a kanalizace**, které představují základ komfortu a služeb, které si lidé dnes běžně dopřávají. Dostatek tepla, tekoucí čistá voda nebo možnost vývodu odpadů je dnes skoro nezbytností a mnozí lidé si tyto služby nechávají instalovat i do chatek. Stavíte-li nový dům nebo renovujete stavbu, tak využijte služeb profesionálů, kteří Vám poskytnou kvalitní práci, která Vám vydrží po dlouhá léta. Vzhledem k tomu, že většina** instalací** je někde schována, veškeré rozvody jsou pod zemí nebo ve zdech a i prostředky jako jsou vodovodní baterie nebo, kotle, kamna či topení jsou pevně přimontovány ke stěně, tak je jejich častá renovace znatelným zásahem nejen do stavby, ale i do Vašeho času, který strávíte opravami nebo následným úklidem.

 

**Instalaterské práce Plzeň
**

Instalatérské práce - rozvody vody

V této oblasti můžeme hovořit o dvou systémech. Jednak se to týká vnitřních rozvodů a vnějších potrubí.

Vnitřní rozvody vody

Mezi vnitřní rozvody vody zahrnujeme systémy, kterými proudí voda uvnitř domu a kdy je dané potrubí vedeno zdmi, pod podlahami, apod. Záleží na tom, jak se s danou firmou domluvíte, protože samozřejmě hodně záleží na tom, jaká je koncepce daného interiéru. To znamená, kde bude koupelna, kuchyň apod. Plánujete-li ve svém domě třeba prostory pro pronájem - třeba v rámci zachování soukromí, pak bude samozřejmostí, aby byl v dané jednotce rovněž přívod vody. Jste-li první majitel a zavádíte potrubí, pak máte nespornou výhodu v tom, že si můžete říct kudy potrubí povede, ale také budete vědět, kam se má v případě havárie zasáhnout. Ušetříte tak čas, který byste jinak investovali do hledání příčiny havárie. Instalatérské práce Vám tedy poskytují možnost** rozvržení vodovodních potrubí a spojek, ohřev vody, napojení potrubí na vodovodní baterie nebo instalace baterií.**

Venkovní rozvody vodKoupelna - Modráy**

**

V oblasti venkovních rozvod ů, pak hovoříme o vedení potrubí, které do domu přináší vodu, ale zároveň ji i odvádí, což už mluvíme o kanalizaci. Budeme-li hovořit o potrubí, která přináší čistou vodu, tak zde jde především o to, aby byla voda přivedena čistá a v přijatelném tlaku. Má-li Váš vodovodní kohoutek po delší dobu malý tlak a Vy tak nemůžete skoro nic pořádně umýt, je to známka toho, že máte** zanesené vodovodní potrubí**. Spoustu lidí si myslí, že když je malý tlak, tak aspoň ušetří, což je omyl. Teplá voda přitéká pomalu, takže se více ochlazuje a Vám tak nestačí ani běžné množství, které spotřebujete při normálním tlaku.

 

Instalatérské práce - kanalizace

Kanalizační práce se většinou provádí pro několik obydlí naráz. Je zde potřeba povolení obecního úřadu, protože jde nejen o výstavbu jednotlivých potrubí, ale patří sem i centrální potrubí a jiné doprovodné systémy, které zajišťují bezpečný chod odpadu.** Kanalizační potrubí** je zárukou komfortu, ale také jisté šetrnosti k přírodě, protože mnohdy odpad vytékal na zahrady, nebo byly různé složitosti, když se vysával septik.

Plánujete- li si udělat** kanalizační rozvod**, pak se určitě domluvte se sousedy, protože rozvody vedou po celých zahradách, kde se připojují jednotlivé domy. Často se stává, že někdo ze sousedů kanalizaci odmítá, což se pak řeší tak, že buď daná osoba povolí vedení i přes svou zahradu ( v budoucnu tak má možnost se také připojit), nebo se zkrátka musí najít jiné řešení, které však bývají mnohem komplikovanější.

Opravy kanalizace

Samotná oprava kanalizace se dělí na dílčí činnosti. Co všechno takové opravy mohou zahrnovat? Například se jedná o** výměnu** (podlahových vpustí, ležatých kanalizací, dešťových svodů, kanalizačních stoupaček),** připojování kanalizace, a to z PVC, litiny, kameniny, provedení výkopových prací, rekonstrukci domovních odpadů**, aj. U kanalizačních prací je zapotřebí volit jak vhodný materiál, tak potřebnou technologii. Jednotlivé zakázky se od sebe totiž liší.

 

Opravy a havarijní servis - Plzeň a okolí

Havárie? Instalatéři v případě havárie přijedou v nejkratším možném čase. Vyhledají a posoudí závady na domovních rozvodech teplé a studené vody.** Opraví potrubí** stoupacího vedení, bytových přípojek a bytových rozvodů vody. Mezi další instalatérské práce patří opravy odpadního potrubí, sifonů, opravy ventilů a kohoutů, opravy šoupat, baterií, atd.

Instalaterství

Rozsah topenářských prací

Potřebujete namontovat nebo opravit otopný systém v bytě, domě nebo komerčním prostoru? Tak to je jedna ze služeb, kterou můžete u topenáře poptávat, a to včetně dodávky, montáže samotných zařizovacích předmětů, jako jsou kotle, radiátory, apod. U řemeslníka, který se specializuje na topenářské služby, můžete poptávat také montáž a výměnu kotle, výměnu pojistných ventilů, výměnu radiátorů, regulaci radiátorů, montáž i opravu regulačních topenářských instalačních rozvodů či zkoušku těsnosti potrubí.

Instalatérské potřeby

Kromě odbornosti a zkušenosti je zapotřebí i celé škály instalatérských potřeb.** Instalatérskými potřebami pro topení** jsou čerpadla, podlahové topení, armatury, radiátory, topné rozvody aj. Instalatérské potřeby pro vodu jsou platové rozvody, měděné rozvody, splachovací systémy, vodoměry, armatury, izolace, připojovací trubky, ventily, aj.** Instalatérské potřeby pro plyn** jsou** rozvody plynu, armatury, hadice, připojovací trubky aj.**

**Koupelna - červená
**

Na** zkušeného instalatéra** se však můžete obrátit i s jinými věcmi jako je problém s kanalizací, potrubím či domovním odpadem. Instalatér Vám může vypracovat návrh, následně montáž i otestování správné funkce plynovodů, vodovodů, kanalizačního potrubí, toalet, umyvadel, aj. Na instalatéra se můžete obrátit i v případě, že potřebujete vytvořit schéma zapojení potrubí. Dle potřeby Vám pak potrubí nařeže, ohne a sestaví do navrhnutého potrubního systému. Poté provede nezbytný test nepropustnosti potrubí, aby nikde neprosakovala voda. Co se topenáře týká, tak ten také navrhuje, montuje a opravuje, ale na rozdíl od instalatéra, topná tělesa.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9051 (krasny-zivot.cz#23018)


Přidat komentář