BOZP Ostrava

Každý zaměstnanec i vedoucí pracovník musí projít školením o bezpečnosti práce a požární ochrany a bez jeho absolvování nesmí na pracoviště. Tato školení musí provádět pouze osoby odborně způsobilé v oblasti BOZP.

Školení PO (Požární Ochrany)

V každé firmě je nutné zajišťovat podmínky spojené s bezpečností osob na pracovištích, prováděním kontrol a technického zajištění pracovních procesů a technologických postupů. Na každém pracovišti je nutno rizika vyhledat a dostupnými prostředky je odstranit, nebo alespoň snížit. Školení PO je rozděleno pro všechny zaměstnance v zaměstnaneckém poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a souvisejících vyhlášek a českých státních norem, a pro vedoucí pracovníky. Doporučená četnost školení požární ochrany je pro zaměstnance 1x ročně a pro vedoucí pracovníky 3 x ročně.«« Školení vedoucích pracovníků BOZP Diskuze, zkušenosti a recenze »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9052 (krasny-zivot.cz#23030)