BOZP Ostrava

Každý zaměstnanec i vedoucí pracovník musí projít školením o bezpečnosti práce a požární ochrany a bez jeho absolvování nesmí na pracoviště. Tato školení musí provádět pouze osoby odborně způsobilé v oblasti BOZP.

BOZP Ostrava

Pokud stojíte před rozhodnutím, na kterou firmu byste se měli obrátit v souvislosti s oblastí BOZP v Ostravě, můžeme Vám doporučit společnost ENERGOM Projekty a.s. Ostrava. Nabízí Vám školení a poradenství v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Bezpečnost práce i požární ochranu není radno podcenit, a tak je důležité obrátit se na zkušené profesionály, kteří jsou v dané problematice opravdovými specialisty.

Obrátit se na firmu můžete v kompletní oblasti BOZP a** PO** a záleží na vzájemné domluvě, o jakou konkrétní činnost máte zájem. Úspěšným absolvováním tohoto školení je splněna povinnost zaměstnavatele vyplývající ze Zákoníku práce.«« BOZP Ostrava BOZP Zlín a okolí »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9052 (krasny-zivot.cz#23030)