BOZP Ostrava

Každý zaměstnanec i vedoucí pracovník musí projít školením o bezpečnosti práce a požární ochrany a bez jeho absolvování nesmí na pracoviště. Tato školení musí provádět pouze osoby odborně způsobilé v oblasti BOZP.

Školení vedoucích pracovníků BOZP

Školení BOZP je určeno pro všechny vedoucí pracovníky v zaměstnaneckém poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je lhostejné, jakou pozici vedoucí pracovník zastává, zda je vykonává administrativní činnost nebo je ve výrobě apod. Všichni pracovníci se musí proškolit v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Potřebné termíny školení BOZP hlídá personalista nebo jiná pověřená osoba. Školení vedoucích pracovníků se provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení vedoucího pracovníka. Školení se opakuje nejméně jednou za tři roky, pokud zaměstnavatel ve svém vnitřním předpise a v souladu se Zákoníkem práce § 103, odst. 3, neurčí jinou lhůtu pro opakované školení.«« BOZP Ostrava Školení PO (Požární Ochrany) »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9052 (krasny-zivot.cz#23030)