BOZP

Každý zaměstnanec i vedoucí pracovník musí projít školením o bezpečnosti práce a požární ochrany a bez jeho absolvování nesmí na pracoviště. Tato školení musí provádět pouze osoby odborně způsobilé v oblasti BOZP.

Školení zaměstnanců o bezpečnosti práce

se týká všech, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru a jedná se o jedno z prvních školení po nástupu do zaměstnání. V tomto případě se jedná o tzv. vstupní školení. Během trvání pracovního poměru pak následuje školení opakované. Nutnost opakovaného školení v oblasti bezpečnosti práce je dána výší rizika, kterou zaměstnanec při vykonávání práce podstupuje. Zákon hovoří jasně: zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení také při změně pracovního zařazení, druhu práce, při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů, a v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.Školení vedoucích pracovníků BOZP »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9052 (krasny-zivot.cz#23030)