BOZP Olomouc

Školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) je nezbytnou součástí pracovního procesu. BOZP dává povinnosti zaměstnavateli a také práva a povinnosti zaměstnancům. Co je dobré vědět o BOZP?

Zkratka BOZP označuje bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. BOZP je vlastně soubor pravidel, které určují práva a povinnosti zaměstnanců během pracovního procesu. BOZP na daném pracovišti vždy vychází ze specifik práce a musí vám je vysvětlit odborník na daném pracovišti. BOZP tak slouží k ochraně zaměstnance před vznikem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Dále BOZP slouží také k ochraně zaměstnavatele. Školení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci je povinné podle zákona č. 262/2006 Sb. Zaměstnavatel musí provést školení a vést si dokumentaci BOZP. Školení je nutné provést ihned při nástupu do práce, toto platí i pro brigádníky nebo zaměstnance přes pracovní agenturu. Školení BOZP se dále provádí při změně pracovního zařazení, při změně druhu práce nebo při zavedení nové technologie a nových pracovních postupů. Také je nutné, aby bylo školení BOZP ukončeno ověřením znalostí školeného zaměstnance. Ověření znalostí může probíhat testovou formou nebo ústním pohovorem.Proč je důležité znát bezpečnost práce Olomouc »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9054 (krasny-zivot.cz#23041)