Bezpečnost práce Ostrava - školení a dokumentace BOZP

Všem zaměstnancům je dle zákona nutno poskytovat ochranné prostředky, organizovat pro ně školení a aktivně zvyšovat bezpečnost práce. O provedených krocích a opatřeních je třeba provádět záznamy do příslušné dokumentace.

Kdo školí BOZP a PO?

Lepší, než se trápit se školením, je oslovit firmu ENERGOM Projekty a.s., která Vám dodá profesionální školitele, jenž díky svým znalostem a zkušenostem dokáží vést školení záživně a zaměřit je na témata, která jsou pro zaměstnance nejdůležitější a která se vztahují k jimi vykonávaným pracovním činnostem. Z takového školení si dokáží zaměstnanci odnést mnohem více, což mu teprve dává smysl.«« Kdo zorganizuje školení pro zaměstnance a povede dokumentaci BOZP? BOZP školení a dokumentace - ENERGOM Projekty a.s. »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9059 (krasny-zivot.cz#23054)