Bezpečnost práce Ostrava - školení a dokumentace BOZP

Všem zaměstnancům je dle zákona nutno poskytovat ochranné prostředky, organizovat pro ně školení a aktivně zvyšovat bezpečnost práce. O provedených krocích a opatřeních je třeba provádět záznamy do příslušné dokumentace.

Kdo zorganizuje školení pro zaměstnance a povede dokumentaci BOZP?

Nemáte při svém podnikání čas na organizování a provádění povinných školení BOZP, anebo nevíte, jak by mělo školení vlastně vypadat a co má být jeho obsahem? Provést školení Vám může pomoci příručka pro školení, které obsahuje jednoduchou osnovu a další důležité informace. Avšak bez potřebných zkušeností a znalostí bude přesto obtížné provést školení obsahově naprosto správně a tak, aby bylo řečeno vše důležité, na nic se nezapomnělo a také, aby bylo školení pro zaměstnance záživné, přínosné a aby dokázali své poznatky aplikovat a používat v praxi při výkonu práce.«« Vedení dokumentace Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Diskuze, zkušenosti a recenze »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9059 (krasny-zivot.cz#23054)