Bezpečnost práce Ostrava - školení a dokumentace BOZP

Všem zaměstnancům je dle zákona nutno poskytovat ochranné prostředky, organizovat pro ně školení a aktivně zvyšovat bezpečnost práce. O provedených krocích a opatřeních je třeba provádět záznamy do příslušné dokumentace.

Vstupní a periodická školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

je nedílnou součástí každého zaměstnání, i kdyby šlo jen o částečný úvazek nebo brigádu. **

Školení BOZP probíhá v pracovní době zaměstnance a zaměstnanec za něj dostane stejný plat jako za výkon práce. Bez absolvování školení a úspěšného složení testu však zaměstnanec nemůže v práci pokračovat a nemůže mu být žádná práce přidělena. V případě neúspěchu v testu je tedy nutné školení  a následný test zopakovat.«« Bezpečnost práce Ostrava - školení a dokumentace BOZP Osnova školení BOZP a PO »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9059 (krasny-zivot.cz#23054)