Dopravní nehoda - jak při ní postupovat

Stát se účastníkem nebo svědkem dopravní nehody není rozhodně nic příjemného. Denně však dochází na silnicích k nehodám. Víte, jak byste postupovali, kdyby se Vám nebo jinému řidiči autonehoda stala? Jak se zachováte? Jaké jsou Vaše povinnosti?

Doporučujeme:

 • Odtahová služba ve Srubci u Českých Budějovic: Asistenční odtahová služba, vyproštění havarovaných vozidel, repatriace včetně posádky vozidla, otevírání zabouchnutých vozidel, opravy, příprava a zajištění STK. Partner asistenčních služeb pojišťoven.

 • Odtahová služba Praha: Provoz odtahové služby pro osobní a užitkové automobily do 3,5 tuny po celé ČR a Evropě. Dovoz vozů ze zahraničí, možnost přepravy stavebních strojů. Kontakt: Petr Oktábec, mobil: 604 830 128, e-mail: okty1@seznam.cz

Co je dopravní nehoda

Dopravní nehoda je dle § 47 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.

Druhy dopravních nehod

 • Autonehoda
 • Nehoda autobusu
 • Nehoda motocyklu
 • Zranění cyklisty
 • Zranění chodce
 • Železniční nehoda
 • Letecká nehoda
 • Nehody plavidel

Obecné pokyny, jak se chovat při dopravní nehodě

 • Zachovejte klid
 • Zkontrolujte, zda některý z účastníků autonehody není zraněn (pohledem, poslechem, pohmatem), v případě, že ano, volejte záchranku a poskytněte do jejího příjezdu první pomoc
 • Zabezpečte, tj. označte místo dopravní nehody, výstražním trojúhelníkem, aby nedošlo k dalším následným nehodám
 • Je-li to možné, odejděte po zajištění dopravní nehody, mimo pozemní komunikaci, aby Vás okolo jedoucí vozidla případně nesrazila
 • Mějte v autě formulář Záznam o dopravní nehodě, který slouží k dokumentaci dat i okolností nehody, a to pro účel rychlejšího vyřízení náhrady škody

Dopravní nehoda, u které jste účastníkem

Níže uvedenými kroky a postupy se můžete samozřejmě řídit, pokud se Vám stala menší autonehoda, v případě, že budete například omráčeni, v bezvědomí, je jasné, že o sobě vědět nebudete a naopak Vám některý jiný řidič pomůže.

Postup při Vaší autonehodě krok za krokem


 • Zjistěte, zda z Vašeho vozidla, v případě nárazu, neuniká palivo, které by mohlo případně způsobit požár. V případě, že ano, nebo si nejste jisti, raději odpojte konektory z autobaterie, čímž významně snížíte riziko případného vznícení požáru. Pamatujte také, že u benzínu je toto riziko větší, než u aut na naftu.
 • V případě, že s někým cestujete, prověřte, zda některý z Vašich pasažérů není zraněný. Je-li některý ze spolujezdců zraněný, volejte ihned 155 nebo 112 a poskytněte mu/jim první pomoc, než přijede záchranka. Důležité je, abyste nejdřív ošetřili ty spolujezdce, kteří jsou v bezvědomí, krvácejí. Při ošetření mají přednost vždy ti, kteří jeví známky vážnějšího zranění.
 • Je-li některý pasažér v autě zaklíněný a hrozí, že dojde k požáru auta, rozhodně se ho snažte vyprostit, a to i za cenu, že mu tím způsobíte zhoršení dosavadního poranění.
 • Jakmile zajistíte místo havárie, snažte se odejít ze silnice do bezpečí, například na travnatý svah u silnice. Nepřebíhejte však napříč dálnici, ani nečekejte na příjezd pomoci u svodidel. Mohlo by totiž dojít k případnému nárazu do Vašeho vozidla, čímž by se Vaše zranění, nebo zranění spolujezdců zhoršilo.

** **** **

Dopravní nehoda, u které jste svědkem

 • V případě, že jste viděli, že se někomu stala autonehoda, nebo přijedete na místo autonehody:
 • Zastavte bezpečně Vaše vozidlo tak, aby nebránilo dalším vozidlům k projetí a nedošlo k případné následné další nehodě, tj. nabourání Vašeho vozidla.
 • Zkontrolujte zdravotní stav účastníků dopravní nehody. Je-li některý z nich zraněn, volejte ihned 155 nebo 112 a poskytněte mu/jim první pomoc, než přijede záchranka. Důležité je, abyste nejdřív ošetřili ty spolujezdce, kteří jsou v bezvědomí, krvácejí. Při ošetření mají přednost vždy ti, kteří jeví známky vážnějšího zranění.
 • Je-li některý pasažér v autě zaklíněný a hrozí, že dojde k požáru auta, rozhodně se ho snažte vyprostit, a to i za cenu, že mu tím způsobíte zhoršení dosavadního poranění.
 • V případě, že nehrozí, že by došlo k případnému vzniku požáru, nehýbejte se zraněným, abyste mu například nepoškodili páteř, či jiná další zranění.

Postup při Vaší autonehodě dle zákona

 • Neprodleně zastavte Vaše auto
 • Zdržte se požití jakéhokoliv alkoholického nápoje i jiných návykových látek (léků apod.), a to po dobu, než dojde ke zjištění, zda jste před jízdou, případně během jízdy požili alkohol, jinou návykovou látku
 • Učiňte taková opatření, aby nedošlo k dalšímu vzniku škody na osobách, věcech

Smysl první pomoci

 • Zachování životních funkcí
 • Zabránění zhoršení zdravotního stavu
 • Poskytnutí nezbytné péče zraněným, a to do příjezdu zdravotnické záchranné služby

Právní důsledky, když neposkytnete první pomoc

 • Neposkytnete-li potřebnou pomoc osobě, která je v nebezpečí smrti, nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, a můžete pomoci bez nebezpečí pro sebe nebo jiné osoby, budete potrestáni odnětím svobody, a to až na jeden rok.
 • Pokud jste řidičem dopravní nehody, a po této nehodě, na kterou máte účast, neposkytnete osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, i když můžete pomoci bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, budete potrestáni odnětím svobody, a to až na tři léta, nebo zákazem činnost.

Hlášení dopravní nehody

Jak je to s oznamovací povinností u hlášení nehod? Od prvního ledna roku 2009 došlo ke zvýšení limitu škody oznamovací povinnosti u dopravních nehod. Nemusíte volat policii v případě, že výše škody nepřekročí částku 100 000 Kč. U menší nehody, respektive spíše drobného ťuknutí, to nebude problém poznat, že výše částky se na zmiňovanou nevyšplhá. Ovšem u větší autonehody, pokud zrovna nejste expertem nebo zaměstnancem pojišťovny apod., těžko poznáte, na kolik se daná částka vyšplhá.

V případě, že budete nehodu policii hlásit, nemanipulujte s vozidly, do jejich příjezdu. V případě, že byste museli vozidlo, vozidla přesunout, zaznamenejte jejich výchozí polohu, a to například pomocí spreje, kusu kamene, křídou, blátem apod.

Vypište zatím Záznam o dopravní nehodě. Nemáte-li tento formulář, sepište alespoň záznam o dopravní nehodě na jiný vhodný dokument, papír, který podepíšete vy a druhý účastník nehody. Tento formulář, dokument předáte co nejdříve příslušnému pojistiteli. Nezapomeňte, že záznam by měl především obsahovat identifikaci místa; čas, kdy došlo k dopravní nehodě; jména účastníků nehody; názvy a typy vozidel; příčiny dopravní nehody; průběh nehody. Máte-li s sebou fotoaparát nebo mobilní telefon se zabudovaným fotoaparátem, je vhodné si pořídit i fotografii nehody, pro jasnější dokumentaci.

Povinnost hlášení dopravní nehody

I když může dojít k tomu, že škoda při autonehodě nedosáhne 100 000 Kč, musíte volat policii v případech, kdy:

 • dojde k usmrcení jednoho z účastníků dopravní nehody,
 • dojde ke škodě na majetku třetí osoby, například poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti aj,
 • dojde k poškození pozemní komunikace,
 • dojde ke zničení některé části pozemní komunikace, například zničení dopravní značky,
 • dojde k riziku poškození životního prostředí, a to vlivem úniku provozních kapalin,
 • nejste schopni zajistit plynulý provoz, případně jej po autonehodě obnovit,
 • se nedomluvíte s druhým účastníkem na zavinění autonehody.

Doporučujeme:

 • Odtahová služba ve Srubci u Českých Budějovic: Asistenční odtahová služba, vyproštění havarovaných vozidel, repatriace včetně posádky vozidla, otevírání zabouchnutých vozidel, opravy, příprava a zajištění STK. Partner asistenčních služeb pojišťoven.

 • Odtahová služba Praha: Provoz odtahové služby pro osobní a užitkové automobily do 3,5 tuny po celé ČR a Evropě. Dovoz vozů ze zahraničí, možnost přepravy stavebních strojů. Kontakt: Petr Oktábec, mobil: 604 830 128, e-mail: okty1@seznam.cz

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8985 (krasny-zivot.cz#21461)


Přidat komentář