Poučení dětí o bezpečnosti

Kdo by nechtěl pro svoje děti to nejlepší. Náš domov zabezpečíme před případnými pády a úrazy. Jak však uchránit děti, když budou mimo náš dosah a možnou kontrolu? Jaká nebezpečí na ně mohou číhat, jakmile za sebou zavřou dveře od domu?

Není možné, abychom byli neustále s dětmi, a to dokonce ani s těmi nejmenšími. I doma jsou momenty a chvíle, kdy si potřebujete odskočit na toaletu, nebo připravit pokrm pro mrňouska, či sebe aj. Permanentní, nepřetržitý dohled je nemožný. A ani se nenadějete a doba, kdy jste byli na rodičovské, bude pryč. Dítě půjde do školky, později školy. Jakmile se od něj tzv. odpoutáte, budete muset spoléhat na Vaši výchovu, ale také na okolí, ve kterém se bude Vaše dítě pohybovat. Je na Vás dítě připravit na případná nebezpečí, která ho mohou potkat a která se mu budou nabízet.

Nebezpečí v podobě drog

Drogová problematika neubývá a lze tak trochu i předvídat, že drogy jako takové, hned tak nevymizí. Kdy začít s dětmi probírat nebezpečí v podobě drog? Zdá se Vám, že ve školkovém věku je to příliš brzo? Jenže vezměte si to, že není výjimkou, kdy se najde použitá stříkačka s jehlou. Bohužel se nemusí jednat jen o „náhodné zapomenutí“ stříkačky. Drogově závislí se baví i tím, že své propriety ponechají na pískovišti, ale také „naaranžované“ na lavičkách aj. Je více než dobré poučit své dítko, aby na předmět, který se podobá stříkačce, jehle, nesahaly.

Poučení školou povinných dětí o drogách

Co se týká větších dětí, které již chodí do školy, s nimi je pak dobré probrat** drogovou problematiku** do větší hloubky. Řada základních škol se však věnuje osvětě, jako takové. Můžete se tak informovat u třídního učitele, zda plánují uskutečnit přednášku o drogách, nebo navštívit drogové centrum aj. Čím více budou děti seznámeni s nebezpečenstvím, které je spojené s drogami, tím lépe. V podstatě to samé pak platí například u kouření.

Včasná informovanost a poučení o nebezpečí

Co však není dobré dělat, je tzv. mrtvý brouk. Počítejte totiž s tím, že dříve nebo později se dítko s drogami, cigaretami seznámí, ať už v televizi, v souvislosti s reklamou, v tisku, v komunikaci s kamarády aj. A pokud by jejich první seznámení s danou „látkou“ nebylo od Vás, ale třeba právě od „rádoby kamarádů“, pak je velká pravděpodobnost, že seznámení nemusí dopadnout dobře.

Nebezpečí na silnici

Řekne-li se silnice, vybaví se nám** hustá doprava**, křižovatky a proudy aut, prostředky hromadné dopravy aj. To, že chodec nepatří na silnici, je celkem jasné. Při přecházení silnice s malými dětmi, je na místě jim být příkladem. Je-li to možné, pak vždy přecházejte v místě, k tomu určeným, tj. přes označený přechod.

Sami buďte vzorem dítěti při přecházení silnice

Dítě si tak vštípí, že když bude potřebovat přejít silnici, tak musí primárně vyhledat přechod pro chodce. Na druhou stranu, ne všude, kde bychom chtěli přejít, je označený přechod. Není výjimkou pak spatřit jedince, jak přebíhají přes rušnou silnici. Jen těžko zamezíte tomu, aby Vaše děti neviděly takové jedince. Je však dobré jim pak říci, že takto přecházet je velmi nebezpečné, jak pro ně, tak pro ostatní.

Využívání podchodů při chození do školy

Vedle přechodů jsou tu i podchody, a to především ve městech s hustou dopravou. Podchody jsou z hlediska bezpečnosti při přecházení silnice tím nejvíce bezpečným způsobem. Jakmile budou Vaše děti školou povinné, cesta do a ze školy je nemine. Bude na Vás, zda je budete den, co den každý rok doprovázet, nebo vozit do školy. Nezapomínejte však na důležitost jménem samostatnost. Určitě nechcete ze svých dětí vychovat jedince, kteří by byli na Vás zcela závislí, i když jim už bude dvacet, třicet … Jsou-li po cestě vedoucí do školy přechody, může je dítě využít. Bude schopné jít do školy samotné a Vy budete vědět, že nebude hrozit případné střetnutí s autem, či autobusem.

Orientace ve městě

S dopravou a cestou do školy tak trochu souvisí i orientace ve městě, v místě bydliště, jako taková. I kdybyste bydleli v rodinném domě s velkou přilehlou zahradou, pak se nechovejte k dítěti tak, že okolní svět pro něj neexistuje. I když je doba uspěchaná, a tak se povětšinou přepravuje autem, nebo prostředky hromadné dopravy, alespoň o víkendu si vyjděte ven „po svých“. Je-li v blízkosti Vašeho bydliště park, zoologická zahrada, dětské hřiště aj., využijte jejich možností. Děti si nejen užijí plno zábavy, ale také si vštípí do podvědomí, že tam, kde bydlí, je blízko určitý styčný bod.

Prevence v případě zabloudění

Čím častěji se budete s dítětem vypravovat na pro něj neznámá místa v okolí jeho bydliště, tím více si je následně zafixuje. Otázka zabloudění může být na místě ještě dříve, než dítě začne chodit do školy. Je dobré tedy dítě tzv. připravovat na možnost, že by se Vám zatoulalo. Děti mohou být skutečně jako čečetky. I když půjdou s Vámi, stačí se ohlédnout, zamyslet se, zapovídat se s kamarády a šup, dítě může být již mimo Váš zorný úhel. Na co je tedy dobré se soustředit pro případ, kdyby se dítě ztratilo?

Číslo dopravního spoje, který vede k bydlišti

Jednou s pomocí je zapamatovat si číslo dopravního spoje. Bude-li dítě vědět, do jakého čísla spoje nasednout, vybaví si po cestě místa, cesty, budovy, které jsou po cestě k jeho domovu. Vedle čísla dopravního spoje je samozřejmě dobré i vědět přesnou adresu bydliště. Dítě sice ještě nemusí umět číst. Bude však stačit, když adresu řekne například městské policii.

Styčné body v blízkosti bydliště

Dítě nemusí hned zastavovat kolemjdoucí a dožadovat se jejich pomoci. Ostatně, nikdy nevíte, koho by mohlo při své žádosti o pomoc, potkat, viz dále v článku. My sami můžeme vnímat naše okolí již jaksi automaticky. Pokud bychom otevřeli oči, pak můžeme být překvapeni detaily a místy, které se v naší blízkosti nachází. Dítěti je nutné vštípit, aby si uvědomilo, co se okolo něj rozprostírá. Kde bydlíte? Je v blízkosti Vašeho domova prodejna, nemocnice, pošta, novinový stánek, hřiště, tunel aj.? Jakýkoli záchytný bod pomůže dítěti se zorientovat, až bude hledat cestu domů. A ještě jedna věc, nechoďte s dítětem stále stejnou cestou. Volte rozličné. Jen tak dítě získá větší představu o svém domově a bydlišti.

Podivíni, se kterými se mohou děti setkat

Výše jsme se dotkli toho, že není zrovna nejideálnější oslovovat kolemjdoucí s tím, že dítě potřebuje jejich pomoc. Vždy bude na světě dobro a zlo, a to nejen v pohádkách. A o tom by Vaše děti rozhodně měly vědět. Nechat je však koukat na horor, kde zabiják stíná hlavy svým obětem, není zrovna ideální. Mnohem prozíravější je naučit své děti, aby byly obezřetné, skutečně se nebavily s cizími lidmi, nenechaly se nalákat na čokoládu, bonbóny, hračky aj.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8976 (krasny-zivot.cz#23036)


Přidat komentář