Miminko a znakování

I když miminka neumí mluvit, chtějí se s námi také podělit o to, co je trápí či těší. Naštěstí jsou schopné ovládat své části těla dřív, než hlasivky, což nám dává příležitost s nimi komunikovat neverbálně. Pojďme si tedy představit znakování s miminkem.

Znakování s miminkem je způsob dorozumívání, který je ve světě znám již více než 20 let, ale k nám do Čech dorazil teprve nedávno, a tak se s ním rodiče teprve seznamují. Objevitelkami této techniky byly profesorky psychologie Susan Goodwinová a Linda Acredolová z kalifornské Davis University.

Co je znakování?

Jde o přirozený rozvoj komunikace dětí raného věku, ve kterém jde o to vnímat nemluvené sdělení miminka, které Vám tak za pomocí znaků sdělí přesně to, co chce. Ovládá-li rodič znakování, pak se s miminkem dorozumí a děťátko je spokojené, že ho okolí vnímá. Často se bohužel stává, že se dospělí mnohem více soustředí na mluvenou komunikaci a tím pádem nemluvené signály svých dětí nevnímají nebo v horším případě přehlížejí. Proto se doporučuje začít se svým dítětem znakovat ještě před jeho prvními slůvky. Budete překvapeni, co všechno Vám Vaše ratolest dokáže sdělit. A nejen Vám, ale i jiným - jemu blízkým lidem, členům domácnosti, zvířatům či hračkám.

Proč znakování a jaké jsou jeho výhody?

Ze začátku používá miminko různé** posunky, gesta a zvuky,** než začne používat mluvené slovo. Základem rozvoje komunikace je podpora mluvené řeči vizuálně motorickými znaky, kdy znakem je myšleno** pohyb rukou, gesta, posunky, pohyb celého těla i mimika obličeje. Komunikaci** s podporou nemluvených znaků tedy nazýváme znakování a ačkoliv si to některé rodiny s dětmi neuvědomují, tak znakován také používají. Nesouhlasíte s něčím? Pak zavrtíte hlavou. Souhlasíte? Pak s hlavou kývnete. Tyto gesta patří mezi základní a děti se je velmi rychle naučí. Znakování je velmi prospěšné i v době, kdy děti začínají už pomalu mluvit, jelikož se pomocí znaků naučí říkat například táta, máma, prosím apod. Výjimkou nejsou ani slůvka jako třeba pes, čepice atd. Díky** znakování** rozvíjí děti pasivní i aktivní slovní zásobu, celkově začínají dříve mluvit, rozvíjí své pohybové dovednosti, paměť, myšlení a celkově se upevňují pozitivní vztahy v rodině.

Jak a kdy se do znakování pustit?

Kdy začít** znakovat** je velmi individuální. Jen Vy znáte své dítě nejlépe a poznáte, kdy je dítě na znakování připravené. Obecně se ale tato metoda doporučuje zavádět u miminek od 6 do 15 měsíců. Máte-li pocit, že je dítě na znakování již připravené, i když věkově ještě ne, tak s ničím neotálejte a se znakováním začněte. Nečekejte ale, že po Vás dítě začne opakovat znaky okamžitě. K jejich používání musí ještě dozrát. Pokud si naopak myslíte, že je vaše dítě na znakování již odrostlé, pak se zaměřte jen na slova, která jsou pro Vaše dítě nevyslovitelná a dlouhá, i když je používat chce- a ty nahraďte znakováním.

Jste-li vnímaví rodiče dítěte, pak jistě víte, na jaké podněty Vaše dítě nejvíce reaguje a co ho zajímá. Zaměřte se tedy nejdříve na to, co jeho chuť do znakování podpoří, tedy to co je pro dítě pozitivní a libé.

Pravidla pro znakování

Nejdůležitější je Vaše nadšení, chuť se do znakování s miminky pustit. Nemělo by jít o zátěž či povinnost. Na paměti je tedy při znakování třeba mít, aby** slovo bylo slyšet**, aby** znak byl vidět, aby znaků nebylo moc ani málo** a hlavně** aby se znak hodil k dané situaci**. Při samotném znakování je pak** důležité se zaměřit na správnou volbu znaku, důslednost, trpělivost, vnímání neverbálního sdělení vašeho dítěte, pozitivně reagovat**, když se dítě snaží znak použít a také zapojovat do znakování osoby blízké dítěti.

Jak znaky dítě naučit?

Nejdůležitější je, aby dítě mohlo znaky samo používat a také je mohlo ukázat. Popřemýšlejte tedy nad tím, které znaky jsou pro Vás užitečné, např. aby dítě řeklo, co chce jíst, dělat nebo že ho něco bolí. Podstatou znakování je, aby se s Vámi Vaše dítě domluvilo v jeho časově i místně omezeném světě. Nabízejte dítěti tedy jenom znaky, které samo nemá nějak označené. Když například říká " haf haf", tak mu nenabízejte znak pro psa, protože ho ke komunikaci nepotřebuje. Snažte se o to, aby znaky byly co nejjednodušší a pro Vaše dítě snadno využitelné.

Proč používat znakování?

Ano dítě jednou začne mluvit, ale proč se s ním nedorozumět ještě před tím? Získáte tak možnost rozhovoru s dítětem ještě dříve, než by tomu bylo bez znaků. Jestliže s dítětem znakujete, neznamená to, že s ním nemluvíte. Naopak. Mluvená slova podporujete znaky a tím dáváte dítěti příležitost slyšet mnoho slov častěji, než jeho neznakující vrstevníci, protože si o ně může znakem říct.

Co znakování není?

Znakování není znakový jazyk neslyšících. Když do znakování s miminkem zařazujete znaky, tak se nesnažíte o používání dalšího jazykového systému. Když dítě vyrůstá v dvojjazyčném prostředí, tak jde o úplně jinou situaci, než je znakování. U znakování nejde o jazyk. Jde o izolované znaky, které vycházejí z gest dítěte. U nás existují i jiné komunikační systémy, které využívají pohybů rukou, mimiky obličeje i pohybů celého těla. Tyto systémy jsou určeny dětem i dospělým se specifickými potřebami v komunikaci. Řadí se sem například systém Makaton nebo Znak do řeči. znakování ale mezi tyto techniky komunikace nepatří.

Mohou znakovat i postižené děti?

Právě již výše zmiňovaný Makaton, znakový jazyk neslyšících nebo Znak do řeči jsou pro tyto děti vhodné alternativní způsoby komunikace, které však musí zvážit odborníci spolu s rodiči. Znakování nemůže zastoupit specifické způsoby komunikace dětí s postižením.

Proč dítě na naše znaky nereaguje?

Jedním z nejpravděpodobnějších důvodů může být, že dítě ještě nedozrálo do věku znakování. Obvykle dítě začne samo znaky používat ve věku mezi 9. až 12. měsícem. Je důležité, aby bylo dítě** pohybově dostatečně vyzrálé**. Také paměť dítěte musí být na takové úrovni, aby bylo schopné si pohyby zapamatovat a později je samo provést.

Dalším důvodem může být i to, že v období, kdy se s dítětem snažíte znakovat, zaměřuje svou pozornost na zdokonalení jiné aktivity, jako například, že se učí chodit nebo samostatně usínat.

Zamyslete se také, zda svému dítěti dáváte vůbec příležitost znaky používat. Jestliže dítě něco chce a Vy mu to dáte ještě dřív, než použije znak, tak se nemusí o znakování vůbec snažit. Nebo pokud učíte dítě znak "další" s tím, že chcete, aby si řeklo třeba o další piškot, který ovšem máte již v ruce a dítě ho vidí, tak namísto znaku " další ukáže na Vaši ruku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8970 (krasny-zivot.cz#22992)


Přidat komentář