BOZP ve školství

Stejně jako všude jinde na pracovištích a místech, kde se kumuluje množství lidí je nutné dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Ve školách je to velice nutné, vzniká tam množství úrazů.

Na bezpečnost a ochranu zdraví při práci je potřeba dbát všude, nejen v klasických podnicích a firmách, ale i v takových institucích, jako jsou školy, školky. Zvláště právě zde, kde se pracuje s dětmi, puberťáky a podobnými výrostky je nutno upozornit na zvláštní rizika BOZP jak samotné žáky, tak obzvlášť učitele a další pracovníky, kteří ve škole pracují.

Rizika BOZP ve školství se zvyšují

Bohužel je smutným faktem to, že snad ze západu, ze zemí za velkou louží k nám pomalu, ale jistě přichází jistý nešvar a to napadení učitelů i žáků přímo od dětí, nebo jiných osob, které se do školy pohodlně dostanou. Není na tom nic zvláštního a stává se, že k tomu bohužel dochází. Proto je potřeba zavést potřebná opatření aby k tragédiím, nebo nehodám, způsobující zranění nedošlo. Stejně tak odvrátit rizika při práci ve škole.

Kde se stávají nejčastěji úrazy

Nejde totiž jen o tragické události, které jsou následně medializované a které se stávají varovným signálem, ale také jde o odvrácení rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, spojených s běžnou prací. Úrazy nejsou nic neobvyklého, a i když je v plné míře cíleno, aby k takovým neštěstím nedocházelo, vymýtit zcela rizika vzniku úrazů nejede. Samozřejmě že je potřeba se zaměřit na to, kde takové úrazy vznikají nejčastěji. Je to tedy v první řadě tělesná výchova, protože dřívější technické práce již se tolik na školách nevyučují. Jiné jsou statistiky z učilišť, kde na odborných praxích přece jen těch úrazů je nejvíce.

Zaměření je důležité

Z tohoto důvodu je nutné pamatovat na to, že všechny tyto obory patří do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve školství, je tak potřeba pamatovat na to, že právě pro odborné praxe jsou informace často dost odlišné a téměř totožné jako běžná, jiná pracoviště. Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci patří také do školství a pro školy existují speciální body.

Informovanost pro žáky

Na začátku každého školního roku jsou žáci seznámeni s běžnými pravidly a povinnostmi, kterých se mají držet, které dodržovat a pokud je v průběhu roku nějaké zvláštní ustanovení, jsou o něm zpraveni právě všichni pracovníci školy a také žáci i studenti.

Školní řád

Důležitou součástí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve školách je dodržování školního řádu, který musí být k přečtení na viditelném místě v každé učebně. Samozřejmostí je seznámení s tímto řádem na začátku školního roku. Dále jsou to obecné předpisy týkající se chování ve třídách, na chodbách a jinde ve škole.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8978 (krasny-zivot.cz#23072)


Přidat komentář