ADHD - Hyperaktivita a poruchy pozornosti

Attention Deficit Hyperactivity Disorder nebo také zkratka ADHD je v češtině označení pro hyperaktivitu s poruchou pozornosti. Označení je jedna věc, ale jak poznat děti, které tento problém mají? A především, jak s těmito dětmi pracovat?

ADHD (hyperaktivita s poruchou pozornosti, hyperkinetická porucha) je neurovývojová porucha, která má charakteristické** projevy u dětí**. V dřívější terminologii se požívalo označení LMD (lehká mozková dysfunkce) nebo také LDE (lehká dětská encefalopatie). Dnes se již tyto termíny neužívají. Děti s ADHD jsou hyperaktivní, impulzivní a mají poruchy pozornosti. Výchova těchto dětí je velmi problematická jak pro rodiče, tak pro učitele. Děti s ADHD se jeví jako zlobivé, neposlušné a nevychované. Spolupráce s těmito dětmi vyžaduje velkou** trpělivost** a také znalost tohoto problému. Impulzivita a hyperaktivita se častěji projevuje u chlapců než u dívek.

ADHD - příčina

Příčina tohoto onemocnění není zatím úplně objasněna. Předpokládá se, že příčina tohoto problému je biologická. V žádném případě tady nejde o důsledek špatné výchovy nebo jen o povahové rysy dítěte. ADHD je porucha, která má bio – psycho – sociální příčinu. Existují důkazy o tom, že ADHD se řadí mezi dědičné poruchy.

Jak se chovají děti s ADHD

Mezi hlavní příznaky této poruchy patří hyperaktivita, impulzivita a porucha pozornosti. Pro tyto nastává problém především na začátku školní docházky. Nedokážou udržet pozornost při školních úkolech, často zapomínají na detaily a dělají chyby z pozornosti. Děti s ADHD nedokážou udržet pozornost při hře. Když mluvíte na takovéto dítě, vypadá, že vás neposlouchá, jako by stále bylo někde ve svém světě. Tyto děti neposlouchají instrukce a nedokážou dokončit úkoly. Dalším problémem je organizace v jejich životě. Dítě s ADHD nemá rádo úkoly, které vyžadují mentální úsilí, takovýmto aktivitám se vyhýbá. Dalším příznakem ADHD je to, že tyto děti často své věci. Během činnosti může být jejich soustřední snadno vyrušeno vnějšími stimuly. Děti s ADHD často zapomínají. Symptomy v oblasti hyperaktivity jsou následující: dítě s ADHD se často neúčelně pohybuje, opouští lavici, pobíhá nebo přelézá v nepřiměřených situacích, má obtíže při hrách, nedokáže zachovat klid a ticho, tyto děti jsou stále v pohybu a nadměrně mnohomluvné. Impulzivní chování můžete pozorovat např. v tom, že tyto děti vyhrknou odpověď ještě před dokončením otázky, nedokážou čekat v pořadí a často přerušují ostatní např. při hrách nebo v hovoru. Příznaky** hyperaktivity** jsou do jisté míry upraveny při dosažení dospělosti.

Jaké mají děti s ADHD problémy

Kromě již výše uvedených problémů se u těchto dětí objevují i jiné nesnáze. Děti s ADHD mají problémy v navazování přátelství. Tyto děti mají většinou jen málo kamarádu. Dětský kolektiv je mezi sebe přijímá s obtížemi. Děti s ADHD mají** problém se zvládáním pravidel společenského chování**. Časté odmítání u vrstevníků může mít za následek to, že děti s ADHD mohou mít nízké sebevědomí nebo problémy v chování. Dále se u těchto dětí vyskytují problémy s učením. Velká část těchto dětí má specifické poruchy učení, může se u nich objevit dyslexie (porucha čtení), dysgrafie (porucha psaní), dyskalkulie (porucha v matematických dovednostech), dysortografie (problémy v pravopise) nebo dyspraxie (porucha koordinace motoriky). Výchova těchto dětí je velmi obtížná a tak se někdy jejich rodiče a učitelé stávají bezradnými. Rodiny mohou být kvůli tomuto problému dítěte pod velkým tlakem. Rodiče jsou unavení a problémy také mohou přejít i do partnerských vztahů.

Jak pomoci dětem s ADHD

Věděli jste o tom, že také některé slavné osobnosti trpěly touto poruchou? Patří mezi ně např. Winston Churchill nebo také J. F. Keneddy. A i přes tento problém to v životě dotáhli daleko. Pro** děti s ADHD** existují různé formy pomoci. Terapie těchto dětí vyžaduje týmový přístup. Do týmu odborníků by měl být zařazen školní nebo poradenský psycholog. Psycholog může zjistit schopnosti a potíže dítěte, poskytnout poradenství učitelům, rodičům a také dětem. Psycholog je také důležitý pro zavádění přístupů a opatření. V terapeutickém týmu dále nesmí chybět vyšetřující lékař, třídní učitel, speciálně pedagogická péče, širší rodina a zájmové organizace. V případě, že máte doma dítě s ADHD je v prvé řadě nutné vyhledat odborníky, kteří vám mohou nabídnout pomoc.

Farmakoterapie pro děti s ADHD

Terapie pro děti s ADHD je založena na psychoterapii, opatřeních ve škole, sociální intervenci a také farmakoterapii. Pro děti se středně těžkou až těžkou poruchou mohou být léky hlavním bodem v terapii. U dětí s mírnějšími příznaky je lepší nejprve zvážit opatření psychologické, speciálněpedagogické a sociální. K léčbě ADHD se užívají psychostimulanci jako Ritalin nebo Dexadrin. Ritalin snižuje hyperaktivitu, impulzivitu a zvyšuje pozornost.

Psychoterapie

V rodině s dítětem s ADHD mívají často větší potíže rodiče než děti. Děti a ADHD jen těžko dokážou pochopit, že jejich chování není správné a největší zátěž tak nesou především rodiče. Součástí** psychoterapie** tak může být výcvik rodičů a behaviorální terapie. Terapeut tak nejdříve vede rozhovory s rodiči, během kterých zjistí, jak rozsáhlé jsou problémy. Terapeut pak na základě získaných informací může doporučit nové přístupy. Nové přístupy ve výchově mohou na začátku vyvolat u dítěte zhoršení, po čase však dojde k úpravě. V tomto případě je důležitá především důslednost a trpělivost rodičů. Terapeut může např. doporučit techniku pozitivního posilování nebo ABC analýzu. Pozitivní posilování je založeno na odměňování správného chování.

Děti s ADHD a škola

Děti s ADHD mají časté problémy ve škole. V 90% tyto děti zvládají školní práci podprůměrně, ve škole nestačí ostatním. Děti s ADHD mají často problémy se čtením, psaním atd. Učitel může ve třídě pro dítě a ADHD učinit několik opatření. Dítě může např. posadit blízko sebe, tak bude moci dítě během práce sledovat, pochválit jej za dobře odvedenou práci a udržení pozornosti. Učitelé by o tomto problému měli být dostatečně informováni, měli by znát způsoby, jak pracovat s těmito dětmi.

Jak často se vyskytuje ADHD

Z většiny výzkumů se ukázalo, že ADHD se vyskytuje u 1 – 5 % obyvatelstva. Také se ukazuje, že ADHD se častěji vyskytuje u chlapců než u děvčat. Toto může být způsobeno tím, že porucha u chlapců je více rozeznatelná, protože chlapci mají větší sklon k násilí a hrubosti.

Na závěr

ADHD neboli hyperaktivita s poruchou pozornosti je porucha, která může velmi znesnadnit život dítěte, rodičů a ostatních osob pohybujících se v okolí dítěte. Projevy této poruchy jsou patrné už od raného věku dítěte. Rodiče by měli vyhledat odbornou pomoc co nejdříve, pak může dojít k efektivnímu řešení problému. ADHD není způsobena špatnou výchovou, příčina této poruchy je biologická, dosud však nebyla plně objasněna. Za hlavní projevy této poruchy se považuje hyperaktivita, impulzivita a poruchy pozornosti. To vše ovlivňuje život dítěte jak ve škole, tak v interpersonálních vztazích.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8971 (krasny-zivot.cz#22997)


Diskuze a zkušenosti

Petra | 10.06.2013 13:44
Re: ADHD - Hyperaktivita a poruchy pozornosti Dobrý den,mám dceru 7let,chodí do první třídy a po konzultaci s paní učitelkou jsme dospěli k závěru,že dcera asi trpí ADHD.Nedává pozor,při psaní diktátu místo věty má napsané jen jedno slovo a kouká po třídě jako by měla vše hotové,v matematice je naopak dobrá(zatím),doma než jde psát DÚ,tak to je věčnost,a když už k tomu sedne,tak 10slov píše i hodinu někdy déle.Já jsem opravdu zoufalá,protože neposlechne na slovo to je pořád:JO,POČKEJ,TEĎ MUSÍM ČŮRAT,SMRKAT,MÁM HLAD,ŽÍZEŇ no hrozný. A nejhorší trest je pro ni ČTENÍ.U čtení brečí a zase se vymlouvá čůrat,hlad.... Po dohodě s pí.uč jsme se domluvily,že v září by nás poslala k psycholožce.Jinak od přítele synovec je DYS a má krátkodobou paměť a můj bratr byl hyperaktivní,takže máme pravděpodobnost,že je to dědičné? Děkuji Vám moc za odpověď.S pozdravem Petra

Jana Snozová | 20.09.2013 12:40
Re: ADHD - Hyperaktivita a poruchy pozornosti dobry den mam syna 6 let ktery nastoupil do prvni třídy ale ještě předtim sme chodili po psychologickych poradnach protože maly je hoooodně živy a ma poruchu soustředěnosti.už se to samozřejmě projevuje v hodinach.je hlučny,vyrušuje,neděla co ma a už měl dva urazy.potřebovala bych radu jak s nim mluvit jak mu vysvětlit co se ma a co ne.řvani po něm to nepomuže to vim už sem skoušela to je pak ještě horši.mam nervy na dranc.snažim se ale važně posledni dobou nevim co s nim.vim musime se stim poprat třeba ho to přejde ve druhe nebo třeti třidě,doufam.ale nevim jak s nim jednat je drzy,odmlouva,nechce vubec dělat co po něm chci na vše ma odpověd.ma zachvaty vzteku a zuřivosti.ale s toho ma dny kdy je zlaty poslechne uklidi vše uděla i sam od sebe.nevim nevyznam se v něm.beru jakoukoliv radu.děkuji moc snozová


Přidat komentář