Zateplení domu - výhody, metody

Při zateplení domu dochází k významnému snížení tepelných ztrát, čímž pocítíte výraznou úsporu nákladů při vytápění bytu i obytných prostor. Kromě toho, pokud budete chtít prodat byt, dům, jeho hodnota je rázem zvýšena. Zateplením domu jenom získáte.

Doporučujeme:

 • Stavby a rekonstrukce domů Znojmo - Firma jako správná** stavební parta** umí postavit projekt dle vašich představ. Ať už se jedná o dům, kancelář nebo třeba panelový byt. Dále provádí rekonstrukce a podlahářské práce.

 

 • Tesařství a pokrývačství ,okr.Olomouc a okolí- Jejich firma je zaměřená na provádění tesařských prací tzn. Výroba a montáž vázaných krovů. Na novostavbách starých domech a také na historických objektech. Dále provádíme výstavbu masivních dřevostaveb,roubenky a sruby. Od návrhu 3D , dodávky materiálu až po realizaci.

 

 • Práce na střechách Tomin , okr.Ústí nad Labem a okolí - Ploché střechy, šikmé střechy, pokrývačské a klempířské práce, hromosvody, práce malířské a lakýrnické, zednictví, podlahy. Montáž, servis a revize plynového zařízení. Elektro a instalatérství. Provádí také** výškové práce** s použitím horolezecké techniky.

 

 • Rekonstrukce a stavby domů Svitavy - Firma pana Lubomíra Zvejška se zabývá rekonstrukcemi bytových jader, zateplováním budov, stavbami na klíč, obkladačskými** a** sádrokartonářskými ** prácemi.** Můžete jej kontaktovat na Tel: +420 605 723 909 nebo Email: l.zvejska@tiscali.cz

 

Při rozhodování nad rozsahem rekonstrukce domu hraje velkou roli snaha snížit v co nejvyšší míře náklady na vytápění. Většina oprav bytových domů, především panelových, je spojována s regenerací obalových konstrukcí, opravou střechy a hlavně jejich zateplením.

Zateplení fasády pomůže dům zbavit se studených stěn, průvanu kolem oken a získat efektnější vytápění.

Výhody zateplení domu

 • Výrazná úspora nákladů na vytápění bytů i obytných prostor.
 • Zvýšení hodnoty bytu, domu.
 • Prodloužení celkové životnosti domu.
 • Pozitivní vliv na statiku domu.
 • Zvýšení ochrany zdiva před klimatickými faktory: déšť, sníh, nadměrné teplo.
 • Vyšší životnost obvodového pláště budovy.
 • Esteticky příjemnější dům.
 • Zlepšení technického stavu domu.
 • Zlepšení tepelného pohodlí uvnitř budovy - pro Vaši tepelnou pohodu není důležitá jen teplota vzduchu, ale také teplota stěn, podlahy, nábytku a dalších prvků v domě.
 • Omezení, zamezení tvorby plísní ve vnitřních prostorech objektu.
 • Přínos životnímu prostředí.
 • Zlepšení zdraví osob uvnitř domu - eliminace nemocí jako například alergie, revmatismus, nachlazení, a další.
 • Zlepšení akustické pohody ve vnitřních prostorech domu - dlouhodobé působení hluku vyvolává zhoršenou koncentraci či poruchy spánku.
 • Výrazné snížení opotřebení konstrukce domu - izolace chrání konstrukci před povětrnostními podmínkami a tím zvyšuje její životnost.

 

Kroky, předcházející zateplení domu

 • Před vlastním zateplením domu je důležité si nechat odborně zjistit:
 • technický stav domu,
 • energetické parametry domu.

Dále si řekněte, co od zateplení domu požadujete, a také, jaké jsou individuální požadavky všech bydlících v domě.

Úniky tepla domu

 • Okna - 50%
 • Obvodová stěna - 35%
 • Střecha - 10%
 • Podlaha - 5%

Vliv zateplení domu na dýchání domu

Při vnějším zateplení konstrukce domu dýchá. Prostup vzduchu zajišťují z 95 % spáry a technologická zařízení, jako jsou ventilátory a digestoře. Samotným pláštěm budovy prochází všeobecně kolem 5 % vzduchu. Vnitřní části konstrukce nadále reagují na proměny vlhkosti vnitřního vzduchu, pohlcují ji a vysychají, konstrukce tedy dýchá.

Vliv zateplení domu na vznik plísní

Při vnějším zateplení domu, dochází naopak k zamezení vzniku plísní. Kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce domu se výrazně snižuje, či se zcela odstraní. Ke kondenzaci vodních par dochází v místech, kde se setkává vzduch rozdílných teplot. Správnou volbou daného zateplovacího systému a zároveň tloušťkou izolantu dochází k eliminaci kondenzace uvnitř konstrukce domu, teplota vnitřní strany stěny je výrazně vyšší, než u nezatepleného objektu, čímž se eliminuje i možnost vzniku plísní.

Příklady zateplení domu

Zateplení fasády

Zasklívání balkonů, lodžií

Zateplení oken

Zateplení střechy

Zateplení podlahy

Zateplovací fasádní systémy

Zateplovací systém neznamená jen pouhé zateplení fasády. Je třeba také zkontrolovat, případně vyměnit, okna či dveře a v neposlední řadě se zaměřit i na kvalitní zateplení střešního pláště.

Vnitřní zateplení domu - výhody

Vnitřní zateplení domu je levnější, oproti vnějšímu zateplení domu.

Vnitřní zateplení domu - nevýhody

Při vnitřním zateplení vznikají tzv. tepelné mosty a původní konstrukce je navíc vystavena extrémnímu počasí.

Působením dilatačních pohybů, které jsou způsobeny tepelnou roztažností materiálu, dochází k namáhání původní konstrukce domu a tím k jejímu rychlejšímu opotřebování a ničení.

Prostory uvnitř domu se instalací zateplení do určité míry zmenší.

Vnější zateplení domu - výhody

Vnější zateplení chrání vnitřní konstrukci před extrémy počasí a zvyšuje tak její životnost.

Konstrukci domu zůstává schopnost akumulovat teplo a nevznikají tepelné mosty.

Vnější zateplení domu - nevýhody

Vnější zateplení domu je dražší, oproti vnitřnímu zateplení domu.

Postup zateplení fasády domu

Podklad domu, který se bude zateplovat, musí být zbaven veškerých nečistot, případných plísní i hub.

Pokud je fasáda domu vlhká, je velmi vhodné zajistit odbornou sanaci, jinak by byla účinnost zateplení fasády snížena.

Z fasády domu je důležité před zateplením odstranit bleskosvody, okapy, antény aj.

Zateplení musí být připevněno na povrch, který je dobře soudržný.

Podle míry nerovnosti fasády je volen materiál zateplovacího systému: pro povrchy do nerovnosti 1-2 cm/m je možné použít například pěnový polystyren, pro nerovnosti větší pak například minerální vlnu.

Způsoby vnějšího zateplení fasády domu

 • Zateplení tepelněizolační omítkou - jedná se o nejméně účinný způsob vnějšího zateplení, ovšem také nejlevnější. Na fasádu domu se nanáší speciální omítka, která obsahuje perlit nebo kuličky pěnového polystyrénu. Speciální omítka se pak ještě chrání další vnější vrstvou. Hlavním problémem tohoto zateplení je, že nemůžete aplikovat dostatečně tlustou vrstvu. Celková tloušťka tohoto zateplení je 2-5 cm. Metodu zateplení fasády tepelněizolační omítkou lze doporučit například při opravě omítky. Její výhodou je nehořlavost.
 • Zateplení kontaktními systémy - jedná se o nejrozšířenější metodu vnějšího zateplení, a to díky efektivitě a nízké ceně. Návratnost této metody zateplení kontaktními systémy, je velmi dobrá investice, a to s návratností 3-5 let. Na dům se nalepí či jinak připevní polystyrénové desky (jedná se o desky z fasádního pěnového polystyrenu EPS-F, dříve PPS či extrudovaného polystyrenu XPS-F) nebo desky z minerálních vláken MW-F, které se pak zahladí speciální špachtlovací hmotou. Do špachtlovací hmoty je pro zamezení trhlin navíc přidávána tkanina. Na špachtlovací plochu se většinou nanáší ještě dvě vrstvy omítek, chránící izolaci před povětrnostními podmínkami, především proti vlhkosti. V současné době se doporučuje tloušťka izolace 9 – 16 cm. Podle druhu pojiva se dělí izolace na disperzní, silikon-disperzní, silikonovou, silikátovou a minerální.
 • Zateplení odvětrávacími zateplovacími systémy - metoda tohoto zateplení spočívá v oddělení tepelněizolační vrstvy spojené s původní fasádou od pláště domu. Vzniklá několik centimetrů vzduchová mezera umožní odvod vlhkosti ze zateplovacího systému. Mezeru je nutné ještě přepažovat nehořlavým materiálem proti zamezení požáru, který by měl v mezeře dostatek vzduchu na rozvinutí. Zateplení fasády odvětrávanými zateplovacími systémy je tedy vhodný pro domy ve vlhkém prostředí.
 • Zateplení transparentní tepelnou izolací - metoda se provádí obdobným způsobem jako metoda zateplení fasády kontaktními systémy. Při této metodě se však používá speciální materiál, který propouští sluneční paprsky pouze pod úhlem do cca 25 stupňů a umožňuje tím ohřev zateplení pouze na podzim, v zimě a na jaře, kdy se slunce pohybuje celkem nízko. Naopak v létě, kdy je slunce vysoko, pod mnohem větším úhlem k fasádě domu se většina paprsku odrazí a tepla do konstrukce proniká minimum. Metoda zateplení transparentní tepelnou izolací je finančně nákladnější, u nás zatím poměrně neznámá a proto je i málo rozšířena.

Doporučujeme:

 • Stavby a rekonstrukce domů Znojmo - Firma jako správná** stavební parta** umí postavit projekt dle vašich představ. Ať už se jedná o dům, kancelář nebo třeba panelový byt. Dále provádí rekonstrukce a podlahářské práce.

 

 • Tesařství a pokrývačství ,okr.Olomouc a okolí- Jejich firma je zaměřená na provádění tesařských prací tzn. Výroba a montáž vázaných krovů. Na novostavbách starých domech a také na historických objektech. Dále provádíme výstavbu masivních dřevostaveb,roubenky a sruby. Od návrhu 3D , dodávky materiálu až po realizaci.

 

 

 • Práce na střechách Tomin , okr.Ústí nad Labem a okolí - Ploché střechy, šikmé střechy, pokrývačské a klempířské práce, hromosvody, práce malířské a lakýrnické, zednictví, podlahy. Montáž, servis a revize plynového zařízení. Elektro a instalatérství. Provádí také** výškové práce** s použitím horolezecké techniky.

 

 • Rekonstrukce a stavby domů Svitavy - Firma pana Lubomíra Zvejška se zabývá rekonstrukcemi bytových jader, zateplováním budov, stavbami na klíč, obkladačskými** a** sádrokartonářskými ** prácemi.** Můžete jej kontaktovat na Tel: +420 605 723 909 nebo Email: l.zvejska@tiscali.cz

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8921 (krasny-zivot.cz#20959)


Diskuze a zkušenosti

Karel | 04.11.2010 18:32
cena zatplení V jaké cenové relaci se pohybuje zateplení domu.


Přidat komentář