Pórobeton a vápenopískové tvárnice

Pórobeton je v porovnání s tradičními pálenými cihlami moderní až novátorský materiál, který vyniká rozměrovou přesností i minimálními tvarovými odchylkami jednotlivých tvárnic. Přesvědčte se, že se z nich staví skoro jako ze stavebnice.

Doporučujeme: ** **** ** ** ** ** **


Kam zařadit pórobeton

Je pórobeton tradiční nebo novátorský materiál? Křemičitý pórobeton si udržel podstatné výhody tradičních zdicích materiálů, ale zároveň nabízí pro moderní stavby výjimečné vlastnosti, s důrazem na úspory energií a kvalitu vnitřního klimatu. Z těchto vlastností vyplývá, že pravda je někde uprostřed.


Postup při výrobě pórobetonu

Pórobeton je stavební materiál ze skupiny lehkých betonů. Vyrábí se z křemenného písku, cementu, vápna, vody a přísad.

Jemně rozemletý křemenný písek se promísí s vápnem, cementem, přísadami a vodou a vzniklá směs se nalije do odlévacích forem.

Po odlití vzniká ve směsi reakce hliníku v alkalickém prostředí vodík, který směs nakypří a vytvoří v ní velké množství malých pórů. Během dalších výrobních pochodů zůstává v pórech pouze vzduch.

Po zatuhnutí se vyjme z formy surový pórobetonový blok, který se krájí pomocí tenkých drátů do požadovaných rozměrů.

Hlavní výrobky z pórobetonu

 • Tvárnice
 • Bloky
 • Příčkovky
 • Překlady
 • Bednicí prvky
 • Komínové dílce
 • Stropní vložky
 • Příčkové, stěnové, stropní a střešní panely
 • Tepelně izolační desky

Zvukově izolační schopnosti vápenopískových tvárnic

Ucelený pórobetonový systém optimálně doplňují vápenopískové tvárnice, které jsou určené pro zdění zvukově a zároveň staticky namáhaných stěn. Přesné tvárnice z vápna a křemičitého písku pro akustické stěny jsou tradičním zdicím materiálem, jenž se již několik desetiletí masově používá v celé Evropě. Díky vysokému akustickému útlumu a nadstandardní únosnosti jsou vhodné především pro dělicí stěny v bytových stavbách. Nabízejí jedinečné zvukově izolační schopnosti při minimálních tloušťkách zdiva. Zdivo při tloušťce 250 mm s rezervou splní akustické požadavky na mezibytové stěny nebo na konstrukce oddělující provozy s nadměrným hlukem a mohou se používat i pro nosné vnitřní stěny vícepodlažních budov

Podstatnou výhodou minimální tloušťky stěn je významné snížení zastavěného prostoru stavby.

Tvárnice s dvojitým perem a drážkou umožňují přesné zdění na tenkovrstvou maltu. Jednoduchou manipulaci umožňují ergonomické úchopové kapsy. Přesné tvary a jednoduchá technologie zaručují vysokou produktivitu práce a přesnost výstavby. Tvárnice do požadovaných tvarů lze přesně řezat diamantovým kotoučem.

Vysoká tepelná akumulace tvárnic

Protože se tvárnice vyrábějí pouze ze směsi křemičitého písku, vápna a vody patří společně s bílým pórobetonem mezi "nejčistší" a hygienicky nejpříznivější materiály pro použití v bytových stavbách. Jejich vysoká objemová hmotnost zaručuje vedle vysoké zvukové izolace (podle údajů výrobce dosahuje stěna z pórobetonu o tloušťce 0,375 m zvukové neprůzvučnost RW až 49 dB. Znamená to, že pórobeton je vhodný i k výstavbě v blízkosti míst s vyšší intenzitou hluku - frekventované ulice, kolejové tratě.) a pevnosti také velmi vysokou tepelnou akumulaci. Tvárnice použité pro vnitřní nosné nebo dělicí stěny akumulují značné množství tepla a samovolně tím regulují tepelnou pohodu v interiéru v létě i v zimě. Při změnách venkovní teploty se vnitřní klima v domech díky značnému tepelnému odporu tvárnic do značné míry stabilizuje. Vzdušnou vlhkost, kterou pórobeton pohlcuje, opět uvolňuje, takže například při vaření, koupání a praní se stěny neorosují a nevlhnou a nevznikají tak na nich plísně. Přispívají tak ke snížení energetické náročnosti staveb.

Kombinace tvárnic a zdicího pórobetonového systému je komplexním řešením pro moderní stavby, které splňují všechny požadavky v oblastech statiky, tepelné techniky, akustiky a hygieny vnitřního prostředí.

Nejrozšířenější výrobek z pórobetonu

Nejrozšířenějším výrobkem jsou tvárnice různých rozměrů se styčnými plochami profilovanými tak, aby se vytvořilo spojení na sucho - na pero a drážku. Přesné rozměry tvárnic umožňují spojování tenkou vrstvou tmelu. Na ložné spáry se speciální zubatou lžící odpovídající šířky nanáší tmel ve vrstvě do 3 mm. Protože je vrstva tmelu tenká, zdi vysychají velmi rychle a ačkoliv se tmel ředí vodou, nemá lepení charakter mokrého procesu.

Tvárnice se dají řezat ruční pilou s plátky ze slinutých karbidů, pilou typu "mečoun", a na stavbách pásovou pilou, kterou si realizační firmy mohou zapůjčit přímo od výrobce zdiva. Z toho důvodu je "prořez" velmi nízký, protože se z přesných tvárnic dají nařezat jakékoliv požadované tvary. Množství odpadu je tedy minimální. Velice snadné a jednoduché je vedení veškerých instalací, rozvody elektřiny, vody i kanalizace. Pomocí přesné frézy se vyfrézují drážky, do kterých se kabely a potrubí uloží. Pomocí pilového vykružovače ("korunky") lze v tvárnicích vytvořit otvory pro elektrické krabice a jiná zařízení. Do tvárnic lze zapouštět hmoždinky a zatloukat hřebíky a skoby.

Výhody zdění z pórobetonu

Jednou z nejdůležitějších vlastností pórobetonu je veliká mechanická pevnost při malé objemové hmotnosti. Jeho stejnorodá struktura mu dává ve všech směrech stejné vynikající vlastnosti.

Pórobeton má velmi nízkou objemovou hmotnost (P = 560 kg/ m³) takže práce s ním je snadná a nároky na dopravu nízké. Menší počet tvárnic na stavbu (1 tvárnice průměrné velikosti nahradí 11 cihel klasického formátu) umožňuje rychlejší zdění a celkové odlehčení stavby.

Pórobeton využívá nejběžnější přírodní suroviny, je k přírodě ohleduplný nejen při výrobě, dopravě a recyklaci, ale vzhledem ke svým užitným vlastnostem po celou dobu svého využití. Pórobeton má velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Šetří energii a tím i výdaje na vytápění domu. V zimě akumuluje teplo, v létě je v domě příjemný chládek

Pórobeton je velice jednoduchý ve svém zpracovávání a opracování a umožňuje rychlou a úspornou stavbu. Zpracovává se buď způsobem montáže ze stavebních elementů, nebo osvědčenou metodou tenkovrstvého zdění.

Pórobeton je lehký, snadno opracovatelný a jednoduše se s ním manipuluje a dá se z něj vytvořit téměř celá hrubá stavba.

Tipy a doporučení pro pórobeton

 • Obvodové nadzemní zdivo z pórobetonu by mělo začínat minimálně 300 mm nad upraveným terénem nebo by mělo být chráněné spolehlivou svislou hydroizolací.
 • Protože pórobeton nelze sanovat infuzními metodami musí být suterénní zdivo spolehlivě izolované proti vlhkosti.
 • Otevřená pórovitá struktura pórobetonu usnadňuje vnikání prachu, vlhkosti i chemicky agresivních látek. Pórobeton by neměl tedy být zabudovaný vystaven přímému styku s prostředím.
 • Vnější omítky musí být vždy vyztuženy skleněnou tkaninou nebo síťovinou. Pozinkované rabicové pletivo je méně vhodné.
 • Na přesné pórobetonové tvárnice se doporučuje použít lehké minerální suché omítkové a maltové směsi, protože mají přibližně stejnou objemovou hmotnost, součinitel tepelné vodivosti a pevnost v tahu i v tlaku jako omítaný podklad.

Nářadí na pórobetonové tvárnice

Ruční nářadí

 • Hladítka s molitanem
 • Hladítka s gumou a neoprenem
 • Hladítka s houbou rubeenem a latexem
 • Hladítka s filcem
 • Hladítka plastová, pěnová a dřevěná
 • Hladítka brusná, smirková, mřížky
 • Škrabáky, hoblíky, čističe spár
 • Kleště a nůžky
 • Hladítka bez zubů a šavle
 • Hladítka zubatá
 • Lžíce, lžičky, vymazávačky
 • Stěrky, spárovačky
 • Špachtle
 • Lopaty, krumpáče a nářadí
 • Nože odlamovací a trapézové
 • Pilníky a čističe spár s tvrdokovem
 • Pily, pilky
 • Kladiva a kladívka
 • Palice kovové a gumové
 • Pistole spárovací
 • Úhelníky
 • Přísavky

Doporučujeme: ** **** ** ** ** ** **

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8925 (krasny-zivot.cz#21241)


Přidat komentář