Plísně v bytě - prevence, odstranění

Plísně v bytě nejsou jenom estetickým problémem, ale hlavně mají negativní vliv na naše zdraví. Plísně mohou vzniknout například na základě nedostatečného a nesprávného způsobu větrání, stavebních závad aj. Jak zatočit s plísněmi?

Plísně v bytě uvolňují výtrusy, které jsou základem pro další nové kolonie plísní. Plísně se vyskytují především v rozích místností, v prostoru za nábytkem, v méně přístupných místech místností.

Příčiny vzniku plísní v bytě

 • Vlhkost
 • Teplota
 • Živná půda
 • Stavební závady (zatékání vody střechou, špatné utěsnění oken)
 • Havárie vodovodního potrubí
 • Vyplavení sousedy

V jakém prostředí se daří plísním v bytě

Pro většinu druhů plísní je rájem místo  o teplotě nad 20°C a relativní vlhkost kolem 80%.

Výživa pro plísně

Živnou půdu pro plísně obstarávají materiály, které jsou obsažené v malbě, zdivu, nebo jen uchycené na zdi.

Kde je

nejčastější výskyt plísní

Nejčastěji můžeme najít plísně v domech a bytech s nedostatečnou izolací, či po stavebních úpravách, jako je výměna oken, porušení izolačního pláště domu, porušení vodorovné izolace. Nebo také v případě, kdy sousední byt přestane být vytápěn, například v něm nikdo po delší dobu nebydlí. V bytě můžeme plísně nejčastěji spatřit třeba v koupelně, kde se kondenzuje pára a není zde možnost dostatečného odvětrávání.

Novostavby a vlhkost

Nové zděné novostavby se většinou nenechají tzv. vymrznout a po jejich dostavbě, se do nich lidé stěhují. Jenže v betonu, omítkách je velké množství vody, které je potřeba vypařit.

Montované domy a vlhkost

U montovaných, tj. dřevodomů je otázka vlhkosti ještě horší, než u zděných novostaveb. V případě, že se nekvalitně provede parotěsná folie, nebo má tato folie krátkou životnost, mže ve zdi domu zkondenzovat, a to za 24 hodin až 18 litrů vody, což pro takovýto dům je v podstatě destrukční.

Plísně a vliv na zdraví

Většina druhů plísní zdravým dospělým jedincům neublíží. Plísně především ohrožují novorozence a jedince, kteří mají dispozice k tomu, aby se u nich vlivem plísní spustily nejrůznější alergie. Ohroženi jsou také starší lidé.

U jedinců, kteří jsou citliví, se může objevit vyrážka, pálení očí, kašel, rýma, dýchací problémy.

Nejhorší je černá plíseň, která se objevuje v chlebových skříních panelových domů, a to po zateplení. Tato plíseň je dokonce karcinogenní.

Co způsobují plísně

 • Dráždění dýchacích cest
 • Dráždění očí
 • Bolest hlavy
 • Podráždění pokožky
 • Alergie
 • Plicní mikózy
 • Plísně kůže
 • Gynekologická onemocnění

Jaké škodlivé látky vylučují plísně

Plísně vylučují těkavé látky, různé alkoholy, aldehydy, ketony, etery, estery, které silně dráždí sliznice dýchacího ústrojí i oči, vyvolávají bolesti hlavy. Dále obsahují alergeny, které způsobují alergické a astmatické potíže, zejména u dětí, starších lidí a citlivějších jedinců.

Druhy plísní, vyskytující se od jara do podzimu

 • Alternaria
 • Aspergillus
 • Cladosporium
 • Fusarium

Většinou se jedná o fyloplánové nebo polní houby.

Druhy plísní, vyskytující se v zimním období

 • Aspergillus
 • Mucor
 • Penicillium

Likvidace plísní

Odstraňování plísní svépomocí & specialisty

Plísně menších rozměrů můžete odstranit sami. Větší rozsah plísní, zejména ve spojení s odstraňováním stavební závady, je lepší, když necháte na speciální firmě. Z hygienického hlediska je důležité, aby byly zajištěny podmínky, aby se v nich plísně dál nerozmnožovali. Především to znamená odstranění stavebních závad, správné vytápění, větrání, pravidelný úklid.

Odborná firma provede: likvidaci mikroorganismů, odstranění plísní, rozbor plísní. Na základě tohoto rozboru Vám doporučí a určí nejvhodnější asanační postup i vhodný typ asanační složky.

Postup při likvidaci plísní

Nejprve je potřeba postižené místo navlhčit, a to nejlépe roztokem sanačního přípravku. Zhruba po deseti minutách působení, tj. ještě za vlhka dané místo seškrábneme špachtlí. Dobré je odstranit postižené místo i se zasaženou malbou, a v případě velmi silného znečištění i vrchní omítku.

Chybou, je pokud se pustíme do odstraňování plísně za sucha, tím si jenom uškodíme, protože dojde ke zbytečnému uvolnění zárodků plísně a rozptýlení po bytě, kde se pak může plíseň objevit v jiné části bytu.

Po odstranění plísně, je důležité nanést přípravek na likvidaci plísní. Sanační přípravek se obvykle nanáší v jedné, až dvou vrstvách. Sanační přípravky, kde je účinnou látkou tzv. kvarterní amoniová sůl, jsou na trh většinou dodávány jako koncentráty, které se následně ředí vodou, a to v poměru 1:9. V případě velmi silného zasažení plísní, nebo při použití na cihlové zdivo bez omítky, je možné také použít silnější roztok, například v menším poměru ředění 1:5. Menší plochy, které jsou napadené plísněmi se překryjí tkaninou namočenou v sanačním roztoku a setřou. Po zaschnutí se nátěr zředěným přípravkem ještě 1 až 2krátz opakuje. Počítejte s celkovou spotřebou zředěného přípravku aplikovaného popsaným postupem je zhruba 250g/m2.

Prevence vzniku plísní

 • Správný způsob větrání zamezí vzniku plísní v bytě a domě.
 • Veškerá okna v bytě by měla tepelně izolovat, bránit případnému průniku hluku z vnějšího prostředí a současně vyměňovat vnitřní vzduch.
 • V případě, že se obsažená vlhkost ve vzduchu nedostane ven z bytu, vznikne plíseň, která je zjevná podél rámů oken, rozích místností. Jak správně větrat? Krátce a intenzivně, a to otevřít okno naplno dvakrát až třikrát za den, a to po dobu pěti až deseti minut. V případě, že byste větrali vyklopeným křídlem po celý den, je to ta největší chyba. Tímto způsobem uniká teplo a místnosti se vytápí mnohem delší dobu.
 • Průvzdušnost oken zlepšuje možnost mikroventilace u oken, nebo různě samoregulovatelné klapky. Ovšem na druhou stranu nezajistí tolik vyměněného vzduchu jako jednorázové intenzivní větrání.
 • Ujistěte se také, že Váš byt, dům má dostatek ventilátorů, které odvětrávají páru z koupelny a kuchyně.
 • Pravidelně čistěte koupelnu protiplísňovými prostředky.
 • Pravidelně umývejte lednici, sprchový kout, vanu, především se zaměřte na míst mezi kachlíčky, tj. spáry.
 • Nedoporučujeme mít koberce v místnostech, kde je přílišná vlhkost, jako je koupelna, sklep apod.
 • V případě, že jste čistili koberec mokrou metodou, nechte ho dokonale vyschnout, to samé platí pro čalouněný potah.
 • Přestaňte sušit prádlo v místnosti, uvnitř bytu.
 • Přemístěte rostliny na vhodné místo.
 • Nedávejte nábytek příliš těsně ke zdi, jinak tam nemůže proudit vzduch. Nechte mezi zdí a nábytkem alespoň pár centimetrů prostoru.

Klimatizace jako způsob prevence vzniku plísní

Klimatizace, ale i ocelová, nebo litinová teplovzdušná krbová vložka vysušuje. Nevýhodou ovšem je, že vzduch vysušuje nárazově a příliš, také přepaluje prachové částice, což způsobí pocit žízně, škrábání v krku.

Zdroje vlhkosti

 • Akvária
 • Nedostatečné vytápění
 • Nevhodně umístěné zdroje tepla
 • Pára vzniklá při vaření
 • Pokojové rostliny

Vlhkoměr – užitečná pomůcka pro měření vlhkosti

Jedná se šikovného pomocníka, který slouží pro omezení kondenzace v místnostech. Naměřené hodnoty na vlhkoměru Vás mohou včas varovat před nežádoucí vlhkostí a včas vyvětráte.

Víte, že správná vlhkost v bytě by měla být mezi 40 až 60%?

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8928 (krasny-zivot.cz#21586)


Diskuze a zkušenosti

Zdeněk Jiroušek | 10.10.2010 16:32
Velmi dobře, Velmi dobrý článek od člověka, který problematice rozumí. Mám pouze malou připomínku k poslední větě. Relativní vlhkost vzduchu k 60% je již značnbě vysoká. Podtrhl bych doporučení využít odborníky. A tím pravděpodobně není prodavačka v drogerii. Postup - koupím SAVO, nastříkám a bude pokoj - je dobrý pouze, když se bude jednat o několik malých bodů.

Křenek Radomír, Ing. | 12.10.2010 09:33
Dobrý článek Dobrý den, článek je velmi dobrý. V pasáži "Kde je nejčastější výskyt plísní" uvádíte: Nejčastěji můžeme najít plísně v domech a bytech ...., nebo kdy sousední byt přestane být vytápěn, například v něm nikdo po delší dobu nebydlí. Ptám se, jaká teplota by musela být v sousedním nevytápěném bytě, aby ovlivnila vznik plísně v druhém bytě. Mám na mysli běžný, zateplený, panelový dům s plastovými okny. Předpokládám, že pokud je teplota v nevytápěném bytě nižší v řádu jednotek stupňů, tak nemůže zásadně ovlivnit teplotu stěny vytápěného bytu a tím také vznik plísně v tomto bytě.

Kamil | 12.10.2010 11:06
Teplota sousedního bytu a plísně Hodně záleží na teplotě v bytě. Při normálním vytápění kolem 21C by musela být teplota sousedního bytu o 10C níže, aby hrozila plíseň. Také záleží jestli jste na horách nebo v nížině, protože je rozdíl ve vlhkosti vzduchu. Okolní nevytápěné byty také zvýší nutnost topit až o 30%. Při zateplení o 10%.

Rosta | 14.02.2013 12:33
Re: Plísně v bytě - prevence, odstranění bydlime v irsku a v typicke irske cotige, a mame strasne problemy s vlhkosti a samozrejme nam to vadi, protoze mame 2 rocni dceru a dalsi prirustek je na svete. Mam dotaz zda existuji rostliny, ktere napomahaj likvidovat plisne a popr.vlhkost


Přidat komentář