Nízkoenergetické rodinné domy

První zásadou pro provoz nízkoenergetického domu je minimalizace spotřeby tepla. Druhým krokem je maximalizace zisků z alternativních zdrojů. Do bilance zisků by mělo být zahrnuto také odpadní teplo domácích spotřebičů.

Doporučujeme:

 • Tesařství a pokrývačství ,okr.Olomouc a okolí- Jejich firma je zaměřená na provádění tesařských prací tzn. Výroba a montáž vázaných krovů. Na novostavbách starých domech a také na historických objektech. Dále provádíme výstavbu masivních dřevostaveb,roubenky a sruby. Od návrhu 3D , dodávky materiálu až po realizaci.

 

 

 • Práce na střechách Tomin , okr.Ústí nad Labem a okolí - Ploché střechy, šikmé střechy, pokrývačské a klempířské práce, hromosvody, práce malířské a lakýrnické, zednictví, podlahy. Montáž, servis a revize plynového zařízení. Elektro a instalatérství. Provádí také** výškové práce** s použitím horolezecké techniky.

Nízkoenergetické rodinné domy

První zásadou pro provoz nízkoenergetického domu je minimalizace spotřeby tepla. Druhým krokem je maximalizace zisků z alternativních zdrojů. Do bilance zisků by mělo být zahrnuto také odpadní teplo domácích spotřebičů  a teplo vyzařované lidmi.** Dům musí být navržen v souladu s doporučením ČSN 73 0540 "Tepelná ochrana budov".

Energeticky úsporné domy se podle měrné potřeby energie na vytápění za rok na 1m2 obytné plochy dělí na :

 • běžné domy postavené podle současných norem - 100-120kWh (m2/rok)
 • energeticky úsporné - 50 až 70kWh (m2/rok)
 • nízkoenergetické - 15 až 50kWh / (m2/rok)

 • pasivní - 5 až 15kWh / (m2/rok)

výhody

Nízké účty za energie vám zajistí nižší životní náklady. Výhody pro rodiny, které investují do energetické účinnosti, zahrnují:

 • nízký účet za energie
 • příznivé vnitřní klima
 • nižší hlučnost
 • izolace šetřící energii

Z čeho se staví takové domy?

Europanel (SIP) - Technologie SIP, structural insulated panels, je jedinečný způsob konstrukce staveb založený na sendvičovém panelu, který vyvinuli ve čtyřicátých letech minulého století v USA. Panel SIP je univerzálně použitelný pro základové desky, obvodové i vnitřní nosné stěny a pro střešní pláště. Má vynikající pevnostní a tepelně technické vlastnosti. Díky tomu, že neobsahuje žádné dřevěné prvky se dá libovolně dělit rovnými i šikmými řezy a tím se univerzálnost jeho použití dále zvyšuje.

Porotherm - Broušené cihly Porotherm, umožňují výstavbu nízkoenergetického bydlení bez zateplení. Zdivo ve formě jednovrstvé masivní konstrukce tvoří ideální podklad pro omítku a zároveň je dobrým předpokladem pro vznik zdravého bydlení.

Stavební systém K-KONTROLStavební systém K-KONTROL® je univerzální systém pro řešení konstrukcí stěn, stropů i střech různých typů staveb. Tento stavební systém je možné zařadit mezi tzv. SIP systémy, které jako základní konstrukční prvek používají samonosný sendvičový panel. Díky výborným tepelně izolačním vlastnostem, jednoduchému a přitom vysoce variabilnímu použití a pro šetrný vliv na životní prostředí ve všech fázích stavby, je vhodným systémem pro moderní stavby dnešní doby.

Kde najdete pomoc při realizaci nízkoenergetického bydlení?

Česká energetická agentura (ČEA) je příspěvková organizace, jejímž posláním je iniciovat, podporovat a uskutečňovat aktivity vedoucí k úsporám energie a k snižování negativních dopadů na životní prostředí při spotřebě a přeměnách všech druhů energie. Přihlášky o státní podporu se přijímají jednou ročně, v období leden a únor.ČEA podporuje síť poradenských středisek EKIS, které pokrývají území celé republiky.

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) byl založen v roce 1991 zákonem ČNR č. 388/91 Sb. jako doplňkový a nenárokový zdroj finančních prostředků na podporu ochrany a zlepšování životního prostředí ČR.

Správcem Státního fondu životního prostředí ČR je v souladu se zákonem 388/1991 Sb. Ministerstvo životního prostředí České republiky. Poradním orgánem ministra životního prostředí je Rada Fondu, která doporučuje ministru životního prostředí na základě objektivního posouzení kladné nebo záporné Rozhodnutí o přidělení podpory ze SFŽP ČR. Přihlášky o státní podporu energeticky úsporných projektů se přijímají celoročně.

Začínáme stavět

Stále více lidí dnes touží bydlet ve vlastním rodinném domku. Spousta výhodnějších nabídek hypoték, úvěrů a stavebního spoření dává šanci i těm, kteří ještě před pár lety o vlastním domě jen snili.

V okamžiku, kdy si řekneme BUDEME STAVĚT! však teprve všechno začíná. Stavbu vlastního domu 99,9 % z nás zažije skutečně jen jednou za život. A jakýkoli zbrklý krok, udělaný od této chvíle, se nám bude vracet po celý zbytek života.

Máte-li vybráno místo a koupený pozemek, je třeba najít architekta.

Architekt, architektonická studie

Poté, co si budoucí obyvatel nízkoenergetického domu ujasní své představy o novém bydlení, následuje zpravidla konzultace s odborníkem. Je vhodné oslovit architekta, který projektoval některý z domů, které nás zaujaly v časopisech či se nám líbily při osobní návštěvě. Je také dobré poptat se známých, kteří již mají stavbu za sebou a mohou dát na někoho doporučení.

Padnete-li si s osloveným architektem do oka a zjistíte, že máte o vašem domě podobné představy, začne velmi těsná spolupráce, při níž nejdříve společně zformulujete zadání, tedy to jak má být dům velký, jaké místnosti v něm budou, jak se vyřeší vazba na zahradu a mnoho dalších detailů.

Během konzultací musí architekt zjistit, co je skutečný styl života rodiny a co je pouhý zvyk zapříčiněný nedostatečnými prostorovými možnostmi současné domácnosti. Domek totiž není jen byt přenesený do zahrady - je zde spousta dalších funkčních vztahů, se kterými se člověk žijící v bytě nikdy nesetká a architekt je musí v návrhu zohlednit. Dům musí být útulný, praktický, a hlavně nízkoenergetický.

Financování stavby

Od architektonické studie se dostáváme ke způsobu financování stavby. Pro většinu z nás je bohužel podstatnou podmínkou finanční dostupnost vybraného bydlení. V dnešní době naštěstí existují produkty, které nám mohou finanční problémy s bydlením vyřešit. Těmi základními jsou** stavební spoření**, hypotéka, některé státní podpory a v případě stavby nízkoenergetického domu i bezplatné poradenství nebo příspěvky některých komerčních subjektů.

Projekt a povolení stavby

Pokud jste se s architektem shodli na tom, že projekt již zcela vyhovuje vašim požadavkům a je tedy dokončen, udělíte mu plnou moc, na základě které může jednat s ostatními odborníky a na příslušných úřadech. To vám ušetří spoustu problémů a starostí, neboť projektant už ví, kam se obrátit pro 15 - 30 požadovaných potvrzení, stanovisek a jiných razítek, které jsou ke stavebnímu povolení zapotřebí. Architekt dokončí celý projekt tak, aby odpovídal požadavkům stavebního zákona. Při podání stavebního povolení v něm musí být vyřešena statika domu, dispozice a vybavení domu musí odpovídat požadavkům ČSN, je hotov projekt např. vytápění, vody, kanalizace, navrženo napojení na plyn a elektřinu, doložen radonový průzkum a vypracována zpráva požární ochrany. V některých lokalitách je tento seznam ještě obsáhlejší, ale to již zkušený projektant prověřil na místně příslušném stavebním úřadě.

V čase, kdy na stavebním úřadě leží vaše žádost o stavební povolení, už stavebník ve spolupráci s projektantem vybere z několika oslovených firem dodavatele, to jest firmu, která bude domek stavět. S ní projektant dále upřesňuje technické řešení stavby tak, aby mohla být zpracována podrobná cenová nabídka a uzavřena smlouva.

Realizace stavby

Po důkladné přípravné proceduře konečně dozrál čas pustit se do díla. Dům Vám sice nepostavíme, ale v nadcházející kapitole Vás seznámíme, jak postupovat, aby stavba, a hlavně konečný výsledek, korespondovaly s vašimi představami.

Stěhování a kolaudace

Je-li stavba dokončena v souladu s dokumentací, je místním stavebním úřadem bez problémů zkolaudována, to znamená, že začne právně existovat jako dům (dosud to byla pouze stavba).

Pokud jste již zkolaudovali nízkoenergetický dům GRATULUJEME! Teď už se jen musíte pořádně zabydlet a můžete se kochat svým hnízdečkem a počítat ušetřené penízky za energie. Je nám jasné, že domeček budete někteří ještě desítky let splácet, ale nejlepší na tom všem je, že už** platíte SVOJE bydlení**, které vám nikdy, nikdo nevezme. Je to ta nejlepší investice ve vašem životě!

Doporučujeme:

 • Tesařství a pokrývačství ,okr.Olomouc a okolí- Jejich firma je zaměřená na provádění tesařských prací tzn. Výroba a montáž vázaných krovů. Na novostavbách starých domech a také na historických objektech. Dále provádíme výstavbu masivních dřevostaveb,roubenky a sruby. Od návrhu 3D , dodávky materiálu až po realizaci.

 

 

 • Práce na střechách Tomin , okr.Ústí nad Labem a okolí - Ploché střechy, šikmé střechy, pokrývačské a klempířské práce, hromosvody, práce malířské a lakýrnické, zednictví, podlahy. Montáž, servis a revize plynového zařízení. Elektro a instalatérství. Provádí také** výškové práce** s použitím horolezecké techniky.

 

 • Rekonstrukce a výstavby Opava - Firma pana Pandelise Ermidise vám nabízí rekonstrukce bytových jader na klíč, zednickými, obkladačskými a sádrokartonářskými** prácemi**. Dále se zabývá** výstavbou rodinných domů** a projektovými činnostmi. Tel: +420 736 632 048 ,** Email:** pandelis@seznam.cz .

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8930 (krasny-zivot.cz#21977)


Přidat komentář