Navrhování interiérů, bytový designer, architekt

Každá myšlenka začíná prvotní otázkou. Převedení myšlenky do akce bývá složité a je podmíněno správnou formulací otázky. Může se stát, že se ztratíte uprostřed této cesty.

Doporučujeme:

 • Stavební firma IMM Milovice - stavební společnost vznikla v říjnu 2010 a navazuje na dlouholetou stavební činnost fyzických osob. Firma IMM se specializuje na novostavby rodinných domů na klíč, rekonstrukce a přestavby stávajících objektů. Pomůžou Vám s projektováním, designem a realizací kompletních** interiérů a exteriérů bytových a rodinných domů.** Jsou schopni Vám dodat veškerý stavební materiál. Kompletní truhlářské a tesařské práce na míru. Vyrábí vestavěné skříně, schody,pergoly a altány.

 • Malířství v Lešné u Vsetína: Zdeněk Grygařík, mobil: 603 579 675, e-mail: zdenek.grygarik@seznam.cz

 • Rekonstrukce a stavby domů Svitavy - Firma pana Lubomíra Zvejška se zabývá rekonstrukcemi bytových jader, zateplováním budov, stavbami na klíč, obkladačskými** a** sádrokartonářskými ** prácemi.** Můžete jej kontaktovat na Tel: +420 605 723 909 nebo Email: l.zvejska@tiscali.cz .

 • Rekonstrukce a výstavby Nový Jičín - Firma pana** Roberta Honeše** se zabývá výstavbou a rekonstrukcemi rodinných domů i bytů. Dále** provádí** pokládku zámkové dlažby, obklady a** zateplení objektů**. Poskytuje projektové i rozpočtové práce. Tel: +420 724 315 335 , Email: rohon@post.cz

Co to je interiérový design?

Interiérový design bytové architektury řeší především vnitřní uspořádání domu, či bytu z praktického, ale i estetického, výtvarného hlediska. Ideálně by měl navazovat na celkovou architekturu stavby, sledovat určitý koncept a odpovídat životnímu stylu uživatele.

Interiérový design se zabývá:

 • výběrem a uspořádáním podlahy a schodišť
 • vestavných prvků
 • mobiliáře
 • pracuje s jejich materiálovým a barevným potenciálem
 • V některých případech může zasahovat do dispozičního řešení interiéru.

To vše pro vytvoření ideálního životního prostředí uživatelů. V neposlední řadě počítá s možnostmi moderního osvětlení, ozvučení, ovládání elektronických zařízení, vytváří různé atmosféry a podmínky k práci, či odpočinku. Může se zabývat i atypickými designovými prvky a nestandardním rešením různých problémů, dle možností a požadavků uživatele i návrháře.

 • Interiérový design by se měl zabývat i** výběrem kvalitních uměleckých děl** (obrazů, plastik), které celkový koncept završují.

Kdo tvoří interiérový design?

Interiérovým designem se v ideálním případě zabývá tvůrce celé stavby, tedy architekt, který by měl nejlépe zvládnout jeho řešení. Je důležité propojení s exteriérem a s celkovým konceptem domu.

Toto prosazovali zejména architekti moderny a avantgardy - Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius, Le Corbusier. Dříve tento trend vládl zejména v secesi a baroku, kde navíc docházelo k promyšlenému uměleckému ztvárnění.

Dnešní návrháři interiérů pracují s vizualizačními a animačními 3D programy, které velmi dobře vystihují celkové pojednání prostoru i jeho atmosféru.

Jak vznikne design bytu?

Každá myšlenka začíná prvotní otázkou. Převedení myšlenky do akce bývá složité a je podmíněno správnou formulací otázky. Může se stát, že se ztratíte uprostřed této cesty. Máte představu příjemného prostředí, které bude plnit základní parametry obydlí a zároveň bude naplňovat Vaše osobní představy o daném prostoru? Zhmotňování snů pod tíhou reality může být těžký úkol.

Architekt se Vám stane průvodcem na této cestě a během osobních schůzek Vám pomůže vyjádřit a převést Vaše niterné touhy do realizovatelné podoby. Bude dbát na Vaše priority a vnímání světa. S respektem bude doplňovat Vaše podněty a společně zhmotníte Vaši myšlenku.

Diskuze nad řešením a možnostmi budou probíhat na základě** argumentů**, nikoli jeho vlastních tužeb. Takovýto průběh spolupráce bude pro Vás navíc přínosem v podobě pochopení souvislostí, které laikům mohou unikat, nebo je jen tuší, ale nejsou schopni s nimi pracovat. Začnete svůj osobní prostor chápat do větších detailů a návazností a stanete se jeho tvůrcem, pánem. Budete jej milovat, neb bude Váš vlastní.

Zkušený architekt je schopen vytvořit s Vámi návrh odpovídající Vaší situaci (ať již stávající nebo té, kterou jste si vysnili), danému prostoru a do Vámi stanoveného rozpočtu.

Jak najít vyjímečného architekta?

Architekt je člověk tvořící architekturu, tedy plán realizace budovy nebo souboru budov a také dohlíží na jeho realizaci. V nejširším smyslu je architekt osobou, která transformuje potřeby uživatele do požadavků na stavitele. Architekt musí důkladně rozumět principům, vlastnostem a předpisům, kterým musí jeho design stavby odpovídat. Dále musí znát všechny prostředky, které může stavitel použít pro realizaci potřeb uživatele, aby byl schopen navrhnout co nejlepší kompromisní řešení s ohledem na požadavky, čas a náklady.

Architekti jsou profesionálové, kteří musí často navrhovat stavby s ohledem na bezpečnost a zdraví lidí. Je tedy vyžadováno jejich odborné vzdělání potvrzené licencí anebo zkouškou. Stalo se pravidlem, že architekti soutěží o získání úkolu na významná veřejná díla v architektonických soutěžích, které se běhu doby staly osvědčeným nástrojem.

Česká komora architektů

Autorizované osoby v české republice registruje Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Nejprestižnějším oceněním pro architekty je Pritzkerova cena, často nazývaná „Nobelovou cenou za architekturu“.

Přestože je architekt chápán nejčastěji v souvislosti s designem a plánováním staveb, v širším pojetí se jedná o někoho s hlubokým vzděláním a zkušenostmi ve svém oboru a se schopností racionálně konstruovat funkční celky. Může se tedy jednat také o softwarové architekty, projektanty a absolventy odborných uměleckých a průmyslových škol.

Pokud jste zrovna v situaci, kdy hledáte toho správného designéra pro Váš domov, měli byste vědět, že schopného designéra najdete pouze podle jeho vykonané práce a zejména podle jeho referencí.

Reference, to je jediný způsob, jak poznáte, jestli je designér opravdu schopný. První věc, kterou při hledání musíte udělat je, najít si několik schopných kandidátů, kteří jsou ve Vaší blízkosti. Hledejte v místě bydliště, neboť pokud najdete designéra (architekta), který je od Vás dost daleko, prodraží se Vám jeho služby.

Pokud jste našli toho vhodného architekta pro Vás, stane se na určitou dobu součástí Vašeho života. Bude s Vámi v neustálém kontaktu a bude se Vás snažit více poznat, neboť musí vědět, jakými jste lidmi a jak byste chtěli, aby Váš nový  domov vypadal. Musí vědět, v jakém prostředí žijete a co od nového domova očekáváte.** Bude s Váma v neustálém kontaktu.**

Kolik stojí služby architekta?

Pokud čekáte, že se zde dozvíte přesnou sumu za architekta (designéra), tak se nedočkáte. Každá zakázka je pro každého designéra jiná. Je to tím, že jsme jiní a máme jiné nároky. Z toho vyplývá, že také počet návštěv designéra je jiný. Někomu stačí dvě či tři návštěvy a konzultace a má návrh hotov. Někdy je potřeba návrhů více a tím se vše prodraží.

Proto je potřeba vše konzultovat na první schůzce s architektem. I když se Vám bude zdát, že je designér drahou záležitostí, nezahazujte tuto možnost, neboť služby architekta se Vám určitě vyplatí. Odměnou Vám bude dokonale sladěný a útulný domov, který Vám budou Vaše návštěvy jen závidět.

Praktičnost a krása díky architektovi

Mít domov je** jedna z hlavních lidských potřeb**. Máte-li rodinu, chcete pro ni ten nejkrásnější a nejbezpečnější domov a proto Vám velmi záleží na tom, komu dáte tu výsadu a necháte ho Váš domov navrhovat.

Jelikož je úlohou designérů také celková praktičnost jeho návrhů, bude Váš domov dokonalý a zároveň praktický. Toto je hlavní pozitivum architektů. Můžete namítnout, že svůj domov si zařídíte nejlépe sami, ale jen designér (architekt) může zařídit, aby vše, co pro Váš domov bude krásným, bylo zároveň praktickým.

Chcete-li mít krásný a praktický domov, ve kterém se budete cítit pohodlně a v bezpečí. Vyhledejte pomoc designéra, který Vás bude respektovat a navrhne Váš nový domov tak, aby zcela vyhovoval Vašim nárokům a potřebám. Neboť právě proto, aby Váš domov byl** útulný a hlavně praktický** jsou designéři vyhledáváni.

Doporučujeme:

 • Stavební firma IMM Milovice - stavební společnost vznikla v říjnu 2010 a navazuje na dlouholetou stavební činnost fyzických osob. Firma IMM se specializuje na novostavby rodinných domů na klíč, rekonstrukce a přestavby stávajících objektů. Pomůžou Vám s projektováním, designem a realizací kompletních** interiérů a exteriérů bytových a rodinných domů.** Jsou schopni Vám dodat veškerý stavební materiál. Kompletní truhlářské a tesařské práce na míru. Vyrábí vestavěné skříně, schody,pergoly a altány.

 • Malířství v Lešné u Vsetína: Zdeněk Grygařík, mobil: 603 579 675, e-mail: zdenek.grygarik@seznam.cz

 • Rekonstrukce a stavby domů Svitavy - Firma pana Lubomíra Zvejška se zabývá rekonstrukcemi bytových jader, zateplováním budov, stavbami na klíč, obkladačskými** a** sádrokartonářskými ** prácemi.** Můžete jej kontaktovat na Tel: +420 605 723 909 nebo Email: l.zvejska@tiscali.cz .

 • Rekonstrukce a výstavby Nový Jičín - Firma pana** Roberta Honeše** se zabývá výstavbou a rekonstrukcemi rodinných domů i bytů. Dále** provádí** pokládku zámkové dlažby, obklady a** zateplení objektů**. Poskytuje projektové i rozpočtové práce. Tel: +420 724 315 335 , Email: rohon@post.cz

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8934 (krasny-zivot.cz#22286)


Přidat komentář