Jak zatočit s korozí

Koroze je znehodnocení materiálu reakcí s okolním prostředím. Výsledkem těchto reakcí je zhoršení původních vlastností, až do úplného znehodnocení materiálu. Dáme Vám návod, jak korozi předcházet!

Doporučujeme:

  • Malířství v Rozsochatci v okrese Havlíčkův Brod: Provádí malířské, natěračské a lakýrnické práce. Kontakt: Dušan Svoboda, mobil: 604 331 217, e-mail: svobdus@seznam.cz

Náklady na odstranění koroze - přímé a nepřímé

Přímé náklady jsou například peníze vynaložené na úpravu a natření napadené plechové části soustruhu.

Nepřímé náklady jsou způsobeny například ztrátami, které firmě vzniknout v souvislosti s nemožností používání soustruhu během oprav. Tyto (nepřímé) náklady jsou obvykle daleko větší než přímé.

V České Republice koroze způsobí každoročně škody za cca. 25 miliard Kč. Kdybychom byli schopni s korozí se vypořádat, pak by se nám náklady na výstavbu Jaderné elektrárny Temelín vrátily asi během 4 let.

Koroze může zabíjet

Samozřejmě nepřímo, ale díky korozi se staly tyto případy:

  • V mexickém městě Guadalajara došlo v roce 1992 k rozsáhlému úniku plynu ze zkorodovaného potrubí do kanalizace. Následný výbuch srovnal se zemí celou čtvrť. Zemřelo 300 lidí.
  • V biskajském městečku Ortuella zemřelo v roce 1983 padesát dětí a tři dospělí následkem výbuchu ve škole. Příčinou byl únik plynu ze zkorodovaných podzemních rozvodů.
  • Kromě obětí na životech způsobuje koroze i obrovské ekonomické ztráty. Jen přímé náklady vzniklé v důsledku poškození infrastruktury a úniku produktů představují 3,1 procenta hrubého domácího produktu USA, tady přibližně 276 miliard dolarů. Připočítají-li se nepřímé náklady, tedy například snížení produktivity a soudní spory, částka se zdvojnásobuje.

Kde rez nejvíce škodí

Rozvody plynu, vody, elektřiny a telekomunikační rozvody. Na celkových škodách se podílejí 34 procenty. Následuje doprava 21,5 %, po ní infrastruktura - mosty, letiště a dálnice a nakonec výroba, především provozy důležité pro ekonomiku a životní úroveň v zemi - rafinerie, petrochemické závody, farmaceutické provozy a papírny. Korozi lze vidět prakticky všude, na oknech, pouličních lampách, automobilech.

Nenechte to zajít tak daleko, chraňte svůj majetek!

Ochrana proti korozi

Účinnými prostředky ochrany proti korozi jsou protikorozní obaly, dále nátěry a galvanizace. Ochranný nátěr izoluje kov od okolního prostředí a zabraňuje oxidaci. Dva nejpoužívanější kovy železo a ocel se chrání galvanizací, namáčením v zinkové lázni.

Ochranu kovových výrobků proti vlivům prostředí lze zajistit různými způsoby, z nichž nejběžnějšími jsou volba materiálu, úprava korozního prostředí a použití ochranných povlaků. Volba materiálu je zdánlivě nejjednodušší způsob. Nevyhovuje-li nám daný materiál, zvolíme jiný, vhodnější. Vyžaduje to však znalost materiálů a vztahů mezi materiálem a konkrétním korozním prostředí.

Vysoké parametry tlaků a teplot a různost technologických prostředí v chemickém průmyslu, energetice a v jiných průmyslových odvětvích vyžadují často řešení korozních problémů volbou materiálů. Kromě technické způsobilosti má navrhovaný materiál také prokázat ekonomickou výhodnost volby. Úprava korozního prostředí se často používá v oblasti dočasné ochrany výrobků při skladování a přepravě.

Klasickým příkladem úpravy korozního prostředí je odstranění kyslíku rozpuštěného v napájecí vodě používané pro elektrárenské soustavy. Rozkladu materiálů můžeme zabránit nebo jej aspoň omezit jejich ochranou.

Výběr nátěru

K ochraně železných a ocelových povrchů jsou pro běžné použití vhodné tradiční nátěry na bázi dlouhoolejových alkydových pojiv. Ochrana je dlouhodobá, pokud povrch chráníme systémem nátěrů, která železo chrání před rezavěním a zlepší přilnavost mezi podkladem a následujícími nátěrovými vrstvami. Potom se nanesou vrchní (krycí) nátěry, které brání škodlivým látkám v přístup k podkladu.

Ostatní materiály, jako jsou zinek, pozinkovaný plech, měď, hliník, mosaz, plast, jsou pro natírání známé jako „problematické“ materiály, protože běžné barvy nemají na těchto površích dobrou přilnavost. K ochraně těchto povrchů se obvykle používají systémy průmyslových nátěrů.

Aplikovat můžete nejen válečkem a štětečkem, ale použít lze i stříkací pistoli. Vybíráme podle toho jaký povrch máme natírat.

Nemůžete-li si natíraný předmět odnést ven z bytu, dbejte alespoň na dostatečné vyvětrání. Nezapomeňte umýt štětec a ostatní pomůcky od barvy. Použijte ředidlo nebo vodu podle ředitelnosti barvy.

Ředidla

K ředění použijte zásadně ředidlo, které doporučuje výrobce na obalu. Vodou ředitelné barvy se pro nanášení štětcem nebo válečkem obvykle neředí, nebo jen velmi málo max. 2–5 % vody. Pro stříkání závisí poměr zředění na druhu nátěrové hmoty, obvykle se přidává 5 %, nejvýše však 10 % vody. Syntetické nátěrové hmoty se pro stříkání ředí přidáním 15–25 % ředidla, nitrocelulózové dokonce 35–50 % ředidla.

Objednejte si firmu

Nemáte čas na domácí práce? Nechcete běhat po obchodech, shánět barvu a ostatní potřeby pro malování? Objednejte si firmu, která za Vás udělá vše potřebné v profesionální kvalitě. Vše si připraví, nabarví či nalakuje a ještě po sobě uklidí.

Přejeme Vám snadné vítězství nad rzí, Vaše redakce.

Doporučujeme:

  • Malířství v Rozsochatci v okrese Havlíčkův Brod: Provádí malířské, natěračské a lakýrnické práce. Kontakt: Dušan Svoboda, mobil: 604 331 217, e-mail: svobdus@seznam.cz

 

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8914 (krasny-zivot.cz#20788)


Přidat komentář