Architektonické návrhy

Návrh vzniká dle požadavků územního plánu, vztahu s okolím a s ohledem na orientaci ke světovým stranám. Je důležité si uvědomit, že stavba bude sloužit jejímu uživateli a to jak jeho nárokům estetickým a funkčním, tak i jeho finančním možnostem.

Doporučujeme: ** ** ** ** ** **

604 282 851

Architekt

** ** Je to člověk** tvořící architekturu**, tedy plán realizace budovy nebo souboru budov a také dohlíží na jeho realizaci. Slovo „architekt“ je odvozeno z latinského architectus pocházejícího z řeckého slova arkhitekton (arkhi (vedoucí) + tekton (stavitel)).

V nejširším smyslu je architekt osobou, která transformuje potřeby uživatele do požadavků na stavitele. Architekt musí důkladně rozumět principům, vlastnostem a předpisům, kterým musí jeho design stavby odpovídat. Dále musí znát všechny prostředky, které může stavitel použít pro realizaci potřeb uživatele, aby byl schopen navrhnout co nejlepší kompromisní řešení s ohledem na požadavky, čas a náklady.

Architekti jsou profesionálové, kteří musí často navrhovat stavby s ohledem na bezpečnost a zdraví lidí. Je tedy vyžadováno jejich** odborné vzdělání potvrzené licencí anebo zkouškou.**

Stalo se pravidlem, že architekti soutěží o získání úkolu na významná veřejná díla v architektonických soutěžích, které se běhu doby staly osvědčeným nástrojem.

Autorizované osoby v české republice registrujíČeská komora architektůa Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Nejprestižnějším oceněním pro architekty je** Pritzkerova cena**, často nazývaná „Nobelovou cenou za architekturu“.

Přestože je architekt chápán nejčastěji v souvislosti s designem a plánováním staveb, v širším pojetí se jedná o někoho s hlubokým vzděláním a zkušenostmi ve svém oboru a se schopností racionálně konstruovat funkční celky. Může se tedy jednat také o** softwarové architekty, projektanty a absolventy odborných uměleckých a průmyslových škol.**

Je vkus architekta ten nejlepší?

Někteří architekti trpí pocitem, že jedině jejich názor je správný a snaží se klienta ochránit před jeho nesprávným návrhem. Je sice prací architekta, aby vyprojektoval dokonalý dům. Předpokládá se dokonalé estetické působení i dokonalá funkčnost. Je pravda, že architekti žijí ve světě nejnovějších trendů a vědí o zásadách uspořádání domu.

Na druhou stranu je si však třeba uvědomit, že tyto své znalosti mají pouze přizpůsobit přání klienta,** nikoli klientovi vnutit své představy**. Klient bývá většinou spokojený tehdy, pokud došlo k realizaci jeho představ a to navíc způsobem, kterým by to sám nezvládl. V takových případech je pomoc architekta k nezaplacení.

Horší varianta přichází tehdy, prosadil-li si architekt své a přemluvil klienta, že právě toto bude to pravé. To, co prožívá poté každodenně klient ve svém poněkud neosobním domě, už architekta asi nezajímá.

Dobrý architekt není pouze pojem

Dobrý architekt by neměl pouze zhmotňovat své představy, ale měl by při projektování spolupracovat i s praktiky – tedy například se statiky, topenáři, plynaři či vodaři. Práce architekta by rovněž neměla končit předáním architektonického projektu. Architekt by měl být klientovi oporou po celou dobu stavby.

Měl by mu pomoci při vyřízení stavebního povolení, vybrat vhodnou stavební firmu a dohlížet na průběh stavby až do kolaudace.

Stavební inženýr versus stavební architekt

Stavební inženýr projektuje obecně domy, o kterých nemusíme mít pochybnosti, že budou technicky neproveditelné. Má technické, praktické znalosti, a jeho projekty se snadno přenášejí z papíru do reálné podoby.

Naopak architekti bývají více obdařeni výtvarným talentem. Jejich projekty bývají mnohem více kreativní, propracované, ale bohužel často technicky neproveditelné.

Co je náplní práce architekta?

 • navrhování pozemních staveb, zejména staveb bytových, staveb veřejných (školy, úřady, divadla atd.)
 • také staveb pro průmyslovou a zemědělskou výrobu
 • návrhářské práce při rekonstrukci historických staveb a ochraně památkových objektů
 • navrhování interiérů všech druhů staveb
 • navrhování interiérů výstav
 • investiční příprava pozemních staveb a jejich realizace
 • koncepční, prognózovací, plánovací a projektová činnost v oblasti výstavby
 • přestavby a regenerace velkých územních celků, sídel, jejich částí
 • tvorby krajiny
 • řízení výstavby, architektury a územního plánování na všech úrovních státních a hospodářských orgánů
 • posuzování architektonických řešení v oblasti projektové a investiční činnosti z výtvarného hlediska
 • poradenská činnost spojená s doporučováním nejvhodnějších stavebních slohů výstavby
 • vědecká, výzkumná a pedagogická činnost v oblasti architektury a územního plánování
 • návrhy lodí, automobilů
 • nábytků atd.

Architektonický návrh

Architektonický návrh je základem úspěšného výsledku při nové výstavbě či rekonstrukci.

Základní pravidla před zhotovením architektonického návrhu:

 • Základem je** prohlídka** (případně zaměření) místa a okolí. Návrh vzniká dle požadavků územního plánu, vztahu s okolím a s ohledem na orientaci ke světovým stranám.
 • Dále je nezbytná znalost požadavků klienta. Je důležité si uvědomit, že stavba bude sloužit jejímu uživateli a to jak jeho nárokům estetickým a funkčním, tak i jeho finančním možnostem.
 • A za třetí jsou důležité odborné znalosti a zkušenosti. Studie řeší vnější vzhled a vnitřní dispozice objektu. Návrh bývá řešen v několika variantách. Jedná se o podklad pro stavební projekt s ohledem na technické řešení.

Architekt / projektant a klient tvoří tým, který společně najde cestu k ideálnímu řešení.

Cena architektonického návrhu domu

Ceny architektonických návrhů jsou cca 0,4-1% z odhadu investičních nákladů stavby. Výše ceny je vždy stanovena individuálně dle složitosti a požadavků klienta.

Architektonický návrh pokoje

Pokud již máme jasnou představu, o tom jak by měl nábytek či interiér vypadat. Přivolaný architekt již jen** doladí detaily a technické specifikace** a vše je připraveno k započetí příprav nového interiéru.

V případě, že nemáme jasnou představu o interiéru můžeme představu získat při diskuzích s architektem nebo si jím necháme vypracovat kompletní návrh.

Cena architektonické návrhu pokoje

Tento návrh je levnější, než návrh kompletně celého domu. Na ceně toho návrhu je možno se domluvit s architektem.

Na závěr

Mít vlastní bydlení je snem snad každého člověka. Není nic lepšího, než investovat peníze do bydlení, neboť je to jedna ze základních lidských potřeb. Bydlet prostě musí každý. A, pokud si zařizujeme bydlení a víme, že místo, které si zařizujeme bude naše po zbytek našeho života, je vhodné, vyhledat pomoc architekta.

Jelikož není architektonický návrh levnou záležitostí, je potřeba najít toho nejlepšího architekta. Při jeho výběru jsou zapotřebí kladné reference, které můžete získat buďto na internetových stránkách, které má dnes již skoro každý dobrý architekt a pokud je nemá, dají nám reference lidé, kterým již architektonický návrh vypracoval před námi.

Nejdůležitější je, aby s ními architekt ještě před započetím návrhu poseděl a zjistil, jakým směrem se ubírá náš dosavadní život a kam bychom chtěli, aby se ubíral dále. Po celou dobu, kdy bude architekt náš návrh vytvářet musí být "nedílnou součástí" naší rodiny a to doslova, aby nám zcela porozuměl.

Pokud si zařizujete byt, dům či jen nějakou jejich část a nejste si zcela jisti, jak by to vše mělo vypadat, nebojte se oslovit architekta. Architekt sice není nejlevnější, ale výsledný efekt bude stát za to. Je velmi důležité, aby vše, co pro Vás architekt dělá bylo konzultováno přímo s Vámi.

Doporučujeme: ** **** ** ** ** ** **

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8931 (krasny-zivot.cz#22183)


Přidat komentář