Údržba zahrad

Mnozí majitelé berou zahradu jako koníčka, a ne jako práci. Koneckonců je jen málo činností, u kterých si lze odpočinout tak dokonale jako u poklidné péče o květiny či stromy. Několik málo triků vám při péči o zahradu ušetří spoustu práce.

Doporučujeme:

Omezením nepříjemných činností na zahradě na minimum si budete moci více užívat příjemných stránek péče o zahradu.

Účelné zahradní nářadí - úprava zahrad

Jen s dobrým nářadím můžete mít radost z práce. Přitom toho co skutečně potřebujete, není mnoho, hlavně v malé zahradě. Bylo by nesprávné šetřit při nákupu, protože zahradní nářadí potřebujeme dlouho. Nářadí má být kvalitní a má umožňovat snadnou práci.

Minimum účelného zahradního nářadí - úprava zahrad

 • Motorové a ruční nářadí: podobně jako v domácnosti je stroj hospodárný jen tehdy, jestliže se často používá, snadno se čistí a udržuje. Stroje s výjimkou travní sekačky, se proto doporučují jen pro velké zahrady. Ruční práce v zahradě je zdravým vyrovnáním jednostranné profesní práce a kromě toho jsou vaši sousedé ušetřeni hluku.

Základní vybavení zahradního nářadí - úprava zahrad

 • Lopata a průrazná motyka
 • Rýč - klasické základní nářadí
 • Rycí vidle
 • Hrábě
 • Zahradní kolečko
 • Vějířové hrábě
 • Koště
 • Žebřík
 • Zahradní vozík
 • Zahradní šňůra
 • Síto k prohazování
 • Postřikovač na ovocné stromy
 • Drobné nářadí a materiál (sázecí kolík, sázecí lopatka, kolík na přepichování, vypichovač plevelů, malý kypřič pro kypření půdy mezi rostlinami blízko sebe)
 • Nářadí k obdělávání půdy
 • Motyka
 • Kopáč
 • Zahradní motyčka
 • Kultivátor
 • Kypřič pro těžké půdy
 • Ruční kypřič do skalek
 • Malá radlička k provzdušňování půdy
 • Plecí rámeček
 • Plečka s rotačním ostřím
 • Srpovitý kopáč
 • Nářadí k zavlažování
 • Zahradní konev
 • Zahradní hadice
 • Prostředky k závlaze
 • Elektrické čerpadlo
 • Trubkové zavlažovací systémy
 • Nářadí k řezu
 • Zahradnické nůžky
 • Podávací nůžky
 • Nůžky pro řez větví
 • Nůžky pro řez stromů
 • Plotové nůžky
 • Drtič

Obruba trávníku - úprava zahrad

Nejvíce času vyžaduje ve většině zahrad péče o trávník. Zatímco sekání plochy trávníku jde celkem rychle od ruky, pečlivé dosekávání okrajů je pracné a náročné na čas. Pokud trávník přímo sousedí se záhonem osazeným choulostivými letničkami nebo trvalkami, je třeba při sekání trávy udržovat odstup, aby se kvetoucí rostliny nepoškodily sekačkou. Okraj trávníku tak zůstává neposekaný.

Jak provést nápravy obruby trávníku

 • Oddělte záhon a trávník obrubníkem nebo jednou či dvěma řadami dlažebních kostek, které vám umožní pohodlnou manipulaci se sekačkou.

 • Vysaďte při okraji záhonu odolné rostliny, Jako kontryhel (Alchemilla), kakost (Geranium) nebo šantu (Nepeta) kterým kontakt se sekačkou tak nevadí.

 • Pod stromy a velkými keři je často lepší trávník zrušit, protože je tam náchylný k vyholování a zarůstá mechem. Odolné půdopokryvné rostliny, které se vyrovnají s konkurencí v kořenovém prostoru a stínem pod stromy, představují alternativu nenáročnou na péči a zároveň i mnohem pohlednější než prořídlý trávník.

 • Patří k nim především mochnička (Waldsteinia), jinochlop (Tiarella), pupkovec jarní (Omphalodes verna) a mařinka vonná (Gallium odoratum).

 • Výsadba pokryvných rostlin: základními předpoklady k nenáročnému ošetřování pokryvných rostlin jsou správný výběr druhů podle podmínek stanoviště, odborná příprava půdy a správná výsadba. Zpravidla uplynou dva nebo tři roky, než se koberec z rostlin plně uzavře. Během této doby je vhodné mulčovat mezi rostlinami půdu, například drcenou kůrou, aby se potlačily narůstající plevele.

 • V posledních letech se hlavně v malých zahradách těší rostoucí oblibě plochy vysypané štěrkem, které nahrazují trávník. Péče o trávník tak odpadá úplně. Atraktivní a nenáročné na péči jsou však tyto plochy jen tehdy, pokud na nich nebují plevel. I tomu lze poměrně snadno bránit.

 • Pokud v půdě přežívají vytrvalé kořenové plevely, přikryjte udusanou půdu propustnou textilií, která bude bránit rostlinám prorůstání. Až na ni nasypte asi 5 cm silnou vrstvu jemných oblázků nebo štěrku.

 • Pokud vás nebaví sekání trávníku, můžete ho nahradit atraktivními plochami dobře položené dlažby. Dlážděné plochy jsou nenáročné na péči pouze tehdy, pokud byly správně položeny. Tuto práci bychom měli proto přenechat odborníkům. Důležitý je stabilní podklad, aby se dlažba nepropadala (asi 20 cm silná vrstva štěrku a na ní asi 5 cm písku). Pro spáry použijte speciální pro vodu propustnou maltu, která zabrání růstu plevelů.

 • Kůrová drť se doporučuje pro povrch cestiček a k pokrytí otevřených míst v záhonech. Je-li vrstva dostatečně silná, potlačuje klíčení semen plevelů, zadržuje v půdě vláhu a podporuje rozvoj půdních organismů. Navíc se po ní dobře chodí. Mulčovací vrstvu je třeba každé tři až čtyři roky obnovit.

Tipy pro omlazení zahrady

 • Zkušený ošetřovatel zahrady nenechává rostliny růst bez povšimnutí. Včas odstraní výplňové keře, které výsadby zpočátku zahušťovaly a měly žádoucí krycí účinek. Do vzniklých mezer se pak rozrostou ušlechtilejší keře, které vytvářejí kostru osázení.

 • Tu a tam je třeba odříznout přebytečné větve nebo zakrátit výhony, aby se rostliny lépe rozvětvily, případně nerostly jednostranně. Malé odřezané výhonky lze použít do mulčovací vrstvy mezi keři v pozadí nebo se kompostují. Stejně se tak každý rok zhodnocuje spadané listí.

 • Některé keře časem vytvářejí větve skloněné až k půdě a rostliny, které pod nimi zpočátku dobře rostly, jsou stále více zastíněné. Půda je po čase silně prorostlá kořeny, že se v ní nemůže rostlinám s většími nároky na živiny a vodu dařit. Po uložení 10-20 centimetrové vrstvy kompostované kůry, listovky nebo kompostní zeminy, je možné do ní nově vysadit rostliny vhodné do daných podmínek.

 • Například kakostu (Geranium), kamejku (Lithospermum), indické jahody (Duchesnea), jahodník obecný (Fragaria vesca), orlíček (Aquilegia), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia) a mnoho jarních květin např. sasanka hajní (Anemone nemorosa), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), sněženka (Galanthus), bledule (Leucojum) aj.

 • Jestliže chceme zastavit „zalesňování zahrady a zachovat určité stanovištní podmínky, musíme včas a správně zasáhnout. S prosvětlováním a zakracováním začneme včas a tak, aby se nezměnila povaha růstu, habitus dřeviny. Lepší by bylo časem zmenšovat počet velkých dřevin v zahradě, aby se mohly lépe vyvinovat ponechané stromy a keře. Potom zůstanou v zahradě působivé solitérní dřeviny s podsazenými rostlinami.
 • Někdy je nezbytné zahradu důkladně přetvořit. Přetváření staré zahrady vyžaduje velkou pečlivost a obezřetnost, má-li být výsledek úspěšný.

Doporučujeme:

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8888 (krasny-zivot.cz#20633)


Přidat komentář